Τεχνικά Χρονικά Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ
Διμηνιαία Έκδοση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
ISSN 0376-22211
Νοεμ. -Δεκ. 2008, τεύχ. 6
Υπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο
Γιάννης Αλαβάνος, Πρόεδρος ΤΕΕ

Υπεύθυνος εκ μέρους της Δ.Ε.
Χρήστος Σπίρτζης, Β΄Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ

Υπεύθυνη Εκδόσεων
Γιώτα Καζάζη

Επιμέλεια τεύχους
Γιώτα Καζάζη

Γλωσσική επιμέλεια κειμένων
Νεκταρία Γούναρη,
Μαρία Σκουλά

Ηλεκτρονική επεξεργασία - D.T.P.
Στράτος Κολυφέτης, Γιώτα Καζάζη

Καταχώριση ύλης στην ιστοσελίδα
Γιώτα Καζάζη

τηλ.(+30) 210-3671183, fax (+30) 210-3618609
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
ekdoseis@central.tee.gr

Συντακτική Επιτροπή
Θ. Γεωργιάδου, ΑΜ
Γρ. Γρηγορόπουλος, καθηγ. ΕΜΠ
Γ. Μπατής, καθηγ. ΕΜΠ
Αλ. Οικονομόπουλος, καθηγ. Πολ. Κρήτης
Ι.  Παντέκης, ΜΜΜ
Ι. Α. Σταθόπουλος, καθηγ. ΕΜΠ
Δ.Τσαμπούλας, καθηγ. ΕΜΠ

Παρουσίαση Εργαστηρίου
> Εργαστήριο Θαλάσσιων Μεταφορών του ΕΜΠ: Στην Υπηρεσία της Ναυτιλίας Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης, Καθηγητής ΕΜΠ  Adobe Portable Document Format Μέγεθος εγγράφου: 402991 bytes
Άρθρα - Μελέτες
>Υπολογιστικές Μέθοδοι Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Ι. Τζουβαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Χ. Μ. Μώρου,Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Ε. Τριάντη, Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός   Adobe Portable Document Format Μέγεθος εγγράφου: 1638209 bytes
>Ο Σχεδιασμός του Ακραίου Αστικού και Περιαστικού Χώρου των Ελληνικών Πόλεων: Θεσμικό Πλαίσιο και Αποσπασματικές Πολεοδομικές Πρακτικές στην Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης Χάρις Χριστοδούλου, Δρ Αρχιτέκτονας- Πολεοδόμος ΑΠΘ   Adobe Portable Document Format Μέγεθος εγγράφου: 1023917 bytes
> Η Γεωμετρία των Tensegrity Κατασκευών  Ι. Τζουβαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Χ. Γούσης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,   Adobe Portable Document Format Μέγεθος εγγράφου: 1398284 bytes
Περίληψη Μεταπτυχιακής
>Συστήματα Τηλεματικής με χρήση GPS για Μ.Μ.Μ. & Πρότυπα Πρόβλεψης σε Πραγματικό Χρόνο Νικόλαος Γ. Δασκαλάκης, Πολιτικός Μηχανικός- Master GIS, ΕΜΠ. Επιβλέπων Καθηγητής: Βασίλης Ψαριανός. Τριμελής Επιτροπή: Βασίλης Ψαριανός, Καθηγητής, Μάριος Κονταράτος, Επίκουρος Καθηγητής, Μαρία Τσακίρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής   Adobe Portable Document Format Μέγεθος εγγράφου: 2108725 bytes
Περίληψη Διπλωματικής
>Επαναφέροντας τον Σφυγμό στην Καρδιά: μια Πρόταση Επέμβασης στον Οικισμό Θάλεια Βούρκου, Φοιτήτρια ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Καυκούλα Κυριακή  Adobe Portable Document Format Μέγεθος εγγράφου: 11019957 bytes
-