7.4.12. ΑLL-IN ΑΔΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 12/1985 ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ

 

Ισχύουν τα ίδια με τις περιπτώσεις χονδρόκοκκου λεπτόκοκκου και παιπάλης. Επιτρέπεται όταν υπάρχει ομοιομορφία παραγωγής.