1. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ  ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

( Weldable steels for the reinforcement of concrete)

 

 

 

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος των οποίων η συγκολλησιμότητα θεωρείται αυταπόδεικτη με μοναδικό κριτήριο τους περιορισμούς στη χημική τους σύνθεση.

Οι συγκολλήσιμοι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται σήμερα περισσότερο στην Ελλάδα. Άρχισαν να παράγονται και να χρησιμοποιούνται στη χώρα μας στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και η βασική διάκρισή τους σε κατηγορίες αντοχής γίνεται στο συμβολισμό τους με την προδιαγραφόμενη  χαρακτηριστική τιμή του ορίου διαρροής,  και με  τη μέθοδο  παραγωγής  του τελικού προϊόντος όπως:

 

·        Θερμής έλασης, χωρίς καμία περαιτέρω επεξεργασία οποιασδήποτε μορφής (χάλυβες   ΘΕ-Χ).

·        Θερμής έλασης, που ακολουθείται από μία άμεση εν σειρά διαδικασία θερμικής κατεργασίας (χάλυβες ΘΕ-Θ).

·        Ψυχρής κατεργασίας, με στρέψη του αρχικού προϊόντος που προέρχεται από θερμή έλαση (χάλυβες ΨΚ-Σ) ή με ολκή ή έλαση του αρχικού προϊόντος που προέρχεται από θερμή έλαση (χάλυβες ΨΚ-Ο) ή με συνδυασμό των παραπάνω.

 

Για το λόγο αυτό στον παρόντα Οδηγό παρουσιάζονται με αυτή τη σύνθετη διάκριση.