5.6. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ

 

Τα αδρανή που χρησιμοποιούνται για έρμα σιδηροδρομικής γραμμής τραίνων υψηλών ταχυτήτων έχουν υψηλές προδιαγραφές γιατί δέχονται πολύ μεγάλη καταπόνηση συνεπώς είναι δεδομένο ότι πρέπει να προέρχονται από πετρώματα υψηλής σκληρότητας (ηφαιστιογενή ή πλουτώνια πετρώματα)

Στον Ελλαδικό χώρο απαντώνται σε περιορισμένη κλίμακα αντίστοιχες πηγές λήψης. Εκμεταλλεύσιμα αποθέματα συναντώνται κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.

Για την κάλυψη της ζήτησης χρησιμοποιούνται εγχώρια αδρανή και γίνεται εισαγωγή από γειτονικές στην Ελλάδα χώρες.

Για την χρήση σε σιδηροδρομική γραμμή τραίνων συνήθων ταχυτήτων είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ασβεστολιθικά ή δολομιτικά πετρώματα κατόπιν ελέγχων  και επιμελημένης παραγωγής