3.7. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ

 

Βλέπε Αντενδείξεις Χρήσης-Απόψεις για αδρανή σκυροδέματος (θραυστή, φυσική-Συλλεκτή άμμο, χονδρόκοκκα αδρανή)