ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Ομάδα που συνέταξε τον Οδηγό
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
1. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
1.1. Συγκολλήσιμοι Χ.Ο.Σ κατηγορίας S500s, Θερμής έλασης, που ακολουθείται από μία άμεση εν σειρά διαδικασία θερμικής κατεργασίας (ΘΕ-Θ).
1.2. Συγκολλήσιμοι Χ.Ο.Σ κατηγορίας S500s, Θερμής έλασης, χωρίς καμία περαιτέρω επεξεργασία (ΘΕ-Χ).
1.3. Συγκολλήσιμοι Χ.Ο.Σ κατηγορίας S500s, Ψυχρής κατεργασίας, με στρέψη του αρχικού προϊόντος που προέρχεται από θερμή έλαση (ΨΚ-Σ) ή με ολκή ή έλαση του αρχικού προϊόντος που προέρχεται από θερμή έλαση (ΨΚ-Ο) .
1.4. Συγκολλήσιμοι Χ.Ο.Σ κατηγορίας S400s, Θερμής έλασης, που ακολουθείται από μία άμεση εν σειρά διαδικασία θερμικής κατεργασίας (ΘΕ-Θ)
1.5. Συγκολλήσιμοι Χ.Ο.Σ κατηγορίας S400s, Θερμής έλασης, χωρίς καμία περαιτέρω επεξεργασία (ΘΕ-Χ).
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΕΣ
2. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
2.1. Συγκολλήσιμοι υπό προϋποθέσεις Χ.Ο.Σ κατηγορίας S220
2.2. Συγκολλήσιμοι υπό προϋποθέσεις Χ.Ο.Σ κατηγορίας S400
2.3. Συγκολλήσιμοι υπό προϋποθέσεις Χ.Ο.Σ κατηγορίας S500
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ