Χωρίς «ανάσα» η Δυτική Αττική

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το σοβαρό πρόβλημα της αέριας και θαλάσσιας ρύπανσης υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής στην περιοχή και υποστηρίζουν την ανάγκη να παρθούν άμεσα μέτρα
Της Διονυσίας Λάγιου
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διεκδικήσεων που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής, αλλά και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής Αττικής, παρουσιάστηκε σε ημερίδα που διοργανώθηκε στην Ελευσίνα υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δ. Αττικής. Στη μαραθώνια ημερίδα συμμετείχαν μέλη της επιστημονικής κοινότητας, καθώς και φορείς της Δ. Αθήνας, οι οποίοι στις εισηγήσεις τους τεκμηρίωσαν τα προβλήματα και την προοπτική εξυγίανσης της περιοχής.
Ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Δ. Καλιαμπάκος εστίασε στο ζήτημα της ρύπανσης της Δ. Αττικής από τις βιομηχανικές δραστηριότητες και ο Πολιτικός Μηχανικός κ. Μ. Μπαλτάς, στον επικείμενο Χωροταξικό Σχεδιασμό της. Στον κυκλοφοριακό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό, αναφέρθηκε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Ι. Φραντζεσκάκης.
Το θέμα της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, ανέπτυξε ο γ.γ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Β. Κορκίδης, ενώ για τη Χωροταξία και Πολεοδομία στη Δ. Αττική ο χωροτάκτης-πολεοδόμος Α. Πανταζής.
Για τον πολιτισμό ως αντίσταση στην ανώνυμη ανάπτυξη μίλησε ο κ. Γ. Μεταξάς, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και για τον δασικό πλούτο της Δ. Αττικής και την αξιοποίησή του, ο δασολόγος Λ. Σταματόπουλος.
Ερευνα σε 53 βιομηχανίες
Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας της Δ. Αττικής ως προς τη λειτουργία βιομηχανικών δραστηριοτήτων, ανέλυσε στην εισήγησή του ο καθηγητής του ΕΜΠ Δημήτρης Καλιαμπάκος: «Οι αδειοδοτήσεις των νέων δραστηριοτήτων στηρίζονται σήμερα στα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών ανά δραστηριότητα, κάνοντας τη σιωπηρή παραδοχή ότι αυτό είναι επαρκές για την προστασία του περιβάλλοντος.
Προκειμένου να διαπιστώσουμε την ποιότητα του αέρα στη Δ. Αττική, εφαρμόσθηκε μοντέλο διασποράς της αέριας ρύπανσης από το σύνολο των εκπομπών των κυριότερων βιομηχανιών της περιοχής, με χρήση του αναγνωρισμένου από την ΕPΑ λογισμικού προγράμματος ADMS4.
Τα δεδομένα που εισήχθησαν στο λογισμικό αφορούσαν τις 53 κύριες ρυπογόνες βιομηχανίες της Δ. Αττικής (πηγές: EPER, IPPC, ΥΠΕΧΩΔΕ), ενώ τα αποτελέσματα του μοντέλου θεωρούνται συντηρητικά, αλλά αρκετά αντιπροσωπευτικά της κατάστασης. Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/50/ΕΚ, παρατηρούνται υπερβάσεις των ορίων συγκέντρωσης διοξειδίου του θείου (SO2) στην ατμόσφαιρα και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων της εταιρείας "Ελληνικά Πετρέλαια" στον Ασπρόπυργο. Επίσης, παρατηρείται αύξηση της μέσης συγκέντρωσης του SO2 στην ατμόσφαιρα, όταν επικρατούν ΝΑ άνεμοι χαμηλής έντασης».
Οι δείκτες της ρύπανσης
Ο δείκτης αέριας ρύπανσης, σε γενικές γραμμές, παραμένει διαχρονικά στα ίδια προβληματικά επίπεδα. Στα εδάφη του Θριασίου Πεδίου, ο δείκτης ποιότητας των εδαφών είναι 52, που σημαίνει σε μεσαίο επίπεδο ανησυχίας, όσον αφορά τις επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν. Στις ακτές του Κόλπου της Ελευσίνας, ο δείκτης γεωσυσσώρευσης ως προς το κάδμιο λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες από 5, που αντιστοιχούν σε εξαιρετικά ρυπασμένα ιζήματα. Αρκετά υψηλές τιμές, σε πολλές περιπτώσεις, παρουσιάζουν ο μόλυβδος, ο ψευδάργυρος και ο χαλκός.
Οι μεγαλύτερες τιμές του δείκτη γεωσυσσώρευσης παρουσιάζονται στα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σκαραμαγκά. Η σύνδεση συγκεκριμένων βιομηχανικών δραστηριοτήτων με τη ρύπανση του θαλασσινού νερού είναι προφανής. Η φέρουσα ικανότητα της Δ. Αττικής ως προς την υποδοχή βιομηχανικών δραστηριοτήτων βρίσκεται στα όρια της και συχνά παραβιάζεται. Είναι προφανής η ανάγκη για αλλαγή του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, με τον υποχρεωτικό συνυπολογισμό των επιπτώσεων από το σύνολο της βιομηχανικής δραστηριότητας. Η Πολιτεία έχει υποχρέωση να θωρακίσει την περιοχή της Δυτικής Αττικής χρηματοδοτώντας ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, στοιχείο που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών.
ΝΟΜΑΡΧΗΣ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ
«Αναγκαία τα έργα υποδομής»
«Η Δ. Αττική έχει φτάσει στα όριά της. Αποτελεί την πλέον υποβαθμισμένη περιοχή της Περιφέρειας Αττικής και μία από τις πιο υποβαθμισμένες σε ολόκληρη τη χώρα. Εδώ και 10ετίες αντιμετωπίζεται ως η "πίσω αυλή" του Λεκανοπεδίου, ως ο μόνιμος τόπος εναπόθεσης όλων των προβλημάτων.
Στα όριά της συγκεντρώνεται το σύνολο σχεδόν των οχλουσών δραστηριοτήτων της Αττικής: βαριά βιομηχανία, λατομεία, χημικές βιομηχανίες, κ.ά., καθώς και ο μοναδικός ΧΥΤΑ στην Αττική», είπε ο νομάρχης Δ. Αττικής Αριστείδης Αρκουδάρης.
«Παρά τις υποσχέσεις από πλευράς κεντρικής εξουσίας για αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης της Δ. Αττικής, η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί και για χρόνια βιώνουμε συστηματική απαξίωση».
Ο νομάρχης αναφέρθηκε, επίσης, στην αναγκαιότητα αναθεώρησης του χωροταξικού και του βιομηχανικού σχεδιασμού, καθώς και στην υλοποίηση έργων υποδομής, προκειμένου να «ανασάνει» η περιοχή: «Πρέπει να αναθεωρηθεί σε πολλές πτυχές του το νέο χωροταξικό σχέδιο, διότι ο σημερινός σχεδιασμός επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη Δυτική Αττική προβλέποντας επιπλέον οχλούσες χρήσεις για την περιοχή μας, χωρίς παράλληλη δημιουργία πρόσθετων έργων υποδομής.
Ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή μας είναι και το ζήτημα της επέκτασης του μετρό, από το Χαϊδάρι έως την Ελευσίνα. Το έργο αυτό θα είναι βιώσιμο, καθώς καθημερινά μεταφέρονται από το κέντρο της Αθήνας προς το Θριάσιο 100.000 εργαζόμενοι. Εχουμε ζητήσει επίσης την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου της βελτίωσης νέας χάραξης της παλαιάς εθνικής οδού Ελευσίνας - Θήβας, με βάση τη μελέτη της Νομαρχίας μας, ώστε να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια.
Είναι αναγκαίο να προχωρήσουν άμεσα υποστηρικτικά έργα της Αττικής και της εθνικής οδού, καθώς και κάποια ακόμα αντιπλημμυρικά έργα, πέραν των όσων έχουμε ήδη υλοποιήσει. Πρέπει επίσης να προχωρήσει η εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού και η χωροθέτηση κι άλλων ΧΥΤΑ στην Αττική, ώστε να πάψει η περιοχή μας να σηκώνει μόνη της το βάρος της διαχείρισης όλων των απορριμμάτων».
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11900&subid=2&pubid=12958949