Αειφορία, Ενέργεια, Αρχιτεκτονική & Δομημένο Περιβάλλον
UIA ARES WP director N.Fintikakis will give a lecture.
event schedule (in Greek)