4.6. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ

 

 

 

Τα αδρανή που χρησιμοποιούνται για βράχους θωράκισης έχουν υψηλές προδιαγραφές, σε σχέση με το υλικό του πυρήνα, γιατί δέχονται πολύ μεγάλη καταπόνηση, συνεπώς είναι δεδομένο ότι πρέπει να προέρχονται από πετρώματα υψηλής σκληρότητας και αντοχής σε αποσάθρωση.

Για την κάλυψη της ζήτησης χρησιμοποιούνται εγχώρια αδρανή και κυρίως ασβεστόλιθοι ή δολομίτες, οι οποίοι αφθονούν στην Ελλάδα.

Για την χρήση στον πυρήνα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και χαμηλότερης αντοχής πετρώματα, κατόπιν ελέγχων  και επιμελημένης παραγωγής.