5.10. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

  1. Προδιαγραφή OΣΕ έρματος σιδηροδρομικών γραμμών τραίνων υψηλών ταχυτήτων

  2. Προδιαγραφή ΟΣΕ έρματος σιδηροδρομικών γραμμών τραίνων συνήθων ταχυτήτων

  3. ΕΛΟΤ ΕΝ 13450: Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικής γραμμής (Aggregates for railway track ballast),

  4. Proposed Draft Harmonized Standard for Formal Vote, version of 23 March 2001

  5. P 18-540: Αδρανή (Granulats: Definitions, conformité, specifications)

  6. ASTM Standards, Section 4: Construction, Volume 04.02: Concrete and Aggregates