Η  Δ.Ε. του ΤΕΕ με την Απόφαση Β17/23/2000  όρισε τους κ.κ.

να μελετήσουν από κοινού και σε συνεργασία να συντάξουν το μέρος του Οδηγού Δομικών Υλικών που αφορά τα Κονιάματα.