ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ      
    Τρέχοντα     
    Πρόσφατα & Παρελθόντα     

Η Διεύθυνση Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων διοργανώνει στην Ελλάδα συνέδρια και εκδηλώσεις, με θέματα που αφορούν στο επάγγελμα ή στην επιστήμη του Μηχανικού και προάγουν το ρόλο και την εικόνα του, στην Ελληνική και Διεθνή Κοινωνία.

 Το 2017 θα πραγματοποιηθούν πολλές εκδηλώσεις, εκ των οποίων έχουν ήδη προγραμματιστεί οι ακόλουθες:

- Γενική Συνέλευση του EAMC (European Association of Mediterranean Countries),  η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στο Ρέθυμνο

- 17ο Συνέδριο Σκυροδέματος, το οποίο θα γίνει στην Αθήνα

- Συμμετοχή στη Διεθνή Εκθεση "Greek Expo Tourism", η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 8-10 Δεκεμβρίου 2017 

Λεπτομερείς ανακοινώσεις για τις παραπάνω εκδηλώσεις θα αναρτηθούν στο προσεχές μέλλον