ΑΡΑΒΙΚΑ ΚΡΑΤΗ     
    ΑΣΙΑ     
    ΑΦΡΙΚΗ     
    ΒΑΛΚΑΝΙΑ     
    ΕΥΡΩΠΗ     
    ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ     
Αλβανία - Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την παραχώρηση του αυτοκινητοδρόμου Milot - Morine
Προθεσμία υποβολής 25 Απριλίου 2016, 15.00 τοπική ώρα 
ΠΓΔΜ
Δημόσια προκήρυξη για εκχώρηση υδατίνων ροών για σχεδιασμό, κατασκευή, χρήση και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από 37 μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες 
ΠΓΔΜ - Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΣΔΙΤ σε έργα χρηματοδότησης, σχεδιασμού, κατακσευής, διαχείρισης, συντήρησης και ανάπτυξης συστήματος φυσικού αερίου στην ΠΓΔΜ
Η προθεσμία υποβολής λήγει την 26η Ιουνίου 2017