ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ      
    Τρέχοντα     
    Πρόσφατα & Παρελθόντα     
Παρελθόντα συνέδρια/εκδηλώσεις ανα έτος:
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2018
Το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος του ΤΕΕ από κοινού με το ΕΜΠ και σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) διοργανώνουν το 17ο Συνέδριο Σκυροδέματος 
GREEK EXPO TOURISM 2017