ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ


  
    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ     
    ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ     
    ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ     
    ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ     
    ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΕΥΡΩΠΗΣ     
Η Ευρωπαϊκή οικοδόμηση βασίζεται στις ακόλουθες Ιδρυτικές Συνθήκες:
ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ (1957)
για την Ίδρυση της Ευρωπαικής Κοινότητας (όπως τροποποιήθηκε με τη Συνθήκη του Αμστερνταμ) σελ. 33-160 
ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ (1992)
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (όπως τροποποιήθηκε με τη Συνθήκη του Αμστερνταμ) σελ.6-32 
ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (1997)
η οποία τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί Ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις.  
ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (2001)
η οποία τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί Ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις, 26-2-2001  
http://europa.eu.int/abc/treaties_el.htm
http://europa.eu.int/abc/treaties_el.htm

Μεταβείτε στην ηλεκτρονική σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαβάσετε τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες (Πλήρη κείμενα και Ερμηνευτικά κείμενα)