Δ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. 1.                  Γρηγορίου Α., Νταλός Γ., OSB: Μία νέου τύπου ξυλόπλακα με προσανατολισμένα τεμαχίδια στην υπηρεσία των ξύλινων κατασκευών, Διημερίδα «Μνημείο και Περιβάλλον», Θεσσαλονίκη, 1997

 2. 2.                  Κακαράς Ι., Προστασία Ξύλινων κατασκευών από έντομα σε διατηρητέα κτίρια και μοναστήρια, «Ξύλο – Έπιπλο», τεύχος 60

 3. 3.                  Κακαράς Ι., Τυποποίηση ξύλου – επίπλου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, «Ξύλο – Έπιπλο», τεύχος 43.

 4. 4.                  Κανάς Α., Προστασία και Συντήρηση του Ξύλου, 20 Ενημερωτικό Σεμινάριο για τις Ξύλινες Κατασκευές, Ε.Μ.Π. Αθήνα 20-21 Μαΐου 1988,

 5. 5.                  Κατσαραγάκης Ε. Σ.,  Ξύλινες Κατασκευές, , Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα 2000.

 6. 6.                  Μουτσόπουλος Ν., Οικοδομική Ξυλεία Διαχρονική Διερεύνηση, Διημερίδα «Μνημείο και Περιβάλλον», Θεσσαλονίκη, 1997.

 7. 7.                  Ρίζος Δ., Οι Ξύλινες Κατασκευές και τα Αντικολλητά Ξύλα (plywood), Εκδόσεις Ίων 1998.

 8. 8.                  Σιμόπουλος Κ., «Για να καταλάβεις το Ξύλο», Εκδόσεις «Ξύλο-Έπιπλο», Αθήνα 1985

 9. 9.                  Τουλιάτος Π.,  Ξύλινες και Μεταλλικές Κατασκευές.  Σημειώσεις Οικοδομικής, Αθήνα 1981.

 10. 10.              Τουλιάτος Π.,  Ξύλινες Κατασκευές.  Σημειώσεις Ε.Μ.Π. Θέματα Οικοδομικής, Εκδόσεις Συμμετρία 1986.

 11. 11.              Ξύλινες κατασκευές με πυκνό και ελαφρύ σκελετό (Timber frame).  Ελληνική μετάφραση της έκδοσης της Καναδικής Εταιρείας CMHC και του Συμβουλίου Δασικών Βιομηχανιών της Βρετανικής Κολομβίας (COFI). Επιμέλεια μετάφρασης Π. Τουλιάτος, Π. Καρύδης, Αθήνα 1987.

 12. 12.              Τουλιάτος Π.,  Οι ξύλινες κατασκευές. Σημειώσεις σεμιναρίου Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης και Επιμόρφωσης, Αθήνα,1997, 2005.

 13. 13.              Τουλιάτος Π., Προδιαγραφές Μελέτης – Εκτέλεσης Ξύλινων Κατασκευών. Σεμινάριο «Η Ξύλινη Κατασκευή στην Σύγχρονη Δομική Τεχνολογία» Λευκωσία – Κύπρος, 2001.

 14. 14.              Τουλιάτος Π., Μερικές σκέψεις επί των προδιαγραφών για την Συντήρηση και Προστασία του ξύλου. Σεμινάριο «Η Ξύλινη Κατασκευή στην Σύγχρονη Δομική Τεχνολογία» Λευκωσία – Κύπρος, 2001.

 15. 15.              Τσακανίκα Ελ.,  The application of Eurocode 5 and 8 in modern and historical timber structures. General principles of designΒενετία 2000, Πρακτικά ευρωπαϊκής συνάντησης COST  ACTION E5 , “Τimber frame building systems – Seismic behavior of timber building

 16. 16.              Τσακανίκα Ελ., «Υπολογισμός των Ξύλινων Κατασκευών με τον Ευρωκώδικα 5. Αρχές υπολογισμού – Παραδείγματα». Σεμινάριο «Η Ξύλινη Κατασκευή στην Σύγχρονη Δομική Τεχνολογία» Λευκωσία – Κύπρος, 2001.

 17. 17.              Τσακανίκα Ελ., Αίτια Βλαβών και Βλάβες των Ξύλινων Κατασκευών, Σημειώσεις ΕΜΠ (Σχολή Αρχιτεκτόνων, Μεταπτυχιακό τμήμα Προστασίας  Μνημείων).

 18. 18.              Τσουμής Γ., Επιστήμη και Τεχνολογία του Ξύλου, Τόμοι Α΄ κ Β΄, Θεσσαλονίκη 1992

 19. 19.              Τσουμής Γ., Το ξύλο ως υλικό: Δομή και Ιδιότητες, Διημερίδα «Μνημείο και Περιβάλλον», Θεσσαλονίκη, 1997

 20. 20.              ACTION E5, Τimber frame building systems – Seismic behaviour of timber buildings – Timber construction in the new millennium, 2000, Βενετία. (υπό έκδοση).

 21. 21.              Eurocode 5 ΕΝ 1995:2004 (Ε) Design of timber structures, (Ευρωκώδικας 5)

 22. 22.              Blass H.J., Aune P., Choo B.S., Gorlacher R., Griffiiths D.R., Hilson B.O., Racher P., Steck G., Timber Engineering “STEP 1”, Centrum Hout The Netherlands, 1995

 23. 23.              Nutsch W., Τεχνολογία Ξυλουργικών υλικών, , Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις

 24. 24.              TRADA Technology Ltd, High Wycombe UC

 25. 25.              Wendenhors, Δομικά υλικά, Γκιούρδας, Αθήνα, 1981