2.5. ΦΟΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 

http://www.aem.org

Association of equipment manufacturers

The Association of Equipment Manufacturers (AEM) is the international trade and business development resource for companies that manufacture equipment, products and services used worldwide in the construction, agricultural, industrial, mining, forestry, materials-handling and utility industries.

 

http://www.nssga.org/index.shtml

The Largest Mining Association in the World

 

http://www.nationalslagassoc.org/

The National Slag Association was formed in 1918 as a trade association uniting iron and steel slag producers in the United States. Over the years, the Association has become international in scope with members now coming from other countries. Membership is comprised of organizations actively engaged in iron and steel slag processing, refining, and/or the marketing of these slags. Plus, organizations that are actively involved in activities directly connected with the iron and steel slag industry such as users, manufacturer's of equipment, suppliers, and service firms.

 

http://www.proodos21.gr/anprkps3_m.htm

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ Γ΄ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

http://www.afnor.fr/

Association Française de Normalisation

 

http://www.elot.gr/

Ελληνικών οργανισμός Τυποποίησης