Τεχνικά Χρονικά Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ
Διμηνιαία Έκδοση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
ISSN 0376-22211
Ιουλ. Αύγ. 2008, τεύχ. 4

Υπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο
Γιάννης Αλαβάνος, Πρόεδρος ΤΕΕ

Υπεύθυνος εκ μέρους της Δ.Ε.
Χρήστος Σπίρτζης, Β΄Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ

Υπεύθυνη Εκδόσεων
Γιώτα Καζάζη

Επιμέλεια τεύχους
Γιώτα Καζάζη

Γλωσσική επιμέλεια κειμένων
Νεκταρία Γούναρη, Γιώτα Καζάζη

Ηλεκτρονική επεξεργασία - D.T.P.
Στράτος Κολυφέτης, Γιώτα Καζάζη

Καταχώριση ύλης στην ιστοσελίδα
Γιώτα Καζάζη, Νεκταρία Γούναρη

τηλ.(+30) 210-3671183,  fax (+30) 210-3618609
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
ekdoseis@central.tee.gr

Συντακτική Επιτροπή
Θ. Γεωργιάδου, ΑΜ
Γρ. Γρηγορόπουλος, καθηγ. ΕΜΠ
Γ. Μπατής, καθηγ. ΕΜΠ
Αλ. Οικονομόπουλος, καθηγ. Πολ. Κρήτης
Ι.  Παντέκης, ΜΜΜ
Ι. Α. Σταθόπουλος, καθηγ. ΕΜΠ
Δ.Τσαμπούλας, καθηγ. ΕΜΠ

Παρουσίαση Εργαστηρίου
> Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Διευθυντής: Αθανάσιος Καραμπίνης, Καθηγητής, Επιμέλεια: Θεόδωρος Ρουσάκης, ΕΕΔΙΠ Εργαστηρίου Ωπλισμένου Σκυροδέματος, Μαρία Λάππα, ΕΕΔΙΠ Εργαστηρίου Ωπλισμένου Σκυροδέματος   Adobe Portable Document Format Μέγεθος εγγράφου: 2541242 bytes
Άρθρα - Μελέτες
> Πρόβλεψη Περιβαλλοντικών Επιδράσεων των Απόνερων Ταχυπλόων Σκαφών στις Ακτές και Μέτρα Περιορισμού τους Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ, Δημήτρης Χαλκιάς, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπ. Δρ ΕΜΠ   Adobe Portable Document Format Μέγεθος εγγράφου: 505208 bytes
> Χρήστες από Επιλογή και όχι από Ανάγκη ως Προϋπόθεση για τη Βιωσιμότητα των Ιδιωτικών Επενδύσεων που Δραστηριοποιούνται στις Οδικές Υποδομές. Η Περίπτωση της Ελλάδας Αντώνης Καλτσούνης, Πολιτικός Μηχανικός (Dipl. Ing.)TU Berlin, Μηχανικός Συγκοινωνιακής Τεχνικής (Dipl. Ing.) του TU Berlin, Μηχανικός Τεχνικής Οχημάτων (Dipl. Ing.) του TU Berlin, Δρ Μηχανικός (Dr. Ing.) του TU Berlin, Δρ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (Dr. rer. pol.) του FU Berlin, Λέκτορας Ε.Μ.Π.   Adobe Portable Document Format Μέγεθος εγγράφου: 413502 bytes
Περίληψη Διδακτορικής
> Εφαρμογές Μεθόδων Laser και CFD για τον Προσδιορισμό της Αντίστασης Συμβατικών και Ιστιοπλοϊκών Σκαφών Στυλλιανός Γ. Περισσάκης, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός. Επιβλέπων Καθηγητής: Γρηγόρης Γ. Γρηγορόπουλος, Τριμελής Επιτροπή: Γ. Γρηγορόπουλος, Καθηγητής, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Θ. Λουκάκης, Καθηγητής, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Γ. Τζαμπίρας, Καθηγητής, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ   Adobe Portable Document Format Μέγεθος εγγράφου: 812714 bytes
Περίληψη Διπλωματικής
> Διαγνωστικές Δοκιμές σε Καθοδικά Αλεξικέραυνα Μέσης Τάσης Εμμανουήλ Β. Αυγερινός. Επιβλέπων : Χρήστος Αθ. Χριστοδούλου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π., Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Τριμελής Επιτροπή: Ιωάννης Αθ. Σταθόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π., Περικλής Δ. Μπούρκας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., Φραγκίσκος Β. Τοπαλής, Καθηγητής Ε.Μ.Π.   Adobe Portable Document Format Μέγεθος εγγράφου: 1768846 bytes
.