eng fb rss yt
tee menu 14


18o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

29.3.2018-31.3.2018

Ίδρυμα Ευγενίδου

« Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας του στην προστασία του περιβάλλοντος »

  
    Ανακοίνωση     
    Οδηγίες Συγγραφής     

18o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

29.3.2018-31.3.2018

Ίδρυμα Ευγενίδου

« Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας του  στην προστασία του περιβάλλοντος »


Η ημερομηνία υποβολής παρατείνεται έως  τις 3.10.2017, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε συναδέλφους που επιθυμούν και έχουν στείλει περίληψη έστω και εκπρόθεσμα να συμμετέχουν στο Συνέδριο. 
Επίσης και σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και δεν έχουν ακόμη προλάβει να αποστείλουν την περίληψή τους,  να έχουν τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσουν.


Προσοχή όμως δεν θα δοθεί παράταση για την υποβολή των ολοκληρωμένων εισηγήσεων, που λήγει στις 25.10.2017.

Το Συνέδριο, που πραγματοποιείται τακτικά με πρωτοβουλία του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος του ΤΕΕ εδώ και 40 χρόνια, απευθύνεται στον Τεχνικό Κόσμο της Χώρας, στη Βιομηχανία, στις Εταιρείες Μελετών, Κατασκευών και Εφαρμογών, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε Δημόσιους Φορείς, όπως στις Υπηρεσίες και στους Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας όσον αφορά στην τεχνολογία του σκυροδέματος, στο σχεδιασμό, στη μελέτη και στην κατασκευή έργων από σκυρόδεμα.

Το ΕΤΣ του ΤΕΕ είναι ο Εθνικός Εκπρόσωπος (National Member Group) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκυροδέματος (FIB).
Το Συνέδριο Σκυροδέματος αποτελεί το βήμα, από το οποίο παρουσιάζονται οι εξελίξεις στην έρευνα και στην καινοτομία, στη μελέτη και στην κατασκευή έργων από σκυρόδεμα, ενώ οι διπλωματούχοι μηχανικοί συνθέτουν τις απόψεις τους διεπιστημονικά για την επίλυση προβλημάτων και υποστηρίζουν επιστημονικά τη λήψη αποφάσεων σε όλους τους τομείς της παραγωγής και της διοίκησης.

Η Θεματολογία του Συνεδρίου είναι:

 1. Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών
 2. Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών
 3. Αντισεισμικός σεδιασμός, έλεγχος και αποκατάσταση
 4. Μη καταστροφικός έλεγχος παρακολούθησης της συμπεριφοράς υλικών και κατασκευών από σκυρόδεμα
 5. Περιβάλλον και κατασκευές από σκυρόδεμα
  5α. Επιπτώσεις των υλικών και κατασκευών από σκυρόδεμα στο περιβάλλον
  5β. Επιπτώσεις του περιβάλλοντος στα υλικά και τις κατασκευές από σκυρόδεμα
 6. Ενίσχυση - Επισκευή - Συντήρηση
 7. Προκατασκευή - Σύμμεικτες κατασκευές
 8. Ιστορικά και παραδοσιακά Κονιάματα και Σκυροδέματα - Κατασκευές από τοιχοποιία
 9. Έρευνα και Καινοτομία
  9α.  Στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου
  9β. Στην τεχνολογία χαλύβων οπλισμού Σκυροδέματος
  9γ. Στα ειδικά Σκυροδέματα
  9δ Στα Σύνθετα και Προηγμένα Υλικά και
 10. Πρότυπα - Κανονισμοί - Οδηγίες - Έλεγχος Ποιότητας
 11. Παρουσίαση Προτύπων Εργων στην αειφόρο συμπεριφορά τους
  11α. Χαρακτηριστικά - Υποδειγματικά Εργα
  11β. Ειδικά Εργα


Οι σύγχρονες προκλήσεις προσδίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με τις αειφόρες τεχνολογίες τσιμέντου και σκυροδέματος, με την αειφορία των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και απαιτούν την συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επομένως παράλληλα με την κλασσική θεματαλογία, για την οποία όλες οι εργασίες είναι ευπρόσδεκτες, περιμένουμε με ενδιαφέρον εργασίες που θα συμβάλουν στον ιδιαίτερο θεματικό χαρακτήρα του Συνεδρίου που θα είναι: Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας του στην προστασία του περιβάλλοντος.
Οι περιλήψεις και οι ολοκληρωμένες εργασίες για το Συνέδριο, θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
skyrodema@central.tee.gr
Οι περιλήψεις θα πρέπει να έχουν έκταση μιας σελίδας A4 και με σαφή τρόπο να εκφράζουν τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο των εισηγήσεων, ενώ οδηγίες συγγραφής των ολοκληρωμένων εισηγήσεων υπάρχουν αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/events/events2017/18oSkyrodema/odhgies/ODHGIES-SYGGRAFHS.pdf.


25.10.2017: Τελική προθεσμία υποβολής ολοκληρωμένων εισηγήσεων

Οι ολοκληρωμένες εισηγήσεις που θα υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα, θα κριθούν και εφόσον εγκριθούν, θα εκφωνηθούν στην ελληνική γλώσσα.


Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο διαμορφώνεται ως εξής:

1η Μαΐου 2017 έως 31 Ιανουαρίου 2018:

20,00 € φοιτητές, 50,00 € νέοι Μηχανικοί, 70,00 € παλαιοί Μηχανικοί

1η Φεβρουαρίου 2018 έως 19 Μαρτίου 2018:

 20,00€ φοιτητές, 70,00€ νέοι Μηχανικοί, 90,00 € παλαιοί Mηχανικοί

20 Μαρτίου 2018 έως τη δεξαγωγή (πρακτικά είναι οι  εγγραφές εντός του Συνεδριακού χώρου):

20,00€ φοιτητές, 80,00€ νέοι Μηχανικοί, 100,00 € παλαιοί Μηχανικοί Οι σύνεδροι που δεν είναι φοιτητές, νέοι η παλαιοί Μηχανικοί αντιμετωπίζονται ως παλαιοί μηχανικοί ως προς το ποσό εγγραφής.

Για κάθε εγκεκριμένη εργασία που θα δημοσιευτεί στα πρακτικά του Συνεδρίου, θα υπάρχει τουλάχιστον μια πληρωμή πλήρους δικαιώματος συμμετοχής στο Συνέδριο (νέου η παλαιού Μηχανικού) ενός εκ των συγγραφέων. Διευκρινίζεται ότι με μια πληρωμή δικαιώματος συμμετοχής μπορεί ένας συγγραφέας να καλύψει και να δημοσιεύσει μέχρι δυο εργασίες.


Παράλληλα με το Συνέδριο και εντός του χώρου διεξαγωγής, θα λειτουργήσει και Έκθεση στην οποία οι Χορηγοί του Συνεδρίου θα εκθέσουν τα προϊόντα-υπηρεσίες τους, σύμφωνα με τα παρακάτω :

 

1) Χορηγία 10.000€ (2 χορηγοί)

 • Λάβαρο στον εξωτερικό χώρο του Συνεδριακού Χώρου

 • 1η Προτεραιότητα στην επιλογή της θέσης περιπτέρου και παραχώρηση χώρου περιπτέρου 9 τετ. μέτρων. Η κατασκευή και ο εξοπλισμός του περιπτέρου βαρύνουν τον χορηγό  

 • Καταχώριση της επωνυμίας και του λογότυπου του χορηγού στο πανό του Συνεδρίου με μεγάλα γράμματα

 • Καταχώριση της επωνυμίας και του λογότυπου του χορηγού στο πρόγραμμα και στο μέσο ψηφιακής αποθήκευσης των εισηγήσεων.

 • 4 δωρεάν συμμετοχές στο Συνέδριο

 • Link του χορηγού στο site του Συνεδρίου

   

  2) Χορηγία 5.000€ (3 χορηγοί)

   

 • 2η Προτεραιότητα στην επιλογή της θέσης περιπτέρου και παραχώρηση χώρου περιπτέρου 6 τετ. μέτρων. Η κατασκευή και ο εξοπλισμός του περιπτέρου βαρύνουν τον χορηγό  

 • Καταχώριση της επωνυμίας και του Λογότυπου του χορηγού στο πρόγραμμα και στο  μέσο ψηφιακής αποθήκευσης των εισηγήσεων.

 • Καταχώριση της επωνυμίας και του λογότυπου του χορηγού στο πανό του Συνεδρίου με μεσαία γράμματα

 • 3 δωρεάν συμμετοχές στο Συνέδριο

 • Link του χορηγού στο site του Συνεδρίου

   

  3) Χορηγία 3.000€ (5 χορηγοί)

   

 • παραχώρηση χώρου περιπτέρου 3 τετ. μέτρων. Η κατασκευή και ο εξοπλισμός του περιπτέρου βαρύνουν τον χορηγό  

 • Καταχώριση της επωνυμίας και του λογότυπου του χορηγού στο πανό του Συνεδρίου με μικρά γράμματα

 • Καταχώριση της επωνυμίας και του Λογότυπου του χορηγού στο πρόγραμμα και στο μέσο ψηφιακής αποθήκευσης των εισηγήσεων του Συνεδρίου, με μικρά γράμματα.

 • 2 δωρεάν συμμετοχές στο Συνέδριο

 • Link του χορηγού στο site του Συνεδρίου

   

  4) Χορηγία 1.000€ (10 χορηγοί)

   

 • παραχώρηση χώρου περιπτέρου 3 τετ. μέτρων. Η κατασκευή και ο εξοπλισμός του περιπτέρου βαρύνουν τον χορηγό.   

   

  5) Χορηγίες σε είδος

   

 • μπλοκ σημειώσεων (500 τεμάχια, 17Χ24, 50σέλιδο) και μολύβια η στυλό (500 τεμάχια), με λογότυπο του Συνεδρίου και του Χορηγού που θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου τη δαπάνη τους μαζί με την κατασκευή φακέλων Συνεδρίου, από σκληρό χαρτόνι, (500 τεμάχια, 2χρωμία με τους λογότυπους του ΤΕΕ, του Συνεδρίου και του χορηγού). Η χορηγία αυτή αντιμετωπίζεται ως προς τα υπόλοιπα ευεργετήματα ως μία εκ των χορηγιών των 1.000 €.

 • δεξίωση οι έντυπες προσκλήσεις της οποίας θα αναγράφουν την επωνυμία του Χορηγού που θα αναλάβει εξ ολόκληρου τις δαπάνες διοργάνωσής της. Η χορηγία αυτή κατά τα λοιπά αντιμετωπίζεται ως χορηγία 10.000 €.

   

  Διευκρινίζεται ότι επί ίσου ύψους χορηγίας, η προτεραιότητα επιλογής περιπτέρου και η σειρά αναγραφής της επωνυμίας είναι συνάρτηση της ημερομηνίας καταβολής της χορηγίας.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται:

 εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας από:

1) την κ. Αντωνία Μοροπουλου, Καθ. ΕΜΠ, Πρόεδρο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
2) τον κ. Γιάννη Κυριακόπουλο, Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ, τ. Πρόεδρο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
3) τον κ. Ευάγγελο Μακρυκώστα, Πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος
4) την Εκτελεστική Επιτροπή του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος κ.κ.:

• Ειρήνη Μαργαρίτα Κανιτάκη, Αντιπρόεδρο ΕΤΣ
• Λεωνίδα Παλίλη, Γραμματέα ΕΤΣ
• Πλούταρχο Γιαννόπουλο,  Μέλος της ΕΕ ΕΤΣ
• Θεόδωρο Δραγκιώτη, Μέλος της ΕΕ ΕΤΣ
• Κωνσταντίνο Κιάμο, Μέλος της ΕΕ ΕΤΣ                                                                
• Νικόλαο  Κατσιώτη, Μέλος της ΕΕ ΕΤΣ
• Χάρη Αποστολόπουλο, Αν. Μέλος της ΕΕ ΕΤΣ
• Γεώργιο Σιγαρά, Αν. Μέλος της ΕΕ ΕΤΣ
• Αλέκα Πρέζα, πρώην Πρόεδρο ΕΤΣ


Εκ μέρους  του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου: τον κ. Χρήστο Ζέρη, Αν. Καθ. ΕΜΠ

Εκ μέρους του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) : τον κ. Στέλιο Αχνιώτη, Πρόεδρο ΕΤΕΚ

Εκ μέρους του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος: τον  Δρ. Βασίλειο Μπαρδάκη, Πρόεδρο ΣΠΜΕ

Εκ μέρους  της Ελληνικής Εταιρείας μη Καταστροφικών Ελέγχων: τον κ. Ιωάννη Πρασιανάκη, Πρόεδρο ΕΛΕΜΚΕ

Εκ μέρους του ΕΛΟΤ:  τον κ. Θόδωρο Πάνου Δ/ντή Τυποποίησης

Από την Παραγωγική Βιομηχανία τον  κ. Φωκίωνα Τασούλα, Διευθυντή Τεχνικής Διεύθυνσης του Ομίλου «ΤΙΤΑΝ»

Και τους κκ:
1) τον κ. Νίκο Ζυγούρη, τ. Πρόεδρο  ΣΠΜΕ, Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
2) τον κ.Νίκο Μαρσέλλο, Μέλος Συντακτικής Επιτροπής του Κανονισμού Σκυροδέματος

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τους κκ:

Ι. Αβραμίδη, ομ. Καθ. ΑΠΘ
Α. Αθανατοπούλου-Κυριακού, Καθ .ΑΠΘ
Σ. Αναγνωστόπουλο, ομ. Καθ. Αν. Καθ. ΠΣΠΠ
Χάρη Αποστολόπουλο, Αν. Μέλος της ΕΕ ΕΤΣ, Αν. Καθ. ΠΣΠΠ
Π. Αστερή,  Αν. Καθ. Τμ. Πολ. Μηχ. ΑΣΠΑΙΤΕ
Ε. Βιντζηλαίου, Καθ. ΕΜΠ
Γιώργο Βλάχο, Α.Μ. ΕΕΠ. ΕΜΠ
Μ. Βουγιούκα, Λέκτορα ΕΜΠ
Π. Γιαννόπουλο, Αν. Καθ. ΕΜΠ, ΕΕ ΕΤΣ
Σ. Γκαβέλα,  Χ.Μ ΕΜΠ, Μέλος ΕΕΕ-ΥΠ ΤΕΕ
Ι. Δουδούμη, ομ. Καθ. ΑΠΘ
Σ. Δρίτσο, Καθ. ΠΣΠΠ
Α. Ελένα,  Καθ. ΔΠΘ
Χ. Ζέρη, Αν. Καθ. ΕΜΠ
Ε. Θεοτοκόγλου, Καθ. ΕΜΠ
Χ. Ιγνατάκη, ομ. Καθ. ΑΠΘ
Γιάννης Ιωάννου, Αν. Καθ. Παν. Κύπρου
Β. Καλοιδά,  Lafarge ΑΓΕΤ Ηρακλής ΑΕ
Ε. Κανιτάκη, Επιστημονική Συνεργάτη ΕΜΠ, Αντιπρόεδρο ΕΕ ΕΤΣ
Α. Κάππο, Καθ. ΑΠΘ
Μ. Καραβεζύρογλου, τ. Καθ. ΑΠΘ
Χ. Καραγιάννη, Καθ. ΔΠΘ
Α. Καραμπέρη, ΕΔΙΠ, ΕΜΠ
Α. Καραμπίνη, Καθ. ΔΠΘ
Φ. Καραντώνη, Eπίκ. Καθηγήτρια, ΠΣΠΠ
Π. Καρύδη, ομ. Καθ. ΕΜΠ
Μ. Κατσιώτη, Διεύθυνση Έρευνας και Ποιότητας του Ομίλου «ΤΙΤΑΝ»
Μ. Καττή, Αν. Καθ. ΕΜΠ
Στ. Κόλλια, τ. Αν. Καθηγητή ΕΜΠ
Ν. Κουλουμπή, ομ. Καθ. ΕΜΠ
Μ. Κώνστα, Καθ. ΔΠΘ
Μ. Κωτσοβό, τ. Καθ. ΕΜΠ
Κ. Λαμπρόπουλο, ΕΔΙΠ  ΕΜΠ
Σ. Λαμπρόπουλο, Επιστημονικό Συνεργάτη ΕΜΠ
Α. Λιώλιο, τ. Καθ. ΔΠΘ,
Μ. Λοϊζίδου - Μαλαμή, Καθ. ΕΜΠ
Ε. Μακρυκώστα, Πρόεδρο ΕΕ ΕΤΣ
Νίκο Μαλακάτα, Δ/ντή ΚΕΔΕ, Πρόεδρο Μόνιμης Επιτροπής Τεχνολογίας Σκυροδέματος, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Γ. Μάνο, ομ. Καθ. ΑΠΘ
Α. Μοροπούλου, Καθ. ΕΜΠ
Χ. Μουζάκη, Επ. Καθ. ΕΜΠ
Ε. Μπαδογιάννη, Επ. Καθ. ΕΜΠ
Α. Μπακόλα- Καραγιάννη, Επ. Καθ. ΕΜΠ.
Ε. Μυστακίδη, Καθ. Παν .Θεσσαλίας
Αικ. Μπαλτζοπούλου,  Eπίκ. Καθ. ΔΠΘ
Γ. Μπατή, ομ. Καθ. ΕΜΠ
Μαργαρίτα Μπεάζη - Κατσιώτη, Καθ. ΕΜΠ
Ε. Μπούσια, Καθ. ΠΣΠΠ
Μ. Μωρέτη, Επ. Καθ. ΕΜΠ
Γρ. Νικήτα, Προϊστάμενο Marketing του Ομίλου «ΤΙΤΑΝ»
Ν. Οικονόμου, Καθ. ΑΠΘ
Χ. Οικονόμου, τέως Καθ. ΔΠΘ
Γιώργο Πανέτσο, Α.Μ. Καθ. ΠΣΠΠ,
Βασ. Πανοσκάλτση, Καθ. ΔΠΘ
Σ. Πανταζοπούλου, Καθ. ΔΠΘ
E. Πανταλέων, ομ. Καθ.ΕΜΠ
Ι.-Π. Παντουβάκη, Καθ. ΕΜΠ
Α. Παπαγεωργίου, Καθ. ΠΣΠΠ
Ι. Παπαγιάννη, ομ. Καθ. ΑΠΘ
Ευάγγελο Παπαδάκη, Καθ. ΠΣΠΠ
Π. Παπαδόπουλο, Καθ. Παν. Frederic
Κ. Παπανικολάου, τ. Αν. Καθ ΑΠΘ
Κορίνα (Κατερίνα) Παπανικολάου, Επικ. Καθ. ΠΣΠΠ
Ε. Παυλοπούλου,  ΕΤΕΠ ΕΜΠ
Γ. Πενέλη, Ομ. Καθ. Α.Π.Θ.
Φ. Περδικάρη, Καθ. Παν. Θεσσαλίας
Μιχάλη Πέτρου, Καθ. Παν. Κύπρου
Θ. Ρουσάκη, Επ.Καθ.ΔΠΘ
Α. Σάββα, Αν. Καθ. ΔΠΘ.
Αντώνη Σακελλαρίου, Τομεάρχη Εργαστηρίων Δομικών Έργων του
Κέντρου Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ)
Α. Σέξτο, Αν. Καθ. ΑΠΘ,
Κ. Σίδερη, Καθ. ΔΠΘ
Κ. Σπυράκο, Καθ. ΕΜΠ
Κ. Στυλιανίδη, ομ. Καθ. ΑΠΘ
Κ. Συρμακέζη, τ. Καθ. ΕΜΠ
Θ. Τάσιο, ομότ. Καθ. ΕΜΠ
Ι. Τέγο, ομ. Καθ. ΑΠΘ
Εμ. Τζαννή, Προϊστάμενο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Ομίλου «ΤΙΤΑΝ»
Δ. Τουλιάτο, ΕΔΠ  ΕΜΠ
Κ. Τρέζο, Αν. Καθ. ΕΜΠ
Αθ. Τριανταφύλλου, Καθ. ΠΣΠΠ
Δημήτρη Τσαματσούλη, Εκπρόσωπο Τσιμέντων Χάλυψ
Σ. Τσιβιλή, Καθ. ΕΜΠ
Στ. Τσίμα, ομ. Καθ. ΕΜΠ
Σ. Τσουκαντά, τ. Επ. Καθ. ΕΜΠ
Α. Δ. Τσώνο, Καθ. ΑΠΘ
Μ. Φαββατά,  Επ. Καθ. ΔΠΘ
Μ. Φαρδή, τ. Καθ. Παν Πατρών
Κ. Χαριτίδη, Καθ. ΕΜΠ.
Κ. Χαλιορή, Αν. Καθ. ΔΠΘ
Μ. Χανιωτάκη, Διευθυντή Ποιότητας και Ανάπτυξης Προϊόντων Ομίλου «ΤΙΤΑΝ»
Μ. Χρονόπουλο, ΕΔΠ  ΕΜΠ
Ι. Ψυχάρη, Καθ. ΕΜΠ

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής είναι η Καθ. ΕΜΠ κ. Αντωνία Μοροπούλου, Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ.