ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  


Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν τη δραστηριοποίηση των μηχανικών & τεχνικών εταιρειών στο εξωτερικό.


Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Unesco - ενημέρωση για θέση εργασίας
06/03/2017 
Kazah National University
02/02/2017