ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ TEE ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ PORTAL ΤΟΥ ΤΕΕ
www.ti-soft.com

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΕΕ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ

Για ανανέωση των δεδομένων κάντε refresh (ανανέωση) στο browser (πρόγραμμα πλοήγησης) που χρησιμοποιείτε.

 

  
    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ     
    ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ     
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ       Refresh  
Τμήματα 171 από 171
Σύνολο ψηφισάντων: 32236 Έγκυρα: 30738 Άκυρα: 740 Λευκά: 758
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
#block TEE ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 938 3.05
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ) 283 .92
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΕ (ΑΝΕ.ΜΗ) 194 .63
ΑΡιστερή ΑΓωνιστική Ενωτική Συσπείρωση-ΑΡ.Α.Γ.Ε.Σ. 1447 4.71
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΜΑΚ) 568 1.85
Δ.Ε.Σ.Μη. (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΕλΕΜ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 1857 6.04
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2315 7.53
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Μ.) 1160 3.77
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΣΥ.Μ.) 4646 15.11
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 119 .39
ΔΚΜ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 12190 39.66
ΔΥΝΑ.ΜΗ.-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1188 3.86
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 326 1.06
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 105 .34
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΕΕ 268 .87
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ 2827 9.20
ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 156 .51
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 27 .09
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 58 .19
ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 66 .21
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)       Refresh  
Τμήματα 171 από 171
Σύνολο ψηφισάντων: 32236 Έγκυρα: 30738 Άκυρα: 740 Λευκά: 758
#block TEE ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ #block TEE ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - 3.05 3.05
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ) - .92 .92
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΕ (ΑΝΕ.ΜΗ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΕ (ΑΝΕ.ΜΗ) - .63 .63
ΑΡιστερή ΑΓωνιστική Ενωτική Συσπείρωση-ΑΡ.Α.Γ.Ε.Σ. ΑΡιστερή ΑΓωνιστική Ενωτική Συσπείρωση-ΑΡ.Α.Γ.Ε.Σ. - 4.71 4.71
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΜΑΚ) ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΜΑΚ) - 1.85 1.85
Δ.Ε.Σ.Μη. (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΕλΕΜ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Δ.Ε.Σ.Μη. (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΕλΕΜ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - 6.04 6.04
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - 7.53 7.53
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Μ.) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Μ.) - 3.77 3.77
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΣΥ.Μ.) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΣΥ.Μ.) - 15.11 15.11
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - .39 .39
ΔΚΜ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΚΜ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - 39.66 39.66
ΔΥΝΑ.ΜΗ.-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑ.ΜΗ.-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - 3.86 3.86
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ - 1.06 1.06
ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - .51 .51
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ - .09 .09
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ - .34 .34
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - .19 .19
ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ - .21 .21
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΕΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΕΕ - .87 .87
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ - 9.20 9.20