Ο.Δ ΤΕΕ για το ΕΣΠΑ
Σύντομο ιστορικό για τις Ο.ΔΣύντομο ιστορικό για τις Ο.Δ
Απόφαση ΔΕ/ΤΕΕ για την 2η Ο.ΔΑπόφαση ΔΕ/ΤΕΕ για την 2η Ο.Δ
Απόφαση ΔΕ/ΤΕΕ για την 3η Ο.ΔΑπόφαση ΔΕ/ΤΕΕ για την 3η Ο.Δ
Απόφαση ΔΕ/ΤΕΕ για την 4η ΟΔΑπόφαση ΔΕ/ΤΕΕ για την 4η ΟΔ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΕ ΣΤΗΝ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΕ ΣΤΗΝ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»
ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗΝ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗΝ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου.- Στέλιος Ζαχαρόπουλος, Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ Αν. Στερρεάς           2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου.- Στέλιος Ζαχαρόπουλος, Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ Αν. Στερρεάς
Εισήγηση εκπροσώπου ΤΕΕ στην 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση
Παρέμβαση του ΤΕΕ στην 2η συνεδρίαση Επ. Παρακολούθησης του ΕΠ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”
Παρέμβαση του Εκπροσώπου του ΤΕΕ στο ΕΠ Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση
Εισήγηση του ΤΕΕ στην 1η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του Ε.Π. Αλιείας
 Θέσεις ΤΕΕ στην 1η συνεδρίαση της Επ. Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡΑΑ Θέσεις ΤΕΕ στην 1η συνεδρίαση της Επ. Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡΑΑ
 Θέματα από (για) την 1η συνεδρίαση του ΕΠ  "Εκπαίδευση - διαβίου μάθηση" Θέματα από (για) την 1η συνεδρίαση του ΕΠ "Εκπαίδευση - διαβίου μάθηση"
 Θέματα από (για) την 1η συνεδρίαση της Επ. Παρακολούθησης του ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" Θέματα από (για) την 1η συνεδρίαση της Επ. Παρακολούθησης του ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"