eng fb rss yt
tee menu 14

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ  


  
    Συμμετοχές - Εκπροσωπήσεις     
    Διεθνείς Οργανισμοί     
CAECAE

Conseil des Architectes d’Europe (CAE) or Architect’s Council of Europe (ACE)
Συμβούλιο των αρχιτεκτόνων της Ευρώπης
http://www.ace-cae.org/

Από το 1990, το Συμβούλιο των αρχιτεκτόνων της Ευρώπης (CAE) είναι το αντιπροσωπευτικό σώμα για το επάγγελμα του αρχιτέκτονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε αυτό εντάσσονται οι επαγγελματικές οργανώσεις καθώς και οι εθνικοί οργανισμοί του επαγγέλματος από τα περισσότερα από τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Το CAE έχει επίσης μέλη παρατηρητές από αρκετά κράτη που διαπραγματεύονται αυτήν την περίοδο να προσχωρήσουν στην ΕΕ.
Στο σύνολο, το CAE αντιπροσωπεύει περίπου 350.000 ευρωπαίους αρχιτέκτονες .
CLAIUCLAIU

Comite de Liaison des Associations d’Ingenieurs Universitaires
Επιτροπή Συνδέσμου των Ενώσεων των Πανεπιστημιακών Μηχανικών

http://www.claiu.org

Η CLAIU ιδρύθηκε το 1988 ως de facto συνομοσπονδία με στόχο να αποτελέσει πλατφόρμα συζητήσεων και συνεργασίας μεταξύ των Ενώσεων των Μηχανικών Αποφοίτων Πανεπιστημίων όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχοι της CLAIU είναι:
• Προώθηση της επιστήμης του μηχανικού και της τεχνολογίας 
• Διατήρηση του επιπέδου ποιότητας της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εξέλιξης του μηχανικού, σε στενή σύνδεση με την επιστημονική έρευνα
• Ποιότητα και δεοντολογία της επαγγελματικής πρακτικής του μηχανικού αποφοίτου πανεπιστημίου 
• Εξάλειψη των περιορισμών της ελεύθερης μετακίνησης και των εμποδίων της επαγγελματικής πρακτικής των διαφόρων τύπων ισοδύναμης εκπαίδευσης, επί τη βάσει της ποιότητας, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση 
• Προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων και των πανεπιστημιακών τίτλων μηχανικού, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως 
• Δημιουργία και ενθάρρυνση όλων των εξωτερικών σχέσεων για την πραγματοποίηση των προαναφερθέντων στόχων. 


CLGE CLGE

The European Council of Geodetic Surveyors
Επιτροπή Σύνδεσης των Ευρωπαίων Τοπογράφων

http://www.clge.eu 

Το CLGe έχει ένα όνομα σε δύο από τις πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες αγγλικά και γαλλικά, δηλαδή, "The European Council of Geodetic Surveyors" και "Comité de Liaison des Géomètres Européens".
Αυτό έχει προκύψει επειδή οι υποθέσεις του συμβουλίου διευθύνονται στα αγγλικά, και η γλώσσα των Eυρωπαϊκών Δικαστηρίων είναι τα γαλλικά. Η αποδεκτή σύντμηση σε όλες τις γλώσσες είναι "CLGe".
Το CLGe ιδρύθηκε στο Συνέδριο της F.I.G. (Fédération Internationale des Géomètres) óτο Wiesbaden το 1972 από τα τότε 9 κράτη μέλη της ΕΟΚ για να εξετάσει την εφαρμογή της Συνθήκης της Ρώμης σε σχέση με το επάγγελμα της γεωδαιτικής έρευνας.

Το CLGe αντιπροσωπεύει (στοιχεία του 2003) τους τοπογράφους σε 17 κράτη, το οποίο περιλαμβάνει και τα 15 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και της Νορβηγίας, της Ελβετίας, της Τσεχίας, της Σλοβακίας, της Πολωνίας, της Μάλτας και της Βουλγαρίας.


ECCEECCE

EUROPEAN COUNCIL OF CIVIL ENGINEERS
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών

http://ecceengineers.eu/

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών (ECCE) δημιουργήθηκε το 1985 εξαιτίας της κοινής ανησυχίας των επαγγελματικών οργανισμών των πολιτικών μηχανικών της Ευρώπης, ότι οι πολιτικοί μηχανικοί που εργάζονται μαζί σε ολόκληρη την Ευρώπη θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ περισσότερο στην πρόοδό της σε ότι αφορά στο δομημένο περιβάλλον και να προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον.


ECECECEC

European Council of Engineers Chambers

Ένωση Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων Μηχανικών                           

http://www.ecec.net/

 

 

Το ECEC είναι η Ευρωπαϊκή οργάνωση-ομπρέλα όλων των Εθνικών Επιμελητηρίων Μηχανικών και των Ενώσεων που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Εκπροσωπεί τα επαγγελματικά συμφέροντα των ακαδημαϊκών εγγεγραμμένων μηχανικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προωθεί τα υψηλότερα τεχνικά και δεοντολογικά πρότυπα στο επάγγελμα του μηχανικού στην Ευρώπη.

Μέλη του ECEC είναι τα Εθνικά Επιμελητήρια των Μηχανικών ή αντιπροσωπευτικών δημόσιων φορέων του επαγγέλματος των μηχανικών, οι οποίοι αναγνωρίζονται επαγγελματικά σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τις εθνικές ενώσεις των συνδέσμων αυτών.


EFCEEFCE

European Federation of Chemical Engineering
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χημικών Μηχανικών
http://www.efce.org


EGOSEGOS

EGOS - EUROPEAN GROUP OF SURVEYORS
Ομάδα Ευρωπαίων Τοπογράφων
http://www.europeansurveyors.org

Η Ομάδα Ευρωπαίων Τοπογράφων (EGOS) δημιουργήθηκε το 1989 εκπροσωπώντας τους μη · γεωδαιτικούς επαγγελματίες τοπογράφους στην Ευρώπη. Το 1992 ονομάστηκε Ομάδα Τοπογράφων και σήμερα η EGOS έχει μέλη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η EGOS που αναγνωρίστηκε και χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμορφώθηκε αρχικά με μόνο στόχο να δημιουργήσει μια ελεύθερη αγορά στην Ευρώπη για τα μέλη των τοπογραφικών επαγγελμάτων.


Euro-Case Euro-Case

European Council of Applied Sciences and Engineering
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εφαρμοσμένων Επιστημών και Μηχανικής http://www.euro-case.org/

Στην Ευρώπη ξεκίνησε το 1995 μια προσπάθεια μεταξύ Επιστημονικών Ακαδημιών και Ενώσεων Μηχανικών για τη δημιουργία ενός κατά κάποιο τρόπο Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Επιμελητηρίου Μηχανικών (EUROCASE). Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχε και το ΤΕΕ. Η Euro Case είναι ένας Ευρωπαϊκός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν 80 Ευρωπαϊκά Κράτη, με συμμετοχή 5.200 προσωπικοτήτων από 18 Εθνικές Ακαδημίες, και τα οποία αποτελούν τον κορμό της Euro Case.
Τρέχουσες δραστηριότητες είναι: Ενέργεια και Περιβάλλον, Ευρωπαϊκά Bραβεία, Μεταφορές και Κίνηση, Βιοεπιστήμη, Ηλεκτρομαγνητική και Ανθρωπιστική Υγεία.


FEANIFEANI

Federation Europeenne d'Associations Nationales d'Ingenieurs
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων των Μηχανικών

http://www.feani.org/

H FEANI ιδρύθηκε το 1951, λίγα χρόνια μετά το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, από μία ομάδα Γάλλων και Γερμανών μηχανικών οι οποίοι πίστευαν ότι μέσω της τεχνολογίας, που ήταν ο κοινός τομέας δραστηριότητάς τους, θα ήταν δυνατόν να δημιουργηθούν συνδετικοί κρίκοι μεταξύ πρώην αντιπάλων, και έτσι να διευκολυνθεί η ευημερούσα και ειρηνική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής κοινωνίας.
Στην πρωτοβουλία αυτή προσεχώρησαν αμέσως ενώσεις από επτά Ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα η FEANI εκπροσωπεί ενώσεις 26 Ευρωπαϊκών χωρών. Έτσι, η ομοσπονδία συνενώνει πάνω από 80 εθνικές οργανώσεις των μηχανικών, όλες από τις οποίες αναγνωρίζονται στις χώρες τους ως εκπρόσωποι του επαγγέλματος του μηχανικού σε εθνικό επίπεδο. Μέσω αυτών των εθνικών ενώσεων, η FEANI εκπροσωπεί τα συμφέροντα περίπου 2 εκατομμυρίων επαγγελματιών μηχανικών στην Ευρώπη.
Η FEANI είναι ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των Ενώσεων των Μηχανικών (World Federation of Engineering Associations) (WFEO) και συνεργάζεται με πολλούς άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με ζητήματα του επαγγέλματος του μηχανικού και της τεχνολογίας καθώς και την εκπαίδευση των μηχανικών.
Η FEANI αναγνωρίζεται επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εκπροσωπούσα το επάγγελμα του μηχανικού στην Ευρώπη. Η ομοσπονδία έχει ακόμη συμβουλευτικό ρόλο στην UNESCO, την UNIDO και το Συμβούλιο της Ευρώπης.


FIBFIB

Federation Internationale du Beton
Διεθνής Ομοσπονδία Σκυροδέματος

 http://www.fib-international.org/

Η fib (federation internationale du beton, Διεθνής Ομοσπονδία Σκυροδέματος) ιδρύθηκε το 1998 από συγχώνευση των CEB (Comite Eurointernational du Beton, Ευρωδιεθνής Επιτροπή Σκυροδέματος) και FIP (Federation Internationale de Precontrainte, Διεθνής Ομοσπονδία Προέντασης).  Οι δύο μητρικές οργανώσεις, CEB και FIP, είχαν ιδρυθεί το 1952-1953. Οπως και οι μητρικές της, έτσι και η fib, περιλαμβάνει μέλη και δραστηριότητες απ΄όλο τον κόσμο, έχει όμως την κύρια βάση της στην Ευρώπη. Είναι η μόνη πραγματικά διεθνής τεχνική/επιστημονική οργάνωση στο αντικείμενο του σκυροδέματος πέραν του ACI (American Concrete Institute, Αμερικανικό Ινστιτούτο Σκυροδέματος). Το τελευταίο έχει πολύ περισσότερα ατομικά μέλη διεθνώς από τη fib, είναι όμως καθαρά Αμερικανικά οργάνωση. Υπάρχει μάλιστα κάποια αντιπαλότητα-ανταγωνισμός μεταξύ ACI και fib.

Το ΤΕΕ είναι ιδρυτικό μέλος της fib, όπως ήταν μέλος και των CEB και FIP, με μακρά συμβολή ιδίως στο CEB, προτελευταίος πρόεδρος του οποίου ήταν ο Καθ. κ. Θ.Π. Τάσιος.


FIGFIG

Federation International des Geometres
Διεθνής Ομοσπονδία Τοπογράφων

http://www.fig.net/

Η Διεθνής Ομοσπονδία Τοπογράφων (FIG) ιδρύθηκε το έτος 1878 στο Παρίσι. Είναι ο μοναδικός Διεθνής Οργανισμός ο οποίος εκπροσωπεί όλες τις ειδικότητες των Τοπογράφων και επισήμως αναγνωρίζεται ως μη κυβερνητικός οργανισμός από τα Ηνωμένα Έθνη και τους διάφορους φορείς τους.

Στόχος της είναι να εξασφαλίζει την ποιότητα των εργασιών και τις απαραίτητες ενέργειες ενός Τοπογράφου, έτσι ώστε να έρχονται σε αντιστοιχία με τις ανάγκες της αγοράς, της έρευνας και της επικοινωνίας των κοινοτήτων που εξυπηρετεί. Πραγματοποιεί το στόχο της με την προώθηση της εξάσκησης του επαγγέλματος και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των επαγγελματικών προτύπων.
Οι δραστηριότητες της FIG πραγματοποιούνται από ένα σχέδιο εργασίας που αναθεωρείται τακτικά, σύμφωνα με ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Το σχέδιο αυτό αποβλέπει στην συμμετοχή του Τοπογράφου στις κοινωνικές, οικονομικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές αλλαγές και τις ιδιαίτερες ανάγκες των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης που βρίσκονται σε οικονομική μετάβαση. Η FIG επίσης αναγνωρίζει ότι οι αγορές για τις υπηρεσίες των Τοπογράφων αλλάζουν συνεχώς. Επιπλέον, το σχέδιο δίνει έμφαση στην ενίσχυση των επαγγελματικών ιδρυμάτων, προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη και ενθαρρύνει τους Τοπογράφους στην συνεχή βελτίωση των δυνατοτήτων τους και των τεχνικών τους έτσι ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες του περιβάλλοντος εργασίας.


FMOIFMOI
  

Federation Mondial des Organisations d' Ingenieurs
Παγκόσμια Ομοσπονδία Οργανώσεων Μηχανικών
http://www.wfeo.org/


ICOMOSICOMOS
Internatinal Council on Monuments and Sites - Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών, http://www.icomos.org/ 

UIAUIA
Union Internationale des Architectes - Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων, http://www.uia-architectes.org 

WECWEC

World Energy Council
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας

http://www.worldenergy.org

Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει το W.E.C. (Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας). Εξαιρετικά σημαντική οργάνωση, με πολύ μεγάλο κύρος, στην οποία συμμετέχουν, πέρα από τις ενώσεις μηχανικών, και κυβερνητικοί οργανισμοί που έχουν σχέση με την ενέργεια. Ιδρύθηκε το 1923 με έδρα το Λονδίνο.