eng fb rss yt
tee menu 14

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ  


  
    Συμμετοχές - Εκπροσωπήσεις     
    Διεθνείς Οργανισμοί     
CAECAE

Conseil des Architectes d’Europe (CAE) or Architect’s Council of Europe (ACE)
Συμβούλιο των αρχιτεκτόνων της Ευρώπης
http://www.ace-cae.org/

Από το 1990, το Συμβούλιο των αρχιτεκτόνων της Ευρώπης (CAE) είναι το αντιπροσωπευτικό σώμα για το επάγγελμα του αρχιτέκτονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε αυτό εντάσσονται οι επαγγελματικές οργανώσεις καθώς και οι εθνικοί οργανισμοί του επαγγέλματος από τα περισσότερα από τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Το CAE έχει επίσης μέλη παρατηρητές από αρκετά κράτη που διαπραγματεύονται αυτήν την περίοδο να προσχωρήσουν στην ΕΕ.
Στο σύνολο, το CAE αντιπροσωπεύει περίπου 350.000 ευρωπαίους αρχιτέκτονες .ECCEECCE

EUROPEAN COUNCIL OF CIVIL ENGINEERS
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών

http://ecceengineers.eu/

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών (ECCE) δημιουργήθηκε το 1985 εξαιτίας της κοινής ανησυχίας των επαγγελματικών οργανισμών των πολιτικών μηχανικών της Ευρώπης, ότι οι πολιτικοί μηχανικοί που εργάζονται μαζί σε ολόκληρη την Ευρώπη θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ περισσότερο στην πρόοδό της σε ότι αφορά στο δομημένο περιβάλλον και να προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον.


ECECECEC

European Council of Engineers Chambers

Ένωση Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων Μηχανικών                           

http://www.ecec.net/

 

 

Το ECEC είναι η Ευρωπαϊκή οργάνωση-ομπρέλα όλων των Εθνικών Επιμελητηρίων Μηχανικών και των Ενώσεων που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Εκπροσωπεί τα επαγγελματικά συμφέροντα των ακαδημαϊκών εγγεγραμμένων μηχανικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προωθεί τα υψηλότερα τεχνικά και δεοντολογικά πρότυπα στο επάγγελμα του μηχανικού στην Ευρώπη.

Μέλη του ECEC είναι τα Εθνικά Επιμελητήρια των Μηχανικών ή αντιπροσωπευτικών δημόσιων φορέων του επαγγέλματος των μηχανικών, οι οποίοι αναγνωρίζονται επαγγελματικά σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τις εθνικές ενώσεις των συνδέσμων αυτών.


Euro-Case Euro-Case

European Council of Applied Sciences and Engineering
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εφαρμοσμένων Επιστημών και Μηχανικής http://www.euro-case.org/

Στην Ευρώπη ξεκίνησε το 1995 μια προσπάθεια μεταξύ Επιστημονικών Ακαδημιών και Ενώσεων Μηχανικών για τη δημιουργία ενός κατά κάποιο τρόπο Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Επιμελητηρίου Μηχανικών (EUROCASE). Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχε και το ΤΕΕ. Η Euro Case είναι ένας Ευρωπαϊκός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν 80 Ευρωπαϊκά Κράτη, με συμμετοχή 5.200 προσωπικοτήτων από 18 Εθνικές Ακαδημίες, και τα οποία αποτελούν τον κορμό της Euro Case.
Τρέχουσες δραστηριότητες είναι: Ενέργεια και Περιβάλλον, Ευρωπαϊκά Bραβεία, Μεταφορές και Κίνηση, Βιοεπιστήμη, Ηλεκτρομαγνητική και Ανθρωπιστική Υγεία.


FEANIFEANI

Federation Europeenne d'Associations Nationales d'Ingenieurs
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων των Μηχανικών

http://www.feani.org/

H FEANI ιδρύθηκε το 1951, λίγα χρόνια μετά το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, από μία ομάδα Γάλλων και Γερμανών μηχανικών οι οποίοι πίστευαν ότι μέσω της τεχνολογίας, που ήταν ο κοινός τομέας δραστηριότητάς τους, θα ήταν δυνατόν να δημιουργηθούν συνδετικοί κρίκοι μεταξύ πρώην αντιπάλων, και έτσι να διευκολυνθεί η ευημερούσα και ειρηνική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής κοινωνίας.
Στην πρωτοβουλία αυτή προσεχώρησαν αμέσως ενώσεις από επτά Ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα η FEANI εκπροσωπεί ενώσεις 26 Ευρωπαϊκών χωρών. Έτσι, η ομοσπονδία συνενώνει πάνω από 80 εθνικές οργανώσεις των μηχανικών, όλες από τις οποίες αναγνωρίζονται στις χώρες τους ως εκπρόσωποι του επαγγέλματος του μηχανικού σε εθνικό επίπεδο. Μέσω αυτών των εθνικών ενώσεων, η FEANI εκπροσωπεί τα συμφέροντα περίπου 2 εκατομμυρίων επαγγελματιών μηχανικών στην Ευρώπη.
Η FEANI είναι ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των Ενώσεων των Μηχανικών (World Federation of Engineering Associations) (WFEO) και συνεργάζεται με πολλούς άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με ζητήματα του επαγγέλματος του μηχανικού και της τεχνολογίας καθώς και την εκπαίδευση των μηχανικών.
Η FEANI αναγνωρίζεται επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εκπροσωπούσα το επάγγελμα του μηχανικού στην Ευρώπη. Η ομοσπονδία έχει ακόμη συμβουλευτικό ρόλο στην UNESCO, την UNIDO και το Συμβούλιο της Ευρώπης.


FIBFIB

Federation Internationale du Beton
Διεθνής Ομοσπονδία Σκυροδέματος

 http://www.fib-international.org/

Η fib (federation internationale du beton, Διεθνής Ομοσπονδία Σκυροδέματος) ιδρύθηκε το 1998 από συγχώνευση των CEB (Comite Eurointernational du Beton, Ευρωδιεθνής Επιτροπή Σκυροδέματος) και FIP (Federation Internationale de Precontrainte, Διεθνής Ομοσπονδία Προέντασης).  Οι δύο μητρικές οργανώσεις, CEB και FIP, είχαν ιδρυθεί το 1952-1953. Οπως και οι μητρικές της, έτσι και η fib, περιλαμβάνει μέλη και δραστηριότητες απ΄όλο τον κόσμο, έχει όμως την κύρια βάση της στην Ευρώπη. Είναι η μόνη πραγματικά διεθνής τεχνική/επιστημονική οργάνωση στο αντικείμενο του σκυροδέματος πέραν του ACI (American Concrete Institute, Αμερικανικό Ινστιτούτο Σκυροδέματος). Το τελευταίο έχει πολύ περισσότερα ατομικά μέλη διεθνώς από τη fib, είναι όμως καθαρά Αμερικανικά οργάνωση. Υπάρχει μάλιστα κάποια αντιπαλότητα-ανταγωνισμός μεταξύ ACI και fib.

Το ΤΕΕ είναι ιδρυτικό μέλος της fib, όπως ήταν μέλος και των CEB και FIP, με μακρά συμβολή ιδίως στο CEB, προτελευταίος πρόεδρος του οποίου ήταν ο Καθ. κ. Θ.Π. Τάσιος.


FIGFIG

Federation International des Geometres
Διεθνής Ομοσπονδία Τοπογράφων

http://www.fig.net/

Η Διεθνής Ομοσπονδία Τοπογράφων (FIG) ιδρύθηκε το έτος 1878 στο Παρίσι. Είναι ο μοναδικός Διεθνής Οργανισμός ο οποίος εκπροσωπεί όλες τις ειδικότητες των Τοπογράφων και επισήμως αναγνωρίζεται ως μη κυβερνητικός οργανισμός από τα Ηνωμένα Έθνη και τους διάφορους φορείς τους.

Στόχος της είναι να εξασφαλίζει την ποιότητα των εργασιών και τις απαραίτητες ενέργειες ενός Τοπογράφου, έτσι ώστε να έρχονται σε αντιστοιχία με τις ανάγκες της αγοράς, της έρευνας και της επικοινωνίας των κοινοτήτων που εξυπηρετεί. Πραγματοποιεί το στόχο της με την προώθηση της εξάσκησης του επαγγέλματος και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των επαγγελματικών προτύπων.
Οι δραστηριότητες της FIG πραγματοποιούνται από ένα σχέδιο εργασίας που αναθεωρείται τακτικά, σύμφωνα με ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Το σχέδιο αυτό αποβλέπει στην συμμετοχή του Τοπογράφου στις κοινωνικές, οικονομικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές αλλαγές και τις ιδιαίτερες ανάγκες των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης που βρίσκονται σε οικονομική μετάβαση. Η FIG επίσης αναγνωρίζει ότι οι αγορές για τις υπηρεσίες των Τοπογράφων αλλάζουν συνεχώς. Επιπλέον, το σχέδιο δίνει έμφαση στην ενίσχυση των επαγγελματικών ιδρυμάτων, προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη και ενθαρρύνει τους Τοπογράφους στην συνεχή βελτίωση των δυνατοτήτων τους και των τεχνικών τους έτσι ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες του περιβάλλοντος εργασίας.


FMOIFMOI
  

Federation Mondial des Organisations d' Ingenieurs
Παγκόσμια Ομοσπονδία Οργανώσεων Μηχανικών
http://www.wfeo.org/


ICOMOSICOMOS
Internatinal Council on Monuments and Sites - Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών, http://www.icomos.org/ 

UIAUIA
Union Internationale des Architectes - Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων, http://www.uia-architectes.org 

WECWEC

World Energy Council
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας

http://www.worldenergy.org

Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει το W.E.C. (Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας). Εξαιρετικά σημαντική οργάνωση, με πολύ μεγάλο κύρος, στην οποία συμμετέχουν, πέρα από τις ενώσεις μηχανικών, και κυβερνητικοί οργανισμοί που έχουν σχέση με την ενέργεια. Ιδρύθηκε το 1923 με έδρα το Λονδίνο.