31989H0049
89/49/ΕΟΚ: Σύσταση του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με τους υπηκόους των κρατών μελών, κατόχους διπλωμάτων που έχουν χορηγηθεί σε τρίτα κράτη
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 019 της 24/01/1989 σ. 0024 - 0024

 

*****
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Δεκεμβρίου 1988
σχετικά με τους υπηκόους των κρατών μελών, κατόχους διπλωμάτων που έχουν χορηγηθεί σε τρίτα κράτη
(89/49/ΕΟΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Εγκρίνοντας την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών (1),
Διαπιστώνοντας ότι η εν λόγω οδηγία αφορά μόνο τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που χορηγούνται στα κράτη μέλη σε υπηκόους των κρατών μελών,
Μεριμνώντας ωστόσο ώστε να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των υπηκόων των κρατών μελών που είναι κάτοχοι διπλώματος πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου που έχει χορηγηθεί σε τρίτα κράτη και που βρίσκονται σε κατάσταση ανάλογη με τις καταστάσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 της οδηγίας,
ΣΥΝΙΣΤΑ:
στις κυβερνήσεις των κρατών μελών να διευκολύνουν, όσον αφορά τα πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω, την πρόσβαση στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και την άσκησή τους εντός της Κοινότητας, αναγνωρίζοντας αυτά τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους στο έδαφός τους.
Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 1988.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
(1) Βλέπε σελίδα 16 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.