ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Untitled Document
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΕΕ

Το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος (Ε.Τ.Σ) ιδρύθηκε σαν Εθνικό Τμήμα, μέλος της σημερινής Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκυροδέματος (FIB) και της Διεθνούς Ενώσεως Εργαστηρίων και Υλικών (RILEM). To Ε.Τ.Σ. είναι Επιστημονικό Τμήμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και αποτελεί τον επιστημονικό Σύμβουλο της διοίκησής του σε θέματα που αφορούν το οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα.

Σκοποί του Ε.Τ.Σ. μεταξύ άλλων είναι η συνεργασία και η ανάπτυξη σχέσεων με τους παραπάνω διεθνείς οργανισμούς, η προώθηση της επιστημονικής δραστηριότητας σε θέματα που αφορούν το σκυρόδεμα, η υλοποίηση νέων εφαρμογών στην πράξη, καθώς και η προαγωγή του πνεύματος συνεργασίας και προστασίας της επιστημονικής και επαγγελματικής ιδιότητας των μελών του.

Για την επίτευξη αυτών των σκοπών το Ε.Τ.Σ., με την υποστήριξη εκάστοτε των αντίστοιχων Τμημάτων του Τ.Ε.Ε., οργανώνει Σεμινάρια, Ημερίδες και Διαλέξεις σε επίκαιρα θέματα, δημοσιεύει ενημερωτικά άρθρα πάνω σε θέματα που ενδιαφέρουν τους συναδέλφους μηχανικούς, απαντά σε ερωτήματα πολιτών που αφορούν κατασκευές από σκυρόδεμα και διοργανώνει το καθιερωμένο πλέον Συνέδριο Σκυροδέματος σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και στην Κύπρο.
16ο Συνέδριο Σκυροδέματος