7.4.13. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝ

 

Η κοκκομετρική διαβάθμιση προσδιορίζεται από τη μεγάλη και τη μικρή χαρακτηριστική διάσταση του κλάσματος (D και d) και την οξύτητα του διαχωρισμού από τα γειτονικά κλάσματα, όπως επιβάλλουν οι αντίστοιχες κατηγορίες.

 

Κατηγορία

Όρια για το κατά βάρος ολικό διερχόμενο

 

2D

1,4D

D

d

d/2

Χονδρόκοκκα D>2mm

GC90/10

100

100

90-99

0-10

0-2

GC90/15

100

98-100

90-99

0-15

0-5

GC90/20

100

98-100

90-99

0-20

0-5

GC85/15

100

98-100

85-99

0-15

0-2

GC85/20

100

98-100

85-99

0-20

0-5

GC85/35

100

98-100

85-99

0-35

0-5

Λεπτόκοκκα D≤2mm

GF85

100

-

85-99

-

-

All-in D≤45mm d=0

GA90

100

98-100

90-99

-

-

GA85

100

98-100

85-99

-

-

 

Εφόσον D<2d είναι στη δυνατότητα του χρήστη να απαιτήσει τα όρια του παρακάτω πίνακα για τα χονδρόκοκκα αδρανή.

 

Κατηγορία

D/d

Διάσταση

Όριο

Αποδεκτή απόκλιση από το δηλωθέντα μέσο όρο παραγωγής

G25/15

<4

D/1,4

25-80

±15

G20/15

20-70

±15

G20/17,5

≥4

D/2

20-70

±17,5

GNR

Χωρίς απαίτηση

 

Είναι στη δυνατότητα του χρήστη να απαιτήσει τα όρια του παρακάτω πίνακα για τα λεπτόκοκκα αδρανή και all-inn με D≤8mm.

 

Κατηγορία

D

D/2

0,063

 

GTC10

±5

(Για τις GA90 και GA85 ισχύουν τα πιο αυστηρά όρια του πίνακα γενικών απαιτήσεων)

±10

±3

(εξαιρείται η κατηγορία με λεπτόκοκκα ≤3%)

Αποδεκτή απόκλιση από το δηλωθέντα μέσο όρο παραγωγής

GTC20

±5

(Για τις GA90 και GA85 ισχύουν τα πιο αυστηρά όρια του πίνακα γενικών απαιτήσεων)

±20

±3

(εξαιρείται η κατηγορία με λεπτόκοκκα ≤3%)

Όρια για το ολικό διερχόμενο

GTCNR

Χωρίς απαίτηση