Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΡΘΡΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ-
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  
1 BIDOU D.
President of association HQE
HELECO 03: ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND EUROPEAN CONSTRUCTION SECTOR  POLICIES
τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
2 CHEVALIER J.-L., Dr, CSTB,
SARJA A. , Professor,
Δ.Κ. ΜΠΙΚΑΣ Δ.Κ., Καθηγητής Α.Π.Θ.,
ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ Μ., Αν. Καθηγητής, ΕΚΠΑ,
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Σ.,
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,
ΜΠΑΛΑΡΑΣ Κ. ,
Δρ, Εθνικό Αστεροσκοπείο ΑΘηνών, ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ Ι. , Καθηγητής Ε.Μ.Π.,
ΚΥΒΕΛΟΥ Σ. , Λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου, ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Α., Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
PESSO C., Administrator, Policy Analyst, OECD
HELECO 05: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
τεύχος 5/2005
Οκτώβριος-Νοέμβριος
 
3 CHEVALIER J-L(CSTB), Grenoble, France
LAIR J., (CSTB), Grenoble, France
HELECO 03: ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: OPERATIONAL METHODS FOR IMPLEMENTING DURABILITY IN SERVICE  LIFE  PLANNING  FRAMEWORKS
τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
4 LAIR J., (CSTB), Grenoble, France
CHEVALIER J-L(CSTB), Grenoble, France
HELECO 03: ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:OPERATIONAL METHODS FOR IMPLEMENTING DURABILITY IN SERVICE  LIFE  PLANNING  FRAMEWORKS
τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
5 MOAVENZADEH F., Professor
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ,
τ. Πρύτανης, Υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΤΟΛΕΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ,
Μεταλ. Μηχ.
ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
Καθηγ. Περ. Αναπτ. & Πολ.-Χωρ. Α.Π.Θ.
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Καθηγ. Θαλ. Έργων
ΜΠΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγ. Οικοδ. Α.Π.Θ.
ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ, Καθηγ. Πολ.-Χωρ. Παν. Θεσσαλίας
HELECO' 05: ΠΡΩΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ τεύχος 2/2005
Μάρτιος-Απρίλιος
 
6 NICK LESTER, Vice-President European Parking Association
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ Δ., Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Αν. Διευθ. Συμβ. Ετ. Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Διευθυντής Συστημάτων Στάθμευσης. Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΓΙΟΚΑΡΗΣ Α., ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΗΣΑΪΑΣ Χ., Project Manager, Διευθυντής Εργων Παραγωγής  J&P-ΑΒΑΞ, Γεν. Διευθ. PolisPark
ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Πρόεδρος και Διευθ. Συμβ. e-On Integration S.A.
ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μ., Ομ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Εκπρ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εντετ. Ερευν. ΙΜΕΤ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Ειδ. Γραμ. ΣΕΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚ., Εταιρ. TREDIT Α.Ε.
ΚΑΤΣΙΚΑΣ Α., Γεν. Διευθ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
7 NIXON P., Garston, Watford, Herts, UK
QUILLIN  K., Garston, Watford, Herts, UK
HELECO 03: ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: SERVICE LIFE DESIGN AND LIFETIME ENGINEERING TO PROMOTE SUSTAINABLE CONCRETE CONSTRUCTION
τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
8 PESSO C., Administrator, Policy Analyst, OECD,
CHEVALIER J.-L.,
Dr, CSTB,
SARJA A. ,
Professor,
Δ.Κ. ΜΠΙΚΑΣ Δ.Κ., Καθηγητής Α.Π.Θ.,
ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ Μ., Αν. Καθηγητής, ΕΚΠΑ,
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Σ.,
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,
ΜΠΑΛΑΡΑΣ Κ. ,
Δρ, Εθνικό Αστεροσκοπείο ΑΘηνών, ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ Ι. , Καθηγητής Ε.Μ.Π.,
ΚΥΒΕΛΟΥ Σ. , Λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου, ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Α., Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
HELECO 05: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
τεύχος 5/2005
Οκτώβριος-Νοέμβριος
 
9 QUILLIN  K., Garston, Watford, Herts, UK
NIXON P., Garston, Watford, Herts, UK
HELECO 03: ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: SERVICE LIFE DESIGN AND LIFETIME ENGINEERING TO PROMOTE SUSTAINABLE CONCRETE CONSTRUCTION
τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
10 SARJA A. , Professor,
Δ.Κ. ΜΠΙΚΑΣ Δ.Κ., Καθηγητής Α.Π.Θ.,
ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ Μ., Αν. Καθηγητής, ΕΚΠΑ,
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Σ.,
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,
ΜΠΑΛΑΡΑΣ Κ. ,
Δρ, Εθνικό Αστεροσκοπείο ΑΘηνών, ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ Ι. , Καθηγητής Ε.Μ.Π.,
ΚΥΒΕΛΟΥ Σ. , Λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου, ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Α., Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
PESSO C., Administrator, Policy Analyst, OECD
CHEVALIER J.-L., Dr, CSTB,
HELECO 05: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
τεύχος 5/2005
Οκτώβριος-Νοέμβριος
 
11 SARJA ASKO,
VTT Building and Transport
HELECO 03: ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: LIFETIME ENGINEERING OF BUILDINGS AND CIVIL INFRASTRUCTURES AS A REALISATION OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION
τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
12 VALLET M., Institute AEDIFICE
VANHONACKER P.,
Dr
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
Εντ. Επικ. Καθηγ. Παν. Θεσσαλίας
ΨΥΧΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Αρχ. Μηχ. Συγκοιν.
HELECO' 05: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ τεύχος 2/2005
Μάρτιος-Απρίλιος
 
13 VANHONACKER P., Dr
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
Εντ. Επικ. Καθηγ. Παν. Θεσσαλίας
ΨΥΧΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Αρχ. Μηχ. Συγκοιν.
VALLET M., Institute AEDIFICE
HELECO' 05: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ τεύχος 2/2005
Μάρτιος-Απρίλιος
 
14 VETTORI A., DG Environment EC
ΜΟΔΙΝΟΣ Μ., Δρ Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός
ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ Ι., Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ
ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘ., Γεν. Γρ. Καταναλωτή, Υπ. Αν.
ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ Ν., Πρόεδρος Κέντρου Προστασίας Καταναλωτή, Συντ. Εθν. Συμβ. Καταναλωτή
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Α., Δρ Χημ Μηχ., Προεδρεύων Επιτρ. Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ, Δρ Μηχ. Περιβ.-Χωροτ.
ΣΙΔΗΡΑΣ Ν., Καθηγ. Γεωργίας, Γεωπ. Παν. Αθηνών
HELECO '05: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ τεύχος 4/2005
Ιούλιος-Αύγουστος
 
15 ΑΓΓΕΛΑΚΗ Μ., Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Πανεπιστήμιο Πατρών
ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗ Α., Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Πατρών 
Επιβλέπων Καθηγητής:
ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Δ., Πανεπιστήμιο Πατρών  
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ τεύχος2/2008
Μάρτιος-Απρίλιος
 
16 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Καθηγ. Θαλ. Έργων
ΜΠΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγ. Οικοδ. Α.Π.Θ.
ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ, Καθηγ. Πολ.-Χωρ. Παν. Θεσσαλίας
MOAVENZADEH F., Professor
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, τ. Πρύτανης, Υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΤΟΛΕΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, Μεταλ. Μηχ.
ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγ. Περ. Αναπτ. & Πολ.-Χωρ. Α.Π.Θ.
HELECO' 05: ΠΡΩΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ τεύχος 2/2005
Μάρτιος-Απρίλιος
 
17 ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, Καθηγ. Πολυτεχνείου Κρήτης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ τεύχος 2/2005
Μάρτιος-Απρίλιος
 
18 ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, Καθηγ. Πολυτεχνείου Κρήτης
ΚΑΡΜΗΣ Μ., Καθηγ. Παν. Virginia Tech.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ  τεύχος1/2004
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
19 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Κ., Τεχνικών Επιστημών ΜΕΤΡΗΣΗ, ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ τεύχος 2/2006
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
20 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Κ.Ν., Δρ Τεχνικών Επιστημών ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  τεύχος 4/2006                                                                                                                                                                                    Ιούλιος-Αύγουστος  
21 ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Καθηγητής Δ.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.Π.Θ. τεύχος 6/2006
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
22 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ Μ., Μηχ.Περιβάλλοντος                                                                                                                                            ΓΙΔΑΡΑΚΟΣ Ε., Μηχ.Περιβάλλοντος                                                                                                                                                                                    ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ τεύχος 1/2007
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
23 ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου  Ελλάδας
ΣΥΡΓΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Πρόεδρος Συνδ. Τεχν. Εταιρ. Ανωτ. Τάξεων
ΚΟΤΣΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Διευθ. Μεγ. Έργων Εθν. Τραπ. Ελλάδας
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΦΩΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Υφυπ. Οικονομικών
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Γεν. Γραμ. Συγχρηματ. Έργων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Οργάνωση:
ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΒΕΕ
ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. METEC 2007 τεύχος 4/2005
Ιούλιος-Αύγουστος
 
24 ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ Δ., Πολιτικός Μηχανικός
ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ Γ.,
δρ Μηχ. Μηχανικός 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: Επέκταση Γραμμής 3 «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΟ  τεύχος 2/2006
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
25 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Α., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΡΩΜΑΣ Ε., Υπ. Δρ Πολιτικός Μηχανικός
ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Δρ Πολιτικός Μηψχανικός
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟ-ΚΑΓΙΑΚ ΣΤΟ ΣΧΙΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ τεύχος4/2004
Ιούλιος-Αύγουστος
 
26 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Α., Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ., δρ, Αν. Ερευνητής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Σ.,
Πολιτικός Μηχανικός-Μηχανικός Περιβάλλοντος-Μελετητής
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.,
Καθηγητής Α.Π.Θ
ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ Ι.,
Καθηγητής Α.Π.Θ.
ΜΙΜΙΚΟΥ Μ.,
Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
HELECO ΄05: Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  τεύχος 1/2006
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
27 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ A. , Πρύτανης Ε.Μ.Π.,
ΡΑΛΛΗ Π,
Εκπρόσωπος Α.Π.Θ.,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ, Πρόεδρος ΕΤΕΚ,
ΔΡΑΚΑΚΗΣ Ε, Α΄
Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ε., ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Α., Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.,
LESNIAK CH,
EC TG Researh,
ΖΑΝΝΗΣ Π. ,
Γ.Γ. ΣΕΓΜ,
ΚΡΕΜΑΛΗΣ Κ,
Χημικός Μηχανικός,
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Ι.,
Αρχ. Μηχ.,
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Δ.,
Δρ. Πολ.Μηχ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Αντιπρόεδρος ΣΤΕΑΤ,
Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Πρόεδρος ΠΕΔΜΕΔΕ,
Ε. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ,
Αν. Γ.Γ. Δ.Ε  ΤΕΕ, 
ΔΟΝΤΑΣ Δ.,
 KNAUF
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ Χ.,
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., 
ΜΑΡΙΝΟΣ Γ,
Διευθυντής Ποιότητας ,
Α. ΦΙΛΟΛΙΑΣ, 
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Χ,
Aντιδήμαρχος Δήμου Αθηναίων,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ Ε.,
Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.,  ΧΑΝΔΑΚΑΣ Β., ΥΠΠΟ,
ΛΙΩΛΙΟΣ Α.,
Καθηγητής Δ.Π.Θ., Αντιπρόεδρος ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.,
ΛΑΓΙΟΣ Π.,  ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ,
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ,
Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος ΟΑΣΑ-ΕΘΕΛ-ΗΛΠΑΠ 
HELECO΄05: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:
ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
τεύχος 5/2005
Οκτώβριος-Νοέμβριος
 
28 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ  τεύχος3/2003
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
29 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ., Φυσικός Ηλεκτρονικός ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΔΟΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ   τεύχος 4/2006                                                                                                                                                                                    Ιούλιος-Αύγουστος  
30 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Καθηγ. Α.Π.Θ.
ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΑΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ τεύχος4/2004
Ιούλιος-Αύγουστος
 
31 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α., Δρ Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π.
Επιβλέπων Καθηγ. ΜΑΡΙΝΟΣ Π.
Μέλη Τριμελούς Συμβ. Επιτροπής
ΜΑΡΙΝΟΣ Π. Γ.,
Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΓΚΑΖΕΤΑΣ Γ.,
Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΚΑΒΒΑΔΑΣ Μ.,
Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
HELGEORDAS: ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
32 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Διευθ. Συστημάτων Στάθμευσης Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΓΙΟΚΑΡΗΣ Α., ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΗΣΑΪΑΣ Χ., Project Manager, Διευθ. Εργ. Παρ. J&P-ΑΒΑΞ, Γεν. Διευθ. PolisPark
ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Πρόεδρος και Διευθ. Συμβ. e-On Integration S.A.
ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μ., Ομ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Εκπρ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εντετ. Ερευν. ΙΜΕΤ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Ειδ. Γραμ. ΣΕΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚ., Εταιρ. TREDIT Α.Ε.
ΚΑΤΣΙΚΑΣ Α., Γεν. Διευθ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
NICK LESTER, Vice-President European Parking Association
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ Δ., Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Αν. Διευθ. Συμβ. Ετ. Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
33 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ζ.,
ΝΤΟΤΑ Α.,
ΚΟΛΟΚΥΘΑ Ε.,
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ τεύχος1/2008
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
34 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
ΕΠΙΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΡΕΣ,
Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.
Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος, Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Γ. ΚΟΡΡΕΣ,
Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π.    Κ. ΒΟΥΡΝΑΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π.       
Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
Λέκτορας Ε.Μ.Π.
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΝΗΧΑΝΩΝ  τεύχος 1/2006
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
35 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΒΑΙΟΣ,ΜΜ, υπ. Δρ. Ιστορίας της Επιστήμης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
36 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ., Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΜΕΤΑΦΑΣ Π., Φυσικός, Υποψήφιος Δρ Ε.Μ.Π. και Πανεπιστημίου Αθηνών. 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΝ 19Ο ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ. ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥΣ.  τεύχος2/2008
Μάρτιος-Απρίλιος
 
37 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Η. ΓΕΩΡΓΙΑ,
Επιβλέποντες :
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ Θ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τριμελής Επιτροπή:
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ι., Καθηγητής Ε.Μ.Π.,
ΜΠΟΥΡΚΑΣ Δ.Π., Καθηγητής Ε.Μ.Π.,
ΤΟΠΑΛΗΣ Β.Φ., Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΕ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ τεύχος 4/2007
Ιούλιος-Αύγουστος
 
38 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Η. ΓΕΩΡΓΙΑ,
Επιβλέποντες :
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ Θ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τριμελής Επιτροπή:
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ι., Καθηγητής Ε.Μ.Π.,
ΜΠΟΥΡΚΑΣ Δ.Π., Καθηγητής Ε.Μ.Π.,
ΤΟΠΑΛΗΣ Β.Φ., Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΕ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ τεύχος4/2007
Ιούλιος-Αύγουστος
 
39 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ, Ηλεκτρολόγος
Μηχανολόγος
Επιβλέποντες Καθηγητές:
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π  
ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τριμελής Επιτροπή:
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΜΠΟΥΡΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΤΟΠΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ τεύχος1/2008
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
40 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Επιβλέπων:
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π., Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π.
Τριμελής Επιτροπή:
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΜΠΟΥΡΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΤΟΠΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΚΑΘΟΔΙΚΑ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ τεύχος 4/2008
Ιούλιος-Αύγουστος
 
41 ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εντετ. Ερευν. ΙΜΕΤ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ,
Ειδ. Γραμ. ΣΕΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚ.,
Εταιρ. TREDIT Α.Ε.
ΚΑΤΣΙΚΑΣ Α.,
Γεν. Διευθ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
NICK LESTER,
Vice-President European Parking Association
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ Δ.,
Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ,
Αν. Διευθ. Συμβ. Ετ. Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,
Διευθ. Συστημάτων Σταθμευσης Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΓΙΟΚΑΡΗΣ Α.,
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΗΣΑΪΑΣ Χ.,
Project Manager, Διευθ. Εργ. Παρ. J&P-ΑΒΑΞ, Γεν. Διευθ. PolisPark
ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
Πρόεδρος και Διευθ. Συμβ. e-On Integration S.A.
ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,
Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μ.,
Ομ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,
Εκπρ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
42 Β. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ, Ειδικός Επιστήμονας Πανεπιστημίου Πατρών.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ,
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ τεύχος 5/2005
Οκτώβριος-Νοέμβριος
 
43 ΒΑΓΕΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, Πολ. Μηχ.
Επιβλέπων Καθηγητής: D.C. WIJEYESEKERA
Καθηγ. Παν. East London
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LUSAS  ( ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ) τεύχος1/2004
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
44 ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, Δρ. Μηχανικός Περιβάλλοντος  ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΑΖΩΤΟΥ & ΦΩΣΦΟΡΟΥ. Α' ΜΕΡΟΣ τεύχος 6/2006
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
45 ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ Γ., Δρ Αρχ. Μηχ.
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Σ-Β
Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ( ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ) τεύχος1/2003
Ιούλιος-Αύγουστος
 
46 ΒΑΣΙΛΙΔΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ, Πολιτικός Μηχανικός
Τριμελής Επιτροπή:
ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ, Επιβλέπουσα ΣΕΠ
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
2ος Αξιολογητής
ΜΕΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ τεύχος1/2008
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
47 ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Α., Γεν. Γραμ. Υπ. Εσωτερικών
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Ι., Νομάρχης Φλώρινας, Μέλος Δ.Σ. ΕΝΑΕ
ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Κ., Δήμαρχος Λαρισαίων, Εκπρ. ΚΕΔΚΕ
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, Δρ, Μέλος Συντ. Γραμ. HELECO
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Χ., Γεν. Γραμ. Περιφ. Αττικής
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ., Εκπρ. Τεχν. Επιμ. Κεντρ. Μακεδον.
ΓΙΩΤΑΚΗΣ Κ., Διευθ. Περιοδ. ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΑΧΙΑΟΣ Ν., Μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Αγρ. Τοπ. Μηχ.
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Δ., Γεν. Γραμ. Χωρ. & Περιβ.
Προεδρείο:
ΤΑΧΙΑΟΣ Ν., Μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Αγρ. Τοπ. Μηχ.
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ Δ., Μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Μηχ. Ηλεκτρ. Μηχ.
HELECO '05: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ τεύχος 4/2005
Ιούλιος-Αύγουστος
 
48 ΒΛΑΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, Δρ Ε.Μ.Π.   ΜΗΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Δρ Ε.Μ.Π. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΠΟΔΗΛΑΤΟ – ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ τεύχος 6/2007                
  Νοέμβριος - Δεκέμβριος
 
49 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ., Συγκοινων. MSc
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Δρ Συγκοινων.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, Συγκοινων. MSc
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, Συγκοινων. MSc
ΤΟΣΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Σ.Α.Σ.Θ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τεύχος 2/2005
Μάρτιος-Απρίλιος
 
50 ΒΛΑΧΟΣ Ν., Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας Διευθυντής Εργαστηρίου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΣΤΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ τεύχος 3/2006                                                                                                                                                                                    Μαιος-Ιούνιος  
51 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Α., Ερευν. Πληροφορικής
ΣΕΡΠΑΝΟΣ Δ., Αν. Καθηγ. Π. Πατρών
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BLUETOOTH τεύχος 1/2005
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
52 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Εντ. Επικ. Καθηγ. Παν. Θεσσαλίας
ΗΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
Επίκ. Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΘΟΡΥΒΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΙΩΤΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  τεύχος 6/2007                 
 Νοέμβριος - Δεκέμβριος
 
53 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Εντ. Επικ. Καθηγ. Παν. Θεσσαλίας
ΨΥΧΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Αρχ. Μηχ. Συγκοιν.
VALLET M., Institute AEDIFICE
VANHONACKER P., Dr
HELECO' 05: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ τεύχος 2/2005
Μάρτιος-Απρίλιος
 
54 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Εντ. Επίκουρος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΗΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ τεύχος2/2008
Μάρτιος-Απρίλιος
 
55 ΒΟΥΡΚΟΥ ΘΑΛΕΙΑ
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΦΥΓΜΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ.
ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
τεύχος 6/2008
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
56 ΒΟΥΡΛΙΑΣ Γ.,                                           ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ Γ.,
ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Ν.                                                                                                                                                   
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.
ΤΣΙΠΑΣ Δ.,
Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΛΑΤΟΝΕΦΩΣΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.    τεύχος 3/2006                                                                                                                                                                                    Μαιος-Ιούνιος  
57 ΒΟΥΡΛΙΑΣ Γ.,
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ Γ.,
ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Ν.
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.
ΤΣΙΠΑΣ Δ.,
Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  τεύχος 1/2006
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
58 ΒΟΥΤΣΑ ΕΠ., Λέκτορας Ε.Μ.Π.
ΤΑΣΙΟΣ Δ.,
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΜΑΓΟΥΛΑΣ Κ.,
Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ε.Μ.Π.  τεύχος 2/2006
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
59 ΒΟΥΤΣΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, Λέκτορας Ε.Μ.Π.
ΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΜΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Χημ. Μηχ. Ε.Μ.Π.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ τεύχος 2/2005
Μάρτιος-Απρίλιος
 
60 ΒΡΕΝΤΖΟΣ Μ., Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ τεύχος 5/2006 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος                                                                                                                                                                                      
61 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός
HELECO’ 03: ΠΡΩΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
τεύχος1/2004
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
62 ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τμήμα Μηχανικών
Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Τμήμα Μηχανικών
Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ τεύχος1/2008
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
63 ΓΙΔΑΡΑΚΟΣ Ε., Μηχ.Περιβάλλοντος                                                                                                                                                                                   ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ Μ., Μηχ.Περιβάλλοντος ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ τεύχος 1/2007
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
64 ΓΙΟΚΑΡΗΣ Α., ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΗΣΑΪΑΣ Χ., Project Manager, Διευθ. Εργ. Παρ. J&P-ΑΒΑΞ, Γεν. Διευθ. PolisPark
ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Πρόεδρος και Διευθ. Συμβ. e-On Integration S.A.
ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μ., Ομ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Εκπρ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εντετ. Ερευν. ΙΜΕΤ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Ειδ. Γραμ. ΣΕΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚ., Εταιρ. TREDIT Α.Ε.
ΚΑΤΣΙΚΑΣ Α., Γεν. Διευθ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
NICK LESTER, Vice-President European Parking Association
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ Δ., Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Αν. Διευθ. Συμβ. Ετ. Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Διευθυντής Συστημάτων Στάθμευσης. Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
65 ΓΙΩΤΑΚΗΣ Κ., Διευθ. Περιοδ. ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΑΧΙΑΟΣ Ν., Μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Αγρ. Τοπ. Μηχ.
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Δ., Γεν. Γραμ. Χωρ. & Περιβ.
ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Α., Γεν. Γραμ. Υπ. Εσωτερικών
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Ι., Νομάρχης Φλώρινας, Μέλος Δ.Σ. ΕΝΑΕ
ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Κ., Δήμαρχος Λαρισαίων, Εκπρ. ΚΕΔΚΕ
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, Δρ, Μέλος Συντ. Γραμ. HELECO
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Χ., Γεν. Γραμ. Περιφ. Αττικής
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ., Εκπρ. Τεχν. Επιμ. Κεντρ. Μακεδον.
Προεδρείο:
ΤΑΧΙΑΟΣ Ν., Μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Αγρ. Τοπ. Μηχ.
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ Δ., Μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Μηχ. Ηλεκτρ. Μηχ.
HELECO '05: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ τεύχος 4/2005
Ιούλιος-Αύγουστος
 
66 ΓΙΩΤΗΣ Γ., Π.Μ-Υποψ. Δρ. Ε.Μ.Π. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ELECTRE ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ τεύχος 6/2006
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
67 ΓΚΑΒΕΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
Επιβλέπουσα:
ΚΑΣΕΛΟΥΡΗ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Β., Καθηγήτρια ΕΜΠ
Τριμελής Επιτροπή:
ΚΑΣΕΛΟΥΡΗ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Β., Καθηγήτρια ΕΜΠ
ΦΤΙΚΟΣ Χ., Καθηγητής ΕΜΠ
ΚΟΛΛΙΑ Κ., Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΜΠ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ TiB2 τεύχος 5/2008
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
68 ΓΚΑΓΚΑΣ Γ., Μηχαν. Μηχ.-Ενεργειακός HELECO 03:ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ENERGY SAVING AND PASSIVE SOLAR THERMAL APPLICATIONS IN REHABILITATED MUNICIPAL BUILDINGS. TWO CASES IN THE TOWN OF VOLOS (GREECE/THESSALY)
τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
69 ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ Ι., Καθηγητής Α.Π.Θ.
ΜΙΜΙΚΟΥ Μ.,
Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Α.,
Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ., δρ, Αν. Ερευνητής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Σ.,
Πολιτικός Μηχανικός-Μηχανικός Περιβάλλοντος-Μελετητής
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.,
Καθηγητής Α.Π.Θ.
HELECO ΄05: Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  τεύχος 1/2006
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
70 ΓΚΟΝΟΣ Ι., Δρ Ηλ. Μηχ.
Επβλέπων Καθηγητής: ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  Ι., Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ
(ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ)
τεύχος1/2003
Ιούλιος-Αύγουστος
 
71 ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, Πολυτεχνείο Κρήτης
ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ,
Πολυτεχνείο Κρήτης
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ, Πολυτεχνείο Κρήτης
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
τεύχος 5/2008
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
72 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Α., Δρ Χωροταξίας Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ τεύχος1/2008
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
73 ΓΟΥΣΗΣ Χ., Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc
ΤΖΟΥΒΑ∆ΑΚΗΣ Ι.,
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ TENSEGRITY ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ τεύχος 6/2008
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
74 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π
ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΔΑΜΑΛΑ Δ. Υπ. Δρ Ε.Μ.Π.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗΜΟΤΗΤΑ Ε/Γ/-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. Η ΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΠΛΟΥ ΛΟΓΩ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ τεύχος1/2003
Ιούλιος-Αύγουστος
 
75 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Ε.Μ.Π.  τεύχος 4/2004
Ιούλιος-Αύγουστος
 
76 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Καθηγητής ΕΜΠ
ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπ. Δρ ΕΜΠ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΝΕΡΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ τεύχος 4/2008
Ιούλιος-Αύγουστος
 
77 Δ.Κ. ΜΠΙΚΑΣ Δ.Κ., Καθηγητής Α.Π.Θ.,
ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ Μ., Αν. Καθηγητής, ΕΚΠΑ,
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Σ.,
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,
ΜΠΑΛΑΡΑΣ Κ. ,
Δρ, Εθνικό Αστεροσκοπείο ΑΘηνών, ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ Ι. , Καθηγητής Ε.Μ.Π.,
ΚΥΒΕΛΟΥ Σ. , Λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου, ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Α., Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
PESSO C., Administrator, Policy Analyst, OECD
CHEVALIER J.-L., Dr, CSTB,
SARJA A. , Professor
HELECO 05: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
τεύχος 5/2005
Οκτώβριος-Νοέμβριος
 
78 ΔΑΜΑΛΑ Δ., Υπ. Δρ Ε.Μ.Π.
ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗΜΟΤΗΤΑ Ε/Γ/-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. Η ΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΠΛΟΥ ΛΟΓΩ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ τεύχος1/2003
Ιούλιος-Αύγουστος
 
79 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ε., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
ΔΡΟΥΤΣΑ Π.
, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Σ., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
ΜΠΑΛΑΡΑΣ Κ., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
HELECO 03: ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
80 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός – Master GIS, ΕΜΠ
Επιβλέπων Καθηγητής:
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Καθηγητής
Τριμελής Επιτροπή:
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Καθηγητής
ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής
ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GPS ΓΙΑ Μ.Μ.Μ. & ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ τεύχος 6/2008
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
81 ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ., Ηλ. Μηχ.
ΛΑΣΚΑΡΗΣ Α., Ηλ. Μηχ.
ΣΕΛΛΗΣ ΤΙΜΟΣ, Καθηγ. Ε. Μ. Π.
COMMET:  ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ τεύχος1/2004
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
82 ΔΟΪΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Υποψ. Δρ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ τεύχος 6/2007                
  Νοέμβριος - Δεκέμβριος
 
83 ΔΟΥΜΑ Σ., Πολιτικός Μηχανικός
ΤΣΟΥΒΑΔΑΚΗΣ Ι.,
Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ
ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ τεύχος 5/2008
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
84 ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Επιβλέποντες Καθηγητές: ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π.                          ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.                                                                           Τριμελής Επιτροπή: ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π.                                       ΜΠΟΥΡΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΤΟΠΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΛΥΣΟΕΙΔΩΝ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ ΜΕΣΩ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ τεύχος 6/2007                 
 Νοέμβριος - Δεκέμβριος
 
85 ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ Ι., Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ
ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘ., Γεν. Γραμματ. Καταναλωτή, Υπ. Αν.
ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ Ν., Πρόεδρ. Κέντρου Προστασίας Καταναλωτή, Συντ. Εθν. Συμβ. Καταναλωτή
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Α., Δρ Χημ Μηχ., Προεδρεύων Επιτρ. Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ, Δρ Μηχ. Περιβ.-Χωροτ.
ΣΙΔΗΡΑΣ Ν., Καθηγ. Γεωργίας, Γεωπ. Παν. Αθηνών
VETTORI A., DG Environment EC
ΜΟΔΙΝΟΣ Μ., Δρ Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός
HELECO '05: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ τεύχος 4/2005
Ιούλιος-Αύγουστος
 
86 ΔΡΟΥΤΣΑ Π., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Σ., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
ΜΠΑΛΑΡΑΣ Κ., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ε., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
HELECO 03: ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
87 ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Χημ. Μηχ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ τεύχος 2/2005
Μάρτιος-Απρίλιος
 
88 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ τεύχος 4/2004
Ιούλιος-Αύγουστος
 
89 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ τεύχος 1/2004
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
90 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ. Η ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ- ΜΕΤΣΟΒΟ.  τεύχος3/2003
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
91 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ τεύχος 3/2004
Μάϊος- Ιούνιος
 
92 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΣΗΡΑΓΓΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΕΡΙΣΜΟΣ, Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ, ΚΟΣΤΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ (ΔΡΙΣΚΟΥ-ΔΩΔΩΝΗΣ) τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
93 ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
Διευθυντής Διεπιστημονικού Ινστιτούτου Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΔΙΠΕ)

HELECO’ 03: ΠΡΩΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
τεύχος 1/2004
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
94 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Χημικός Μηχ.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ τεύχος 3/2004
Μάιος- Ιούνιος
 
95 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Ειδ. Γραμ. ΣΕΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚ., Εταιρ. TREDIT Α.Ε.
ΚΑΤΣΙΚΑΣ Α., Γεν. Διευθ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
NICK LESTER, Vice-President European Parking Association
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ Δ., Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Αν. Διευθ. Συμβ. Ετ. Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Διευθ. Συστ. Σταθμ. Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΓΙΟΚΑΡΗΣ Α., ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΗΣΑΪΑΣ Χ., Project Manager, Διευθ. Εργ. Παρ. J&P-ΑΒΑΞ, Γεν. Διευθ. PolisPark
ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Πρόεδρος και Διευθ. Συμβ. e-On Integration S.A.
ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μ., Ομ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Εκπρ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εντετ. Ερευν. ΙΜΕΤ
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
96 ΖΑΝΝΗΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Επιβλέπων Καθηγητής:Δρ.ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:
ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Θ.Δ.., Καθηγητής Ε.Μ.Π.,
ΡΟΓΔΑΚΗΣ Ε.Δ., Καθηγητής Ε.Μ.Π.,
ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Δ., Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL τεύχος 4/2007
Ιούλιος-Αύγουστος
 
97 ΖΑΝΝΗΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Επιβλέπων Καθηγητής:Δρ.ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:
ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Θ.Δ.., Καθηγητής Ε.Μ.Π.,
ΡΟΓΔΑΚΗΣ Ε.Δ., Καθηγητής Ε.Μ.Π.,
ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Δ., Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL τεύχος4/2007
Ιούλιος-Αύγουστος
 
98 ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός - 
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Επιδομής ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
ΜΩΫΖΕΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ,
Στέλεχος Υπηρεσίας Επιδομής ΕΡΓΟΣΕ  Α.Ε.
ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΜSc, PhD, Δ/ντής Σιδ/κών Έργων ΕΡΓΟΣΕ. Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΕ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-ΔΟΜΟΚΟΥ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ τεύχος 1/2006
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
99 ΖΕΡΒΟΣ Α., Ε.Μ.Π.,Πρόεδρος Ευρωπαικού Συμβουλίου Ανανεώσιμων Πηγων Ενέργειας(E.R.E.C.), Πρόεδρος Ευρωπαικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (E.W.E.A.)  Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ τεύχος 3/2006                                                                                                                                                                                    Μαιος-Ιούνιος  
100 ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ Γ.,Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΛΑΤΟΣ Μ.,Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΜΕΘΥΜΑΚΗ Ι.,Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΤΣΟΥΤΣΟΣ Θ.,Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ τεύχος 5/2006 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος                                                                                                                                                                                      
101 ΖΟΥΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν,
Δρ Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ,
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
Σ. ΤΣΙΜΑΣ,
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Σ. ΤΣΙΒΙΛΗΣ,
Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Α. ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΘΕΙΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΟΡΤΛΑΝΤ Α τεύχος 1/2006
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
102 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης
ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ,
Τμήμα Μηχανικών
Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
Τμήμα Μηχανικών
Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ τεύχος1/2008
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
103 ΖΩΗΣ Ν., Πολ. Μηχανικός Πανεπιστημιου Πατρών                                                                                                                           Επιβλέπουσα Καθηγ. ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗ Α., Λέκτορας Πολυτεχνείο Κρήτης ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ τεύχος 1/2007
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
104 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν., Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ. Υπ. Διδάκτωρ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Θ.,
Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ.,
Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης,  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ τεύχος2/2008
Μάρτιος-Απρίλιος
 
105 ΗΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Επίκ. Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας                                                    ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Εντ. Επικ. Καθηγ. Παν. Θεσσαλίας
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΘΟΡΥΒΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΙΩΤΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  τεύχος 6/2007                 
 Νοέμβριος - Δεκέμβριος
 
106 ΗΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
Εντ. Επίκουρος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ τεύχος2/2008
Μάρτιος-Απρίλιος
 
107 ΗΣΑΪΑΣ Χ., Project Manager, Διευθ. Εργ. Παρ. J&P-ΑΒΑΞ, Γεν. Διευθ. PolisPark
ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Πρόεδρος και Διευθ. Συμβ. e-On Integration S.A.
ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μ., Ομ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Εκπρ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εντετ. Ερευν. ΙΜΕΤ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Ειδ. Γραμ. ΣΕΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚ., Εταιρ. TREDIT Α.Ε.
ΚΑΤΣΙΚΑΣ Α., Γεν. Διευθ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
NICK LESTER, Vice-President European Parking Association
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ Δ., Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Αν. Διευθ. Συμβ. Ετ. Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Διευθ. Συστ. Σταθμ. Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΓΙΟΚΑΡΗΣ Α., ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
108 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Θ. Ι., Καθηγ.
ΜΠΟΥΡΚΑΣ Π. Δ., Καθηγ.
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΘ. Καθηγ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Αν. Καθηγ.
ΤΟΠΑΛΗΣ Φ. Β., Αν. Καθηγ.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Μ.Π. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1ου ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ τεύχος 6/2004
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
109 ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Αν. Διευθ. Συμβ. Ετ. Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Διευθ. Συστημάτων Στάθμευσης Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΓΙΟΚΑΡΗΣ Α., ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΗΣΑΪΑΣ Χ., Project Manager, Διευθ. Εργ. Παρ. J&P-ΑΒΑΞ, Γεν. Διευθ. PolisPark
ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Πρόεδρος και Διευθ. Συμβ. e-On Integration S.A.
ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μ., Ομ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Εκπρ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εντετ. Ερευν. ΙΜΕΤ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Ειδ. Γραμ. ΣΕΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚ., Εταιρ. TREDIT Α.Ε.
ΚΑΤΣΙΚΑΣ Α., Γεν. Διευθ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
NICK LESTER, Vice-President European Parking Association
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ Δ., Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
110 ΘΕΟΧΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Περιβαλλοντολόγος
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ τεύχος 4/2004
Ιούλιος-Αύγουστος
 
111 Ι.Τ.Σ.Α.Κ. Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
(M=6.2, 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003) Ισχυρή σεισμική δόνηση και συνέπειες στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον
τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
112 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ι., Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τεύχος 6/2006
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
113 ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ, Κ., Αν. Καθηγ. Πολυτεχνείου  Κρήτης, Δ/ντης Ορυχείων ΔΕΗ
ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗΣ Φ., Δρ  Μηχ. Ορυκτών Πόρων
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΝ 21ο  ΑΙΩΝΑ τεύχος 1/2004
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
114 ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Κ., Ομοτ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΜΙΣΙΡΛΗΣ Ι., Καθηγ. Παν. Πατρών
ΜΟΔΙΝΟΣ Μ., Δρ Περιβ.
ΡΟΚΟΣ Δ., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΤΑΣΙΟΣ Θ. Π., Ομοτ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
HELECO' 05: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
115 ΚΑΛΑΒΟΥΡΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων   ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ τεύχος1/2008
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
116 ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τμήμα Διαχείρισης περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Εδαφολογίας, Θεσσαλονίκη
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΧΡYΣΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ τεύχος 3/2008
Μάιος-Ιούνιος
 
117 ΚΑΛΑΠΟΥΤΗ Α., Πολ. Μηχ.
ΤΖΙΒΕΛΟΥ Ε., Πολ. Μηχ.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ τεύχος 1/2005
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
118 ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΕΛΕΝΗ, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ MΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ TΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ MΕΣΟΠΟΛΕΜΟ τεύχος4/2007
Ιούλιος-Αύγουστος
 
119 ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επίκ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΕΙΔΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΄ΕΡΓΑ: ΄ΕΝΑ ΠΕΔΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ τεύχος 2/2003
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
120 ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Α.
Δρ Μηχ., Δρ Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ τεύχος 3/2004
Μάιος- Ιούνιος
 
121 ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καθηγ. Α.Π.Θ.
ENGINEERING GEOLOGICAL FACTORS OF DAMAGE AT GREEK MONUMENTS AND SITES INCLUDED IN THE WORLD HERITAGE LIST OF UNESCO     
122 ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καθηγ. Α.Π.Θ.
ENGINEERING GEOLOGICAL FACTORS OF DAMAGE AT GREEK MONUMENTS AND SITES INCLUDED IN THE WORLD HERITAGE LIST OF UNESCO     
123 ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Δρ Μηχανικός, Δρ Οικον. και Κοιν. Επιστημών ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΟ ΚΡΑΤΟΣ τεύχος 6/2006
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
124 ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Δρ Μηχανικός, Δρ Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών  ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ τεύχος 4/2007
Ιούλιος-Αύγουστος
 
125 ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Δρ Μηχανικός, Δρ Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών  ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ τεύχος4/2007
Ιούλιος-Αύγουστος
 
126 ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Δρ Μηχανικός, Δρ Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών, Λέκτορας Ε.Μ.Π. ΟΔΟΠΟΙΙΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  τεύχος3/2007
Μάιος-Ιούνιος
 
127 ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Λέκτορας ΕΜΠ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΑΝΑΓΚΗ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ τεύχος 4/2008
Ιούλιος-Αύγουστος
 
128 ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΓΛ., Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ
ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΔΗΣ Γ., ΜΜ, Υποψήφιος Διδάκτωρ
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ τεύχος 3/2008
Μάιος-Ιούνιος
 
129 ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης (M.ENG) -Τεχνικός Ασφαλείας ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Ο ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ τεύχος 5/2004
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
130 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ε., Λέκτορας Ε.Μ.Π. Η ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
131 ΚΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Μηχανικοί Ορυκτών Πλούτων, Πολυτεχνείο Κρήτης
Εξεταστική Επιτροπή:
Περδικάτσης Βασίλειος, Καθηγητής (Επιβλέπων)
Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Κωστάκης Γεώργιος, Καθηγητής
ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΛΙΓΝΙΤΕΣ τεύχος 3/2008
Μάιος-Ιούνιος
 
132 ΚΑΝΕΛΛΕΑΣ Π., Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ,                                                                                                                                 ΞΟΥΡΑΦΑΣ Β., Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.,                                                                                                                                                                            ΣΠΥΡΑΚΟΣ Β. Ι., Δρ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός,  ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΩΝ  τεύχος 5/2006 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος                                                                                                                                                                                      
133 ΚΑΡΑΓΙΑΝNΗΣ Γ., Καθηγητής Ε.Μ. Διευθυντής ΙΝΣΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ τεύχος 5/2005
Οκτώβριος-Νοέμβριος
 
134 ΚΑΡΑΓΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δρ Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Υπολ.
ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ηλ. Μηχαν. & Μηχ. Υπολ
ΣΕΛΛΗΣ ΤΙΜΟΣ, Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ: ΄ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ τεύχος 2/2003
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
135 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Καθηγ. Δ.Π.Θ.
ΣΙΡΚΕΛΗΣ Γ., Πολ. Μηχ.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΥ ΜΑΝΔΥΑ τεύχος 6/2004
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
136 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Καθηγητής. Α.Π.Θ.
ΦΑΒΒΑΤΑ ΜΑΡΙΑ,
Πολιτικός Μηχανικός
ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΎΨΟΣ ΟΡΟΦΩΝ τεύχος5/2007
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
137 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Αν. Καθηγ.
ΤΟΠΑΛΗΣ Φ. Β., Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Θ. Ι., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΜΠΟΥΡΚΑΣ Π. Δ., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Μ.Π. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1ου ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ τεύχος 6/2004
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
138 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ, Μηχανολόγος Μηχανικός
Επιβλέπων Καθηγ.:
ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ Π., Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
139 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ-ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ Α., Αν. Καθηγ. Α.Π.Θ.
ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ Ν., Αν. Καθηγ. Α.Π.Θ.
ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ 20ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ τεύχος 5/2004
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
140 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡ.,  Προϊστάμενος Τμήματος Επιδομής & Διάταξης Σταθμών, ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε
ΣΠΥΡΑΚΟΣ Β., 
ΜSc, PhD, ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε
ΤΑΛΑΜΠΕΚΟΣ .Γ,
πρώην Αρχιμηχανικός Ο.Σ.Ε.
ΕΡΓΟΣΕ: Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΔΟΜΗ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  τεύχος 2/2006
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
141 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Επιδομής ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
ΜΩΫΖΕΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ,
Στέλεχος Υπηρεσίας Επιδομής ΕΡΓΟΣΕ  Α.Ε.
ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΜSc, PhD, Δ/ντής Σιδ/κών Έργων ΕΡΓΟΣΕ. Α.Ε.
ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
Πολιτικός Μηχανικός - Συνεργάτης
ΕΡΓΟΣΕ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-ΔΟΜΟΚΟΥ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ τεύχος 1/2006
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
142 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Θ., Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ.,
Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης,  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν., Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ. Υπ. Διδάκτωρ 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ τεύχος2/2008
Μάρτιος-Απρίλιος
 
143 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚ., Εταιρ. TREDIT Α.Ε.
ΚΑΤΣΙΚΑΣ Α., Γεν. Διευθ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
NICK LESTER, Vice-President European Parking Association
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ Δ., Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Αν. Διευθ. Συμβ. Ετ. Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Διευθ. Συστημάτων Στάθμευσης Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΓΙΟΚΑΡΗΣ Α., ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΗΣΑΪΑΣ Χ., Project Manager, Διευθ. Εργ. Παρ. J&P-ΑΒΑΞ, Γεν. Διευθ. PolisPark
ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Πρόεδρος και Διευθ. Συμβ. e-On Integration S.A.
ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μ., Ομ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Εκπρ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εντετ. Ερευν. ΙΜΕΤ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Ειδ. Γραμ. ΣΕΣ
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
144 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Ζ., Καθηγήτρια Α.Π.Θ.,                                                                                                                                          ΡΟΔΑΛΑΚΗΣ Ν., Καθηγητής Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΟΦΥΡΟΥ τεύχος 4/2006                                                                                                                                                                                    Ιούλιος-Αύγουστος  
145 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Ζ., Καθηγήτρια Α.Π.Θ.,                                                                                                                                          ΡΟΔΑΛΑΚΗΣ Ν., Καθηγητής Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ  τεύχος 5/2006 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος                                                                                                                                                                                      
146 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Ε., Δρ Η.Μ. Ε.Μ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ τεύχος 6/2006
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
147 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Καθηγητής ΔΠΘ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ τεύχος 4/2008
Ιούλιος-Αύγουστος
 
148 ΚΑΡΜΗΣ Μ., Καθηγ. Παν. Virginia Tech.
ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, Καθηγ. Πολυτεχνείου Κρήτης
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ  τεύχος 1/2004
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
149 ΚΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Υπ. Δρ Χημικός Μηχ.
MOΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, Καθηγ. Ε.Μ.Π.
HELECO 03:  ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
150 ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Καθηγ. Ε.Μ.Π. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Μ.Π. τεύχος 1/2005
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
151 ΚΑΤΣΙΚΑΣ Α., Γεν. Διευθ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
NICK LESTER, Vice-President European Parking Association
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ Δ., Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Αν. Διευθ. Συμβ. Ετ. Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Διευθ. Συστημάτων Στάθμευσης, Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΓΙΟΚΑΡΗΣ Α., ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΗΣΑΪΑΣ Χ., Project Manager, Διευθ. Εργ. Παρ. J&P-ΑΒΑΞ, Γεν. Διευθ. PolisPark
ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Πρόεδρος και Διευθ. Συμβ. e-On Integration S.A.
ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μ., Ομ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Εκπρ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εντετ. Ερευν. ΙΜΕΤ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Ειδ. Γραμ. ΣΕΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚ., Εταιρ. TREDIT Α.Ε.
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
152 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ, Μηχανικοί Ορυκτών Πλούτων, Πολυτεχνείο Κρήτης
Εξεταστική Επιτροπή:
Περδικάτσης Βασίλειος, Καθηγητής (Επιβλέπων)
Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Κωστάκης Γεώργιος, Καθηγητής
ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΛΙΓΝΙΤΕΣ τεύχος 3/2008
Μάιος-Ιούνιος
 
153 ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Καθηγ. Α.Π.Θ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ τεύχος 6/2004
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
154 ΚΟΖΑΝΗΣ Σ.  Δρ Μηχ. – Τοπ. Μηχ.
Επιβλέπων Καθηγητής:  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Μ.
Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ, ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ – ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
(ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ)
τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
155 ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ, Καθηγ. Πολ.-Χωρ. Παν. Θεσσαλίας
MOAVENZADEH F., Professor
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, τ. Πρύτανης, Υφυπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΤΟΛΕΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, Μεταλ. Μηχ.
ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγ. Περ. Αναπτ. & Πολ.-Χωρ. Α.Π.Θ.
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Καθηγ. Θαλ. Έργων
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Καθηγ. Θαλ. Έργων
ΜΠΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγ. Οικοδ. Α.Π.Θ.
HELECO' 05: ΠΡΩΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ τεύχος 2/2005
Μάρτιος-Απρίλιος
 
156 ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Δρ Χημ. Μηχ.
Επιβλέπων Καθηγητής: ΤΣΙΒΙΛΗΣ Σ.
Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΨΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΛΙΝΚΕΡ
(ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ)
τεύχος3/2004
Μάϊος- Ιούνιος
 
157 ΚΟΛΟΚΥΘΑ Ε.,
ΝΤΟΤΑ Α.,
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ζ.,
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ τεύχος1/2008
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
158 ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δρ Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.                               Επιβλέπων Καθηγητής: ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π.                       Τριμελής Επιτροπή: ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π.                                              ΤΟΠΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π.                                          ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ τεύχος 6/2007                  
Νοέμβριος - Δεκέμβριος
 
159 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Σ., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
ΜΠΑΛΑΡΑΣ Κ., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ε., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
ΔΡΟΥΤΣΑ Π., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
HELECO 03: ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
160 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Σ., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,
ΜΠΑΛΑΡΑΣ Κ. ,
Δρ, Εθνικό Αστεροσκοπείο ΑΘηνών, ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ Ι. , Καθηγητής Ε.Μ.Π.,
ΚΥΒΕΛΟΥ Σ. , Λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου, ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Α., Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
PESSO C., Administrator, Policy Analyst, OECD
CHEVALIER J.-L., Dr, CSTB,
SARJA A. , Professor
Δ.Κ. ΜΠΙΚΑΣ Δ.Κ., Καθηγητής Α.Π.Θ.,
ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ Μ., Αν. Καθηγητής, ΕΚΠΑ,
HELECO 05: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
τεύχος 5/2005
Οκτώβριος-Νοέμβριος
 
161 ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικοί, Ε.Μ.Π.
ΣΙΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικοί, Ε.Μ.Π.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΟΛΑΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔOY ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ.            τεύχος 5/2005
Οκτώβριος-Νοέμβριος
 
162 ΚΟΡΡΕΣ Γ.
Επίκ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.,
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
163 ΚΟΤΣΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Διευθ. Μεγ. Έργων Εθν. Τραπ. Ελλάδας
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΦΩΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Υφυπ. Οικονομικών
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Γεν. Γραμ. Συγχρηματ. Έργων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδας
ΣΥΡΓΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Πρόεδρος Συνδ. Τεχν. Εταιρ. Ανωτ. Τάξεων
Οργάνωση:
ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΒΕΕ
ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. METEC 2009 τεύχος 4/2005
Ιούλιος-Αύγουστος
 
164 ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Εδαφολογίας, Θεσσαλονίκη
ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τμήμα Διαχείρισης περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΧΡYΣΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ τεύχος 3/2008
Μάιος-Ιούνιος
 
165 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Γεν. Γραμ. Συγχρηματ. Έργων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Πρόεδρ. Τεχν. Επιμ. Ελλάδας
ΣΥΡΓΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Πρόεδρ. Συνδ. Τεχν. Εταιρ. Ανωτ. Τάξεων
ΚΟΤΣΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Διευθ. Μεγ. Έργων Εθν. Τραπ. Ελλάδας
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΦΩΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Υφυπ. Οικονομικών
Οργάνωση:
ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΒΕΕ
ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. METEC 2006 τεύχος 4/2005
Ιούλιος-Αύγουστος
 
166 ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν., Δρ Αρχιτέκτων, Υφηγητής Ε.Μ.Π. ΑΝΕΜΟΜΥΛΙΚΑ τεύχος 6/2004
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
167 ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ Ι.
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΑΝΑΓΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ  τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
168 ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ Ι., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Σ., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΟΜΠΕΤΣΑΝΟΦ Ι., Μηχ. Πετρελαίου, Υπ. Δρ
ΚΑΡΣΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)  τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
169 ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗ Α., Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Πατρών 
ΑΓΓΕΛΑΚΗ Μ.,
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιβλέπων Καθηγητής:
ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Δ., Πανεπιστήμιο Πατρών  
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ τεύχος2/2008
Μάρτιος-Απρίλιος
 
170 ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α. Μ., Λέκτορας Ε.Μ.Π. ΟΠΤΙΚΕΣ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ τεύχος 1/2005
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
171 ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, Αρχ. Μηχ.
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΒΡΥΧΕΑ ΑΝΝΗ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ''ΩΡΑΙΟΥ'' ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ 19ου τεύχος 2/2005
Μάρτιος-Απρίλιος
 
172 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ Α., Πολ.Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος                                                                                                                 ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ Δ., Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ <<ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ>> (ΔΔΑ) ΚΑΙ <<ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ>> (ΔΔΣ) τεύχος 1/2007
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
173 ΚΥΒΕΛΟΥ Σ. , Λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου, ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Α., Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
PESSO C., Administrator, Policy Analyst, OECD
CHEVALIER J.-L., Dr, CSTB,
SARJA A. , Professor
Δ.Κ. ΜΠΙΚΑΣ Δ.Κ., Καθηγητής Α.Π.Θ.,
ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ Μ., Αν. Καθηγητής, ΕΚΠΑ,
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Σ., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
ΜΠΑΛΑΡΑΣ Κ., Δρ, Εθνικό Αστεροσκοπείο ΑΘηνών
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ Ι. , Καθηγητής Ε.Μ.Π.,
HELECO 05: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
τεύχος 5/2005
Οκτώβριος-Νοέμβριος
 
174 ΚΥΒΕΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
Καθηγ. Παντείου Πανεπιστημίου
HELECO 03: ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: URBAN ENVIRONMENTAL POLICY IN GREECE TO PROMOTE SUSTAINABILITY OF THE BUILT ENVIRONMENT 
τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
175 ΚΥΡΤΑΤΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Μ.Π.  τεύχος5/2007
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
176 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Καθηγ. Π. Πατρών
ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ,
Αν. Καθηγ. Π. Πατρών
ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,
Αν. Καθηγ. Π. Πατρών
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
Αν. Καθηγ. Π. Πατρών
ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α., Καθηγ. Π. Πατρών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
177 ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΓΙΑΝΝΑ, Α.Π.Θ.
Επιβλέπουσα Καθηγ.:
ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ ΑΛΕΚΑ, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ τεύχος3/2007
Μάιος-Ιούνιος
 
178 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Δ., Επ. Καθηγ. Α.Π.Θ.
ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘ. Η..Μ.Μ.
ΜΠΙΣΚΑΣ Π. Η.Μ.Μ.
ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Π., Καθηγ. Α.Π.Θ.
Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ τεύχος 5/2004
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
179 ΛΑΣΚΑΡΗΣ Α., Ηλ. Μηχ.
ΣΕΛΛΗΣ ΤΙΜΟΣ, Καθηγ. Ε. Μ. Π.
ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ., Ηλ. Μηχ.
COMMET:  ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ τεύχος 1/2004
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
180 ΛΑΤΟΣ Μ.,Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΜΕΘΥΜΑΚΗ Ι.,Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΤΣΟΥΤΣΟΣ Θ.,Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ Γ.,Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ τεύχος 5/2006 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος                                                                                                                                                                                      
181 ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ Γ., δρ Μηχ. Μηχανικός
ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ Δ.,
B7
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: Επέκταση Γραμμής 3 «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΟ  τεύχος 2/2006
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
182 ΛΙΑΚΟΥ Κ., Πολιτικός Μηχανικός ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ι τεύχος 2/2006
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
183 ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Αν. Καθηγ Ε.Μ.Π.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Ε.Μ.Π.  τεύχος 4/2004
Ιούλιος-Αύγουστος
 
184 ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Αν. Καθηγ Ε.Μ.Π.
ΔΑΜΑΛΑ Δ., Υπ. Δρ Ε.Μ.Π.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗΜΟΤΗΤΑ Ε/Γ/-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. Η ΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΠΛΟΥ ΛΟΓΩ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ τεύχος 1/2003
Ιούλιος-Αύγουστος
 
185 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ph.D., M.Sc. Γεωλόγος-Πολιτικός Μηχανικός
Επιβλέπων Καθηγ.:
ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ Β.
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ τεύχος3/2007
Μάιος-Ιούνιος
 
186 ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Πρόεδρος και Διευθ. Συμβ. e-On Integration S.A.
ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μ., Ομ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Εκπρ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εντετ. Ερευν. ΙΜΕΤ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Ειδ. Γραμ. ΣΕΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚ., Εταιρ. TREDIT Α.Ε.
ΚΑΤΣΙΚΑΣ Α., Γεν. Διευθ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
NICK LESTER, Vice-President European Parking Association
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ Δ., Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Αν. Διευθ. Συμβ. Ετ. Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Διευθ. Συστημάτων Στάθμευσης Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΓΙΟΚΑΡΗΣ Α., ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΗΣΑΪΑΣ Χ., Project Manager, Διευθ. Εργ. Παρ. J&P-ΑΒΑΞ, Γεν. Διευθ. PolisPark
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
187 ΛΩΡΕΝΣ ΠΕΤΑΛΙΔΗ, Δρ, Β.Sc.PhD ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ  τεύχος 5/2006 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος                                                                                                                                                                                      
188 ΜΑΓΟΥΛΑΣ Κ., Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΒΟΥΤΣΑ ΕΠ.,
Λέκτορας Ε.Μ.Π.
ΤΑΣΙΟΣ Δ., Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ε.Μ.Π.  τεύχος 2/2006
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
189 ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ Ε., Δρ                                                                                                                                                            ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η., Δρ                                                                                                                                                              ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ Β., Δρ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΗ-ΕΣ) τεύχος 1/2007
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
190 ΜΑΝΙΑΤΗΣ Χ., Γεν. Γραμ. Περιφ. Αττικής
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ., Εκπρ. Τεχν. Επιμ. Κεντρ. Μακεδον.
ΓΙΩΤΑΚΗΣ Κ., Διευθ. Περιοδ. ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΑΧΙΑΟΣ Ν., Μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Αγρ. Τοπ. Μηχ.
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Δ., Γεν. Γραμ. Χωρ. & Περιβ.
ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Α., Γεν. Γραμ. Υπ. Εσωτερικών
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Ι., Νομάρχης Φλώρινας, Μέλος Δ.Σ. ΕΝΑΕ
ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Κ., Δήμαρχος Λαρισαίων, Εκπρ. ΚΕΔΚΕ
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, Δρ, Μέλος Συντ. Γραμ. HELECO
Προεδρείο:
ΤΑΧΙΑΟΣ Ν., Μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Αγρ. Τοπ. Μηχ.
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ Δ., Μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Μηχ. Ηλεκτρ. Μηχ.
HELECO '05: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ τεύχος 4/2005
Ιούλιος-Αύγουστος
 
191 ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚ., Πολ. Μηχ. MSc Δ.Π.Θ.
ΤΖΩΡΤΖΗ Ν., Δρ Αρχιτεκτονικής Τοπίου
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ τεύχος 6/2004
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
192 ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ Ο., Πολιτικός Μηχανικός Π.Π.ΜΑ,ΜΒΑ,                                                                                               ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ Δ.,Επιβλέπων καθηγητής  Μηχανολόγος Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 << ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ>> τεύχος 3/2006                                                                                                                                                                                    Μαιος-Ιούνιος  
193 ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Λέκτ. Δ.Π.Θ
Επιβλέπων Καθηγητής: ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΣΗΦ
Ο ΙΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
(ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ)
τεύχος 4/2004
Ιούλιος-Αύγουστος
 
194 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Ερευνητής, Παν. Πατρών
Επιβλέπων :
ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Καθηγητής, Τμ. Ηλ/γων Μηχ/κων, Παν. Πατρών
Τριμελής Επιτροπή:
ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Καθηγητής, 
ΓΟΥΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Επ. Καθηγητής,
ΧΟΥΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Καθηγητής Παν. Πατρών
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟ
τεύχος5/2007
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
195 ΜΕΘΥΜΑΚΗ Ι.,Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΤΣΟΥΤΣΟΣ Θ.,Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ Γ.,Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΛΑΤΟΣ Μ.,Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ τεύχος 5/2006 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος                                                                                                                                                                                      
196 ΜΕΝΕΓΑΚΗ Μ., Δρ Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός, ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Σ., Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΠΟΛΥΖΟΥ Ο., Υποψήφια Δρ Ε.Μ.Π., ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΝΙΜΒΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ τεύχος3/2007
Μάιος-Ιούνιος
 
197 ΜΕΝΤΖΙΝΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ, Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π.
Επιβλέπων Καθηγητής: ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΣΗΦ, Καθηγ. Ε.Μ.Π.
Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΣΗΦ, Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΚΑΣΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ τεύχος 2/2005
Μάρτιος-Απρίλιος
 
198 ΜΕΤΑΦΑΣ Π., Φυσικός, Υποψήφιος Δρ Ε.Μ.Π. και Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ.,
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΝ 19Ο ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ. ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥΣ.  τεύχος2/2008
Μάρτιος-Απρίλιος
 
199 ΜΗΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Δρ Ε.Μ.Π. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, Δρ Ε.Μ.Π.    ΒΛΑΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΠΟΔΗΛΑΤΟ – ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ τεύχος 6/2007                
  Νοέμβριος - Δεκέμβριος
 
200 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ τεύχος 5/2004
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
201 ΜΙΜΙΚΟΥ Μ., Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Α., Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ., δρ, Αν. Ερευνητής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.,
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Σ., Πολιτικός Μηχανικός-Μηχανικός Περιβάλλοντος-Μελετητής
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ., Καθηγητής Α.Π.Θ.
ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ Ι., Καθηγητής Α.Π.Θ.
HELECO ΄05: Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  τεύχος 1/2006
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
202 ΜΙΜΙΚΟΥ Μ.Α. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π., Διευθύντρια Εργαστηρίου  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ε.Μ.Π. τεύχος 4/2006                                                                                                                                                                                    Ιούλιος-Αύγουστος  
203 ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Καθηγ. Πανεπιστημίου Πατρών
HELECO ’03: ΤΡΙΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ τεύχος 3/2004
Μάϊος- Ιούνιος
 
204 ΜΙΣΙΡΛΗΣ Ι., Καθηγ. Παν. Πατρών
ΜΟΔΙΝΟΣ Μ., Δρ Περιβ.
ΡΟΚΟΣ Δ., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΤΑΣΙΟΣ Θ. Π., Ομοτ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Κ., Ομοτ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
HELECO' 05: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
205 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Αν. Καθηγ. Α.Π.Θ.
ΠΑΤΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγ. Α.Π.Θ.
ΝΤΖΙΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Δρ Μηχαν. Μηχ.
ΑΓΩΝΙΣΤΙKΑ ΗΛΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: ΣΤΟΧΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ τεύχος 3/2003
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
206 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Συγκοινωνιολόγος, MSc, PhD                                                   ΣΠΥΡΑΚΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  , Συγκοινωνιολόγος, MSc, PhD  ΕΡΓΟΣΕ: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ τεύχος 3/2006                                                                                                                                                                                    Μαιος-Ιούνιος  
207 ΜΟΔΙΝΟΣ Μ., Δρ Περιβ.
ΡΟΚΟΣ Δ., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΤΑΣΙΟΣ Θ. Π., Ομοτ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Κ., Ομοτ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΜΙΣΙΡΛΗΣ Ι., Καθηγ. Παν. Πατρών
HELECO' 05: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
208 ΜΟΔΙΝΟΣ Μ., Δρ Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός
ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ Ι., Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ
ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘ., Γεν. Γραμματ. Καταναλωτή, Υπ. Αν.
ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ Ν., Πρόεδρ. Κέντρου Προστασίας Καταναλωτή, Συντ. Εθν. Συμβ. Καταναλωτή
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Α., Δρ Χημ Μηχ., Προεδρεύων Επιτρ. Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ, Δρ Μηχ. Περιβ.-Χωροτ.
ΣΙΔΗΡΑΣ Ν., Καθηγ. Γεωργίας, Γεωπ. Παν. Αθηνών
VETTORI A., DG Environment EC
HELECO '05: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ τεύχος 4/2005
Ιούλιος-Αύγουστος
 
209 ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Α., Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
PESSO C., Administrator, Policy Analyst, OECD
CHEVALIER J.-L., Dr, CSTB,
SARJA A. , Professor
Δ.Κ. ΜΠΙΚΑΣ Δ.Κ., Καθηγητής Α.Π.Θ.,
ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ Μ., Αν. Καθηγητής, ΕΚΠΑ,
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Σ., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
ΜΠΑΛΑΡΑΣ Κ., Δρ, Εθνικό Αστεροσκοπείο ΑΘηνών
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ Ι. , Καθηγητής Ε.Μ.Π.,
ΚΥΒΕΛΟΥ Σ. , Λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου, 
HELECO 05: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
τεύχος 5/2005
Οκτώβριος-Νοέμβριος
 
210 ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΚΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Υπ. Δρ Χημικός Μηχ.
HELECO 03: ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
211 ΜΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Χημ. Μηχ. Ε.Μ.Π.
ΒΟΥΤΣΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, Λέκτορας Ε.Μ.Π.
ΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ τεύχος 2/2005
Μάρτιος-Απρίλιος
 
212 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ, Δρ Μηχ. Περιβ.-Χωροτ.
ΣΙΔΗΡΑΣ Ν., Καθηγ. Γεωργίας, Γεωπ. Παν. Αθηνών
VETTORI A., DG Environment EC
ΜΟΔΙΝΟΣ Μ., Δρ Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός
ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ Ι., Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ
ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘ., Γεν. Γραμ.. Καταναλωτή, Υπ. Αν.
ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ Ν., Πρόεδρος Κέντρου Προστασίας Καταναλωτή, Συντ. Εθν. Συμβ. Καταναλωτή
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Α., Δρ Χημ Μηχ., Προεδρεύων Επιτρ. Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης
HELECO '05: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ τεύχος 4/2005
Ιούλιος-Αύγουστος
 
213 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Μ.Π. τεύχος 5/2004
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
214 ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, Δρ Χημ. Μηχ. Ε.Μ.Π.
Επιβέπων Καθηγητής: ΤΣΙΒΙΛΗΣ Σ., Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΟΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
( ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ)
τεύχος 6/2004
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
215 ΜΠΑΛΑΡΑΣ Κ. , Δρ, Εθνικό Αστεροσκοπείο ΑΘηνών, ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ Ι. , Καθηγητής Ε.Μ.Π.,
ΚΥΒΕΛΟΥ Σ. , Λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου, ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Α., Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
PESSO C., Administrator, Policy Analyst, OECD
CHEVALIER J.-L., Dr, CSTB,
SARJA A. , Professor
Δ.Κ. ΜΠΙΚΑΣ Δ.Κ., Καθηγητής Α.Π.Θ.,
ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ Μ., Αν. Καθηγητής, ΕΚΠΑ,
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Σ., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
HELECO 05: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
τεύχος 5/2005
Οκτώβριος-Νοέμβριος
 
216 ΜΠΑΛΑΡΑΣ Κ., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ε., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
ΔΡΟΥΤΣΑ Π., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Σ., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
HELECO 03: ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
217 ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε., Διευθυντής Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ
ΤΑΚΒΟΡ ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ, Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ τεύχος 5/2008
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
218 ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, Δρ Ε.Μ.Π.    ΒΛΑΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΗΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Δρ Ε.Μ.Π. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΠΟΔΗΛΑΤΟ – ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ τεύχος 6/2007             
     Νοέμβριος - Δεκέμβριος
 
219 ΜΠΕΛΑΝΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Χημικός Π. Κ.
Επιβλέπων Καθηγητής:
ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ, Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ)
τεύχος 6/2004
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
220 ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ Β., Δρ                                                                                                                                                        ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ Ε., Δρ                                                                                                                                                            ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η., Δρ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΗ-ΕΣ) τεύχος 1/2007
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
221 ΜΠΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγ. Οικοδ. Α.Π.Θ.
ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ, Καθηγ. Πολ.-Χωρ. Παν. Θεσσαλίας
MOAVENZADEH F., Professor
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, τ. Πρύτανης, Υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΤΟΛΕΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, Μεταλ. Μηχ.
ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγ. Περ. Αναπτ. & Πολ.-Χωρ. Α.Π.Θ.
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Καθηγ. Θαλ. Έργων
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Καθηγ. Θαλ. Έργων
HELECO' 05: ΠΡΩΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ τεύχος 2/2005
Μάρτιος-Απρίλιος
 
222 ΜΠΙΚΑΣ Κ.
Καθηγ. Α.Π.Θ.
HELECO 03: ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: ΣΤΟΧΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
223 ΜΠΙΣΚΑΣ Π. Η.Μ.Μ.
ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘ. Η.Μ.Μ.
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Δ., Επ. Καθηγ. Α.Π.Θ.
ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Π., Καθηγ. Α.Π.Θ.
Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ τεύχος 5/2004
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
224 ΜΠΟΤΖΩΡΗΣ Γ., Πολ. Μηχ.-Δρ Συγκοινωνιολόγος
ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗΣ Β., Αν. Καθηγ. Δ.Π.Θ.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ τεύχος 5/2004
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
225 ΜΠΟΥΓΙΑΤΩΤΗ ΦΛΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ
Επιβλέπων Καθηγ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ Ε.,  Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:
Ευαγγελινός Ε., Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πουλάκος Γ., Αναπ. Καθηγητής Ε.Μ.Π., Ζαχαρόπουλος Η., Αναπ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
226 ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ Κ., Δρ Ναυπ. Μηχ.Μηχ. Επιβλέπων Καθηγ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΒΛΑΒΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Ε/Γ-Ο/Γ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
(ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ)
τεύχος 1/2005
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
227 ΜΠΟΥΡΚΑΣ Π. Δ., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΘ., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΤΟΠΑΛΗΣ Φ. Β., Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Θ. Ι., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Μ.Π. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1ου ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ τεύχος 6/2004
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
228 ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ,
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ζ.,
ΝΤΟΤΑ Α.,
ΚΟΛΟΚΥΘΑ Ε.,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ τεύχος1/2008
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
229 ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ., Καθηγητής Α.Π.Θ.
ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ Ι.,
Καθηγητής Α.Π.Θ.
ΜΙΜΙΚΟΥ Μ.,
Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Α.,
Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ., δρ, Αν. Ερευνητής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Σ., Πολιτικός Μηχανικός-Μηχανικός Περιβάλλοντος-Μελετητής
HELECO ΄05: Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  τεύχος 1/2006
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
230 ΜΩΡΟΥ Χ., Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ Ι.,
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
ΤΡΙΑΝΤΗ Ε., Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ τεύχος 6/2008
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
231 ΜΩΫΖΕΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, Στέλεχος Υπηρεσίας Επιδομής ΕΡΓΟΣΕ  Α.Ε.
ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΜSc, PhD, Δ/ντής Σιδ/κών Έργων ΕΡΓΟΣΕ. Α.Ε.
ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
Πολιτικός Μηχανικός - Συνεργάτης
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Επιδομής ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΕ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-ΔΟΜΟΚΟΥ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ τεύχος 1/2006
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
232 Ν. ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΟΣΥΜΠΛΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΝΑ ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ τεύχος 5/2005
Οκτώβριος-Νοέμβριος
 
233 ΝΑΤΣΗΣ Α., Δρ Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ  τεύχος 4/2006                                                                                                                                                                                    Ιούλιος-Αύγουστος  
234 ΝΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Διπλ. Ηλ. Μηχ. Ε.Μ.Π., τέως Διευθυντής ΟΣΕ ΤΡΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ τεύχος 4/2005
Ιούλιος-Αύγουστος
 
235 ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Δρ Πολιτικός Μηψχανικός
ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ Α., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΡΩΜΑΣ Ε., Υπ. Δρ Πολιτικός Μηχανικός
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟ-ΚΑΓΙΑΚ ΣΤΟ ΣΧΙΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ τεύχος 4/2004
Ιούλιος-Αύγουστος
 
236 ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘ. Η.Μ.Μ.
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Δ., Επ. Καθηγ. Α.Π.Θ.
ΜΠΙΣΚΑΣ Π. Η.Μ.Μ.
ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Π., Καθηγ. Α.Π.Θ.
Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ τεύχος 5/2004
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
237 ΝΤΑΡΑΚΑΣ Ε.,Λέκτορας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  τεύχος 5/2006 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος                                                                                                                                                                                      
238 ΝΤΖΙΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Δρ Μηχαν. Μηχ.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Αν. Καθηγ. Α.Π.Θ.
ΠΑΤΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγ. Α.Π.Θ. 
ΑΓΩΝΙΣΤΙKΑ ΗΛΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: ΣΤΟΧΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ τεύχος 3/2003
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
239 ΝΤΖΙΟΥΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΟΡΔΑΤΟΣ Κ., Λέκτορας Ε.Μ.Π. 
Τριμελής Επιτροπή:
ΚΑΣΕΛΟΥΡΗ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Β., Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ Α., , Αν. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
ΚΟΡΔΑΤΟΣ Κ., Λέκτορας Ε.Μ.Π.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΦΛΟΙΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΆΝΘΡΑΚΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5  τεύχος2/2008
Μάρτιος-Απρίλιος
 
240 ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Π., Καθηγ. Α.Π.Θ.
ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘ. Η.Μ.Μ.
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Δ., Επ. Καθηγ. Α.Π.Θ.
ΜΠΙΣΚΑΣ Π. Η.Μ.Μ.
Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ τεύχος 5/2004
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
241 ΝΤΟΤΑ Α.,
ΚΟΛΟΚΥΘΑ Ε.,
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ζ.,
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ τεύχος1/2008
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
242 ΝΤΟΥΝΗ Η., Μεταλ. Μηχ.
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ Μ., Μεταλ. Μηχ.
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ Ι. Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
HELECO 03: ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
243 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Καθηγ. Ε.Μ.Π.
HELECO ’03: ΤΡΙΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ τεύχος 3/2004
Μάιος- Ιούνιος
 
244 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΝΔΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ  τεύχος 2/2003
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
245 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, τ. Πρύτανης, Υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΤΟΛΕΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ,
Μεταλ. Μηχ.
ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
Καθηγ. Περ. Αναπτ. & Πολ.-Χωρ. Α.Π.Θ.
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Καθηγ. Θαλ. Έργων
ΜΠΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγ. Οικοδ. Α.Π.Θ.
ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ, Καθηγ. Πολ.-Χωρ. Παν. Θεσσαλίας
MOAVENZADEH F., Professor
HELECO' 05: ΠΡΩΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ τεύχος 2/2005
Μάρτιος-Απρίλιος
 
246 ΞΟΥΡΑΦΑΣ Β., Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.,                                                                                                                                                                            ΣΠΥΡΑΚΟΣ Β. Ι., Δρ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός,                                                                                                                           ΚΑΝΕΛΛΕΑΣ Π., Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΩΝ  τεύχος 5/2006 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος                                                                                                                                                                                      
247 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Καθηγ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ τεύχος 3/2004
Μάιος- Ιούνιος
 
248 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Λ., Δρ Ηλ. Μηχανολόγος Ε.Μ.Π.,  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Α.: Επιβλέπων Καθηγητής      ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΩΜ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ τεύχος 4/2006                                                                                                                                                                                    Ιούλιος-Αύγουστος  
249 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΔΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΘΕΑΝΩ Α.Μ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ. Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΔΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Πολ. Μηχ.
ΠΑΝΤΕΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. Μ.Μ.Μ.
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜ. Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ:  Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ
τεύχος 3/2004
Μάιος- Ιούνιος
 
250 ΟΜΠΕΤΣΑΝΟΦ Ι., Μηχ. Πετρελαίου, Υπ. Δρ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ Ι., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Σ., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΚΑΡΣΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)  τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
251 ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α., Καθηγ.
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ,
Καθηγ.
ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ,
Αν. Καθηγ.
ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,
Αν. Καθηγ.
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
Αν. Καθηγ.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
252 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ  τεύχος3/2003
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
253 ΠΑΝΤΕΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Μεταλ. Μηχ., M.Sc. Τεχν.Γεωλόγος Γεωτ.  Πανεπ. Leeds
ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ.  ΕΝΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ (ΜΑΛΛΟΝ) ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ  τεύχος 1/2003
Ιούλιος-Αύγουστος
 
254 ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ  ΠΑΡΙΣ
Επικ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGEMENT)  τεύχος 3/2003
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
255 ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ Π., Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.,                                                                                                                                   Τομέας Προγραμματισμού & Διαχείρηση 'Εργων ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT) τεύχος 3/2006                                                                                                                                                                                    Μαιος-Ιούνιος  
256 ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣ, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ τεύχος3/2007
Μάιος-Ιούνιος
 
257 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α., Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗ Α., Δρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ τεύχος 4/2006                                                                                                                                                                                    Ιούλιος-Αύγουστος  
258 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Δρ Συγκοινων.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, Συγκοινων. MSc
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, Συγκοινων. MSc
ΤΟΣΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ., Συγκοινων. MSc
Σ.Α.Σ.Θ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τεύχος 2/2005
Μάρτιος-Απρίλιος
 
259 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ρ. Γ., Δρ, Επιμ. Σχ. Ικάρων
ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Θ., Δρ, Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΝΤΗΖΕΛ τεύχος 1/2005
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
260 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Σ., Πολιτικός Μηχανικός-Μηχανικός Περιβάλλοντος-Μελετητής
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.,
Καθηγητής Α.Π.Θ
ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ Ι.,
Καθηγητής Α.Π.Θ.
ΜΙΜΙΚΟΥ Μ.,
Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Α.,
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.,
δρ, Αν. Ερευνητής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
HELECO ΄05: Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  τεύχος 1/2006
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
261 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
τ. Πρύτανης Α. Π. Θ.
HELECO’ 03: ΠΡΩΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
τεύχος 1/2004
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
262 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, Συγκοινων. MSc
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, Συγκοινων. MSc
ΤΟΣΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ., Συγκοινων. MSc
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Δρ Συγκοινων.
Σ.Α.Σ.Θ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τεύχος 2/2005
Μάρτιος-Απρίλιος
 
263 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ, Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
Επιβλέπουσα:
ΤΙΚΑ Θ., Καθηγήτρια ΑΠΘ
Τριμελής Επιτροπή:
ΤΙΚΑ Θ., Καθηγήτρια ΑΠΘ
ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ Κ., Καθηγητής ΑΠΘ
ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΣ Θ., Καθηγητής ΑΠΘ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΙΛΥΩΔΩΝ ΑΜΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ τεύχος 5/2008
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
264 ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ Ν., Αν. Καθηγ. Α.Π.Θ.
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ-ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ Α., Αν. Καθηγ. Α.Π.Θ.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ 20ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ τεύχος 5/2004
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
265 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η., Δρ                                                                                                                                                              ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ Β., Δρ                                                                                                                                                        ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ Ε., Δρ                                                                                                                                                             ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΗ-ΕΣ) τεύχος 1/2007
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
266 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ, Πολυτεχνείο Κρήτης
ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Πολυτεχνείο Κρήτης
ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, Πολυτεχνείο Κρήτης
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
τεύχος 5/2008
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
267 ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ., δρ, Αν. Ερευνητής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Σ.,
Πολιτικός Μηχανικός-Μηχανικός Περιβάλλοντος-Μελετητής
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.,
Καθηγητής Α.Π.Θ
ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ Ι.,
Καθηγητής Α.Π.Θ.
ΜΙΜΙΚΟΥ Μ.,
Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Α.,
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
HELECO ΄05: Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  τεύχος 1/2006
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
268 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ Ι. , Καθηγητής Ε.Μ.Π.,
ΚΥΒΕΛΟΥ Σ. , Λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου, ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Α., Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
PESSO C., Administrator, Policy Analyst, OECD
CHEVALIER J.-L., Dr, CSTB,
SARJA A. , Professor
Δ.Κ. ΜΠΙΚΑΣ Δ.Κ., Καθηγητής Α.Π.Θ.,
ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ Μ., Αν. Καθηγητής, ΕΚΠΑ,
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Σ., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
ΜΠΑΛΑΡΑΣ Κ., Δρ, Εθνικό Αστεροσκοπείο ΑΘηνών 
HELECO 05: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
τεύχος 5/2005
Οκτώβριος-Νοέμβριος
 
269 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ Ι. Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΝΤΟΥΝΗ Η., Μεταλ. Μηχ.
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ Μ., Μεταλ. Μηχ.
HELECO 03: ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
270 ΠΑΤΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγ. Α.Π.Θ.
ΝΤΖΙΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Δρ Μηχανολόγος Μηχ.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Αν. Καθηγ. Α.Π.Θ.
ΑΓΩΝΙΣΤΙKΑ ΗΛΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: ΣΤΟΧΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ τεύχος 3/2003
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
271 ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ - Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ τεύχος 3/2008
Μάιος-Ιούνιος
 
272 ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗΣ Φ., Δρ  Μηχ. Ορυκτών Πόρων
ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ, Κ., Αν. Καθηγ. Πολυτεχνείου  Κρήτης, Δ/ντης Ορυχείων ΔΕΗ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΝ 21ο  ΑΙΩΝΑ τεύχος 1/2004
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
273 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΘΕΑΝΩ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΕ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ  τεύχος 6/2006
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
274 ΠΕΡΙΣΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
Επιβλέπων Καθηγητής:
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Τριμελής Επιτροπή:
Γρηγορόπουλος Γ., Καθηγητής, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Λουκάκης Θ., Καθηγητής, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Τζαμπίρας Γ., Καθηγητής, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΩΝ LASER ΚΑΙ CFD ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ τεύχος 4/2008
Ιούλιος-Αύγουστος
 
275 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ,
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Msc, Α.Π.Θ.
ΠΥΡΓΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,
Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ τεύχος 1/2006
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
276 ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Ν.,
ΒΟΥΡΛΙΑΣ Γ.,
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ Γ.,
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.
ΤΣΙΠΑΣ Δ.,
Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  τεύχος 1/2006
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
277 ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Ν.,
ΒΟΥΡΛΙΑΣ Γ.,
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ Γ.,
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.
ΤΣΙΠΑΣ Δ.,
Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΛΑΤΟΝΕΦΩΣΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.    τεύχος 3/2006                                                                                                                                                                                    Μαιος-Ιούνιος  
278 ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Αν. Καθηγ.
ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,
Αν. Καθηγ.
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
Αν. Καθηγ.
ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α., Καθηγ.
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Καθηγ.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
279 ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ. Β΄ ΦΑΣΗ τεύχος 2/2003
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
280 ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  ΓΟΥΔΙ -ΙΛΙΣΟΣ. Α΄ΦΑΣΗ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ   τεύχος1/2003
Ιούλιος-Αύγουστος
 
281 ΠΟΛΥΖΟΥ Ο., Υποψήφια Δρ Ε.Μ.Π., ΜΕΝΕΓΑΚΗ Μ., Δρ Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός, ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Σ., Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΝΙΜΒΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ τεύχος3/2007
Μάιος-Ιούνιος
 
282 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
Επιβλέποντες:ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ι. Καθηγητής
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ Σ.Π.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ  τεύχος 4/2007
Ιούλιος-Αύγουστος
 
283 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
Επιβλέποντες:ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ι. Καθηγητής
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ Σ.Π.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ  τεύχος4/2007
Ιούλιος-Αύγουστος
 
284 Προεδρείο
ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ Κ., Αν. Καθηγ., Παιδ. Τμ. Δημ. Εκπαιδ.
ΜΕΣΣΑΡΗΣ Δ., Υπεύθυνος Π.Ε. Β/θμιας Εκπαιδ. Ν. Αχαΐας 
HELECO' 05: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
285 ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗΣ Β., Αν. Καθηγ. Δ.Π.Θ.
ΜΠΟΤΖΩΡΗΣ Γ., Πολ. Μηχ.-Δρ Συγκοινωνιολόγος
ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ τεύχος 5/2004
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
286 ΠΥΡΓΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,
Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Msc, Α.Π.Θ.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ τεύχος 1/2006
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
287 ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Αρχ. Μηχ., Πολεοδόμος
HELECO ’03: ΤΡΙΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ τεύχος 3/2004
Μάιος- Ιούνιος
 
288 ΡΗΓΑΣ ΦΩΤΗΣ, Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Χημ. Μηχ.
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΓΩΓΟΥΣ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
289 ΡΗΓΑΣ ΦΩΤΗΣ, Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Χημικός Μηχ.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ  τεύχος3/2003
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
290 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ- ΚΑΣΕΛΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ,
Καθηγ. Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ τεύχος2/2008
Μάρτιος-Απρίλιος
 
291 ΡΟΔΑΛΑΚΗΣ Ν., Καθηγητής Α.Π.Θ.                                                                                                                                           ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Ζ., Καθηγήτρια Α.Π.Θ.,                                                                                                                                           ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΟΦΥΡΟΥ τεύχος 4/2006                                                                                                                                                                                    Ιούλιος-Αύγουστος  
292 ΡΟΔΑΛΑΚΗΣ Ν., Καθηγητής Α.Π.Θ.,                                                                                                                                            ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Ζ., Καθηγήτρια Α.Π.Θ.                                                                                                                                         ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ  τεύχος 5/2006 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος                                                                                                                                                                                      
293 ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγ. Περ. Αναπτ. & Πολ.-Χωρ. Α.Π.Θ.
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Καθηγ. Θαλ. Έργων
ΜΠΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγ. Οικοδ. Α.Π.Θ.
ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ, Καθηγ. Πολ.-Χωρ. Παν. Θεσσαλίας
MOAVENZADEH F., Professor
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, τ. Πρύτανης, Υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΤΟΛΕΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, Μεταλ. Μηχ.
HELECO' 05: ΠΡΩΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ τεύχος 2/2005
Μάρτιος-Απρίλιος
 
294 ΡΟΚΟΣ Δ., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΤΑΣΙΟΣ Θ. Π., Ομοτ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Κ., Ομοτ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΜΙΣΙΡΛΗΣ Ι., Καθηγ. Παν. Πατρών
ΜΟΔΙΝΟΣ Μ., Δρ Περιβ.
HELECO' 05: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
295 ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Υπολ.
ΣΕΛΛΗΣ ΤΙΜΟΣ, Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δρ Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Υπολ. 
ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ: ΄ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ τεύχος 2/2003
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
296 ΡΩΜΑΣ Ε., Υπ. Δρ Πολιτικός Μηχανικός
ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Δρ Πολιτικός Μηψχανικός
ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ Α., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟ-ΚΑΓΙΑΚ ΣΤΟ ΣΧΙΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ τεύχος 4/2004
Ιούλιος-Αύγουστος
 
297     τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
298     τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
299     τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
300     τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
301     τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
302     τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
303     τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
304     τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
305     τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
306     τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
307     τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
308     τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
309     τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
310     τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
311     τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
312     τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
313     τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
314     τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
315     τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
316     τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
317     τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
318     τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
319     τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
320 ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ Μ., Αν. Καθηγητής, ΕΚΠΑ,
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Σ.,
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,
ΜΠΑΛΑΡΑΣ Κ. ,
Δρ, Εθνικό Αστεροσκοπείο ΑΘηνών, ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ Ι. , Καθηγητής Ε.Μ.Π.,
ΚΥΒΕΛΟΥ Σ. , Λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου, ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Α., Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
PESSO C., Administrator, Policy Analyst, OECD
CHEVALIER J.-L., Dr, CSTB,
SARJA A. , Professor
Δ.Κ. ΜΠΙΚΑΣ Δ.Κ., Καθηγητής Α.Π.Θ.,
HELECO 05: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
τεύχος 5/2005
Οκτώβριος-Νοέμβριος
 
321 ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Αν. Καθηγ. Πανεπιστημίου Αθηνών
HELECO 03: ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: SUSTAINABLE ENERGY OPTIONS FOR THE URBAN BUILT ENVIRONMENT
τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
322 ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Αν. Καθηγ.
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
Αν. Καθηγ.
ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α., Καθηγ.
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Καθηγ.
ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Αν. Καθηγ.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
323 ΣΕΛΛΗΣ ΤΙΜΟΣ, Καθηγ. Ε. Μ. Π.
ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ., Ηλ. Μηχ.
ΛΑΣΚΑΡΗΣ Α., Ηλ. Μηχ.
COMMET:  ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ τεύχος 1/2004
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
324 ΣΕΛΛΗΣ ΤΙΜΟΣ, Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Υπολ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δρ Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Υπολ.  
ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ: ΄ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ τεύχος 2/2003
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
325 ΣΕΡΠΑΝΟΣ Δ., Αν. Καθηγ. Π. Πατρών
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Α., Ερευν. Πληροφορικής
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BLUETOOTH τεύχος 1/2005
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
326 ΣΗΦΑΚΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αγρoνόμος – Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Κύριος Ερευνητής
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ τεύχος 3/2008
Μάιος-Ιούνιος
 
327 ΣΙΔΗΡΑΣ Ν., Καθηγ. Γεωργίας, Γεωπ. Παν. Αθηνών
VETTORI A., DG Environment EC
ΜΟΔΙΝΟΣ Μ., Δρ Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός
ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ Ι., Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ
ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘ., Γεν. Γραμματ. Καταναλωτή, Υπ. Αν.
ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ Ν., Πρόεδρ. Κέντρου Προστασίας Καταναλωτή, Συντ. Εθν. Συμβ. Καταναλωτή
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Α., Δρ Χημ Μηχ., Προεδρεύων Επιτρ. Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ, Δρ Μηχ. Περιβ.-Χωροτ.
HELECO '05: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ τεύχος 4/2005
Ιούλιος-Αύγουστος
 
328 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Ε. Καθηγητής Ε.Μ.Π.,Διευθυντής Εργαστηρίου  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Μ.Π. τεύχος 5/2006 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος                                                                                                                                                                                      
329 ΣΙΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικοί, Ε.Μ.Π.
ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικοί, Ε.Μ.Π.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΟΛΑΣ,
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔOY ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ.            τεύχος 5/2005
Οκτώβριος-Νοέμβριος
 
330 ΣΙΡΚΕΛΗΣ Γ., Πολ. Μηχ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Καθηγ. Δ.Π.Θ.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΥ ΜΑΝΔΥΑ τεύχος 6/2004
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
331 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Χημ. Μηχ.
ΡΗΓΑΣ ΦΩΤΗΣ,
Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΓΩΓΟΥΣ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
332 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Χημικός Μηχ.
ΡΗΓΑΣ ΦΩΤΗΣ, Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ  τεύχος 3/2003
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
333 ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘ., Γεν. Γραμματ. Καταναλωτή, Υπ. Αν.
ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ Ν., Πρόεδρ. Κέντρου Προστασίας Καταναλωτή, Συντ. Εθν. Συμβ. Καταναλωτή
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Α., Δρ Χημ Μηχ., Προεδρεύων Επιτρ. Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ, Δρ Μηχ. Περιβ.-Χωροτ.
ΣΙΔΗΡΑΣ Ν., Καθηγ. Γεωργίας, Γεωπ. Παν. Αθηνών
VETTORI A., DG Environment EC
ΜΟΔΙΝΟΣ Μ., Δρ Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός
ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ Ι., Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ
HELECO '05: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ τεύχος 4/2005
Ιούλιος-Αύγουστος
 
334 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Α., Δρ Χημ Μηχ., Προεδρεύων Επιτρ. Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ, Δρ Μηχ. Περιβ.-Χωροτ.
ΣΙΔΗΡΑΣ Ν., Καθηγ. Γεωργίας, Γεωπ. Παν. Αθηνών
VETTORI A., DG Environment EC
ΜΟΔΙΝΟΣ Μ., Δρ Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός
ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ Ι., Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ
ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘ., Γεν. Γραμματ. Καταναλωτή, Υπ. Αν.
ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ Ν., Πρόεδρ. Κέντρου Προστασίας Καταναλωτή, Συντ. Εθν. Συμβ. Καταναλωτή
HELECO '05: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ τεύχος 4/2005
Ιούλιος-Αύγουστος
 
335 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, Δρ, Μέλος Συντ. Γραμ. HELECO
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Χ., Γεν. Γραμ. Περιφ. Αττικής
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ., Εκπρ. Τεχν. Επιμ. Κεντρ. Μακεδον.
ΓΙΩΤΑΚΗΣ Κ., Διευθ. Περιοδ. ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΑΧΙΑΟΣ Ν., Μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Αγρ. Τοπ. Μηχ.
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Δ., Γεν. Γραμ. Χωρ. & Περιβ.
ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Α., Γεν. Γραμ. Υπ. Εσωτερικών
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Ι., Νομάρχης Φλώρινας, Μέλος Δ.Σ. ΕΝΑΕ
ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Κ., Δήμαρχος Λαρισαίων, Εκπρ. ΚΕΔΚΕ
Προεδρείο:
ΤΑΧΙΑΟΣ Ν., Μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Αγρ. Τοπ. Μηχ.
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ Δ., Μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Μηχ. Ηλεκτρ. Μηχ.
HELECO '05: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ τεύχος 4/2005
Ιούλιος-Αύγουστος
 
336 ΣΠΥΡΑΚΟΣ Β,  ΜSc, PhD, ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
ΤΑΛΑΜΠΕΚΟΣ Γ,
πρώην Αρχιμηχανικός Ο.Σ.Ε.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Γρ.,
  Προϊστάμενος Τμήματος Επιδομής & Διάταξης Σταθμών, ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε
ΕΡΓΟΣΕ: Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΔΟΜΗ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  τεύχος 2/2006
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
337 ΣΠΥΡΑΚΟΣ Β. Ι., Δρ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός,                                                                                                                              ΚΑΝΕΛΛΕΑΣ Π., Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ,                                                                                                                                 ΞΟΥΡΑΦΑΣ Β., Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.  ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΩΝ  τεύχος 4/2006                                                                                                                                                                                    Ιούλιος-Αύγουστος  
338 ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜSc, PhD, Δ/ντής Σιδ/κών Έργων ΕΡΓΟΣΕ. Α.Ε.
ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
Πολιτικός Μηχανικός - Συνεργάτης
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Επιδομής ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
ΜΩΫΖΕΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ,
Στέλεχος Υπηρεσίας Επιδομής ΕΡΓΟΣΕ  Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΕ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-ΔΟΜΟΚΟΥ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ τεύχος 1/2006
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
339 ΣΠΥΡΑΚΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  , Συγκοινωνιολόγος, MSc, PhD                                                                                                               ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Συγκοινωνιολόγος, MSc, PhD ΕΡΓΟΣΕ: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ τεύχος 3/2006                                                                                                                                                                                    Μαιος-Ιούνιος  
340 ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  τεύχος 6/2007                 
 Νοέμβριος - Δεκέμβριος
 
341 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΘ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Αν. Καθηγ.Ε.Μ.Π..
ΤΟΠΑΛΗΣ Φ. Β., Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π..
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Θ. Ι., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΜΠΟΥΡΚΑΣ Π. Δ., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Μ.Π. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1ου ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ τεύχος 6/2004
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
342 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Σ., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΟΜΠΕΤΣΑΝΟΦ Ι., Μηχ. Πετρελαίου, Υπ. Δρ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ Ι., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΚΑΡΣΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)  τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
343 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Σ., Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΠΟΛΥΖΟΥ Ο., Υποψήφια Δρ Ε.Μ.Π., ΜΕΝΕΓΑΚΗ Μ., Δρ Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός, ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΝΙΜΒΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ τεύχος3/2007
Μάιος-Ιούνιος
 
344 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Μηχανικός Αεροπορικών Εγκαταστάσεων                                                                                                 ΤΣΟΥΤΣΟΣ Θ. Δρ, Επιβλέπων Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής  ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ τεύχος 5/2006 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος                                                                                                                                                                                      
345 ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ Γ.,                                                                                                                                                                  ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Ν.,
ΒΟΥΡΛΙΑΣ Γ.,
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.
ΤΣΙΠΑΣ Δ.,
Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΛΑΤΟΝΕΦΩΣΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.    τεύχος 3/2006                                                                                                                                                                                    Μαιος-Ιούνιος  
346 ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ Γ.,
ΒΟΥΡΛΙΑΣ Γ.,
ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Ν.
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.
ΤΣΙΠΑΣ Δ.,
Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  τεύχος 1/2006
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
347 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Ι., Νομάρχης Φλώρινας, Μέλος Δ.Σ. ΕΝΑΕ
ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Κ., Δήμαρχος Λαρισαίων, Εκπρ. ΚΕΔΚΕ
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, Δρ, Μέλος Συντ. Γραμ. HELECO
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Χ., Γεν. Γραμ. Περιφ. Αττικής
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ., Εκπρ. Τεχν. Επιμ. Κεντρ. Μακεδον.
ΓΙΩΤΑΚΗΣ Κ., Διευθ. Περιοδ. ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΑΧΙΑΟΣ Ν., Μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Αγρ. Τοπ. Μηχ.
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Δ., Γεν. Γραμ. Χωρ. & Περιβ.
ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Α., Γεν. Γραμ. Υπ. Εσωτερικών
Προεδρείο:
ΤΑΧΙΑΟΣ Ν., Μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Αγρ. Τοπ. Μηχ.
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ Δ., Μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Μηχ. Ηλεκτρ. Μηχ.
HELECO '05: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ τεύχος 4/2005
Ιούλιος-Αύγουστος
 
348 ΣΥΡΓΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Πρόεδρ. Συνδ. Τεχν. Εταιρ. Ανωτ. Τάξεων
ΚΟΤΣΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Διευθ. Μεγ. Έργων Εθν. Τραπ. Ελλάδας
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΦΩΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Υφυπ. Οικονομικών
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Γεν. Γραμ. Συγχρηματ. Έργων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Πρόεδρ. Τεχν. Επιμ. Ελλάδας
Οργάνωση:
ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΒΕΕ
ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. METEC 2008 τεύχος 4/2005
Ιούλιος-Αύγουστος
 
349 ΤΑΚΒΟΡ ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ, Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ
ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.,
Διευθυντής Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ τεύχος 5/2008
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
350 ΤΑΛΑΜΠΕΚΟΣ Γ, πρώην Αρχιμηχανικός Ο.Σ.Ε.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Γρ.,
 Προϊστάμενος Τμήματος Επιδομής & Διάταξης Σταθμών, ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε
ΣΠΥΡΑΚΟΣ Β, 
ΜSc, PhD, ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε
ΕΡΓΟΣΕ: Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΔΟΜΗ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  τεύχος 2/2006
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
351 ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ Μ., Μεταλ. Μηχ.
ΝΤΟΥΝΗ Η., Μεταλ. Μηχ.
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ Ι., Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
HELECO 03: ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ:
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
τεύχος 2/2004
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
352 ΤΑΣΙΟΣ Δ., Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΜΑΓΟΥΛΑΣ Κ.,
Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΒΟΥΤΣΑ ΕΠ.,
Λέκτορας Ε.Μ.Π.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ε.Μ.Π.  τεύχος 2/2006
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
353 ΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΜΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Χημ. Μηχ. Ε.Μ.Π.
ΒΟΥΤΣΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, Λέκτορας Ε.Μ.Π.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ τεύχος 2/2005
Μάρτιος-Απρίλιος
 
354 ΤΑΣΙΟΣ Θ. Π., Ομοτ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Κ.,
Ομοτ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΜΙΣΙΡΛΗΣ Ι., Καθηγ. Παν. Πατρών
ΜΟΔΙΝΟΣ Μ., Δρ Περιβ.
ΡΟΚΟΣ Δ., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
HELECO' 05: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
355 ΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
Ομότιμος Καθηγ. Ε.Μ.Π.
HELECO ’03: ΤΡΙΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ τεύχος 3/2004
Μάϊος- Ιούνιος
 
356 ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας Α.Π.Θ.  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ τεύχος 6/2007                
  Νοέμβριος - Δεκέμβριος
 
357 ΤΑΧΙΑΟΣ Ν., Μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Αγρ. Τοπ. Μηχ.
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Δ., Γεν. Γραμ. Χωρ. & Περιβ.
ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Α., Γεν. Γραμ. Υπ. Εσωτερικών
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Ι., Νομάρχης Φλώρινας, Μέλος Δ.Σ. ΕΝΑΕ
ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Κ., Δήμαρχος Λαρισαίων, Εκπρ. ΚΕΔΚΕ
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, Δρ, Μέλος Συντ. Γραμ. HELECO
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Χ., Γεν. Γραμ. Περιφ. Αττικής
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ., Εκπρ. Τεχν. Επιμ. Κεντρ. Μακεδον.
ΓΙΩΤΑΚΗΣ Κ., Διευθ. Περιοδ. ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Προεδρείο:
ΤΑΧΙΑΟΣ Ν., Μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Αγρ. Τοπ. Μηχ.
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ Δ., Μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Μηχ. Ηλεκτρ. Μηχ.
HELECO '05: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ τεύχος 4/2005
Ιούλιος-Αύγουστος
 
358 ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Κ., Δήμαρχος Λαρισαίων, Εκπρ. ΚΕΔΚΕ
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, Δρ, Μέλος Συντ. Γραμ. HELECO
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Χ., Γεν. Γραμ. Περιφ. Αττικής
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ., Εκπρ. Τεχν. Επιμ. Κεντρ. Μακεδον.
ΓΙΩΤΑΚΗΣ Κ., Διευθ. Περιοδ. ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΑΧΙΑΟΣ Ν., Μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Αγρ. Τοπ. Μηχ.
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Δ., Γεν. Γραμ. Χωρ. & Περιβ.
ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Α., Γεν. Γραμ. Υπ. Εσωτερικών
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Ι., Νομάρχης Φλώρινας, Μέλος Δ.Σ. ΕΝΑΕ
Προεδρείο:
ΤΑΧΙΑΟΣ Ν., Μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Αγρ. Τοπ. Μηχ.
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ Δ., Μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Μηχ. Ηλεκτρ. Μηχ.
HELECO '05: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ τεύχος 4/2005
Ιούλιος-Αύγουστος
 
359 ΤΖΙΒΕΛΟΥ Ε., Πολ. Μηχ.
ΚΑΛΑΠΟΥΤΗ Α., Πολ. Μηχ.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ τεύχος 1/2005
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
360 ΤΖΙΝΙΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ,Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
ΤΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ,
Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
Επιβλέπων Καθηγ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ Κ.,  Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΛΑΦΡΥ ΜΗ-ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ  τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
361 ΤΖΟΥΒΑ∆ΑΚΗΣ Ι., Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
ΓΟΥΣΗΣ Χ., Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc
Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ TENSEGRITY ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ τεύχος 6/2008
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
362 ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ Ι., Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
ΜΩΡΟΥ Χ., Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
ΤΡΙΑΝΤΗ Ε., Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ τεύχος 6/2008
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
363 ΤΖΟΥΡΜΑΚΛΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΩΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣ τεύχος5/2007
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
364 ΤΖΩΡΤΖΗ Ν., Δρ Αρχιτεκτονικής Τοπίου
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚ., Πολ. Μηχ. MSc Δ.Π.Θ.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ τεύχος 6/2004
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
365 ΤΟΛΕΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
Μεταλ. Μηχ.&  Χημικός Μηχ.
HELECO’ 03: ΠΡΩΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
τεύχος 1/2004
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
366 ΤΟΛΕΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, Μεταλ. Μηχ.
ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
Καθηγ. Περ. Αναπτ. & Πολ.-Χωρ. Α.Π.Θ.
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Καθηγ. Θαλ. Έργων
ΜΠΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγ. Οικοδ. Α.Π.Θ.
ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ, Καθηγ. Πολ.-Χωρ. Παν. Θεσσαλίας
MOAVENZADEH F., Professor
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, τ. Πρύτανη, Υφυπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
HELECO' 05: ΠΡΩΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ τεύχος 2/2005
Μάρτιος-Απρίλιος
 
367 ΤΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
ΤΖΙΝΙΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ,
Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
Επιβλέπων Καθηγ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ Κ.,  Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΛΑΦΡΥ ΜΗ-ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ  τεύχος2/2007
Μάρτιος-Απρίλιος
 
368 ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
HELECO’ 03: ΠΡΩΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΄ΕΡΓΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
τεύχος 1/2004
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
369 ΤΟΠΑΛΗΣ Φ. Β., Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Θ. Ι., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΜΠΟΥΡΚΑΣ Π. Δ., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΘ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Μ.Π. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1ου ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ τεύχος 6/2004
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
370 ΤΟΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Χημ. Μηχ.
Επιβλέπων Καθηγ.
Γ. ΜΠΩΚΟΣ, Καθηγ. Ιονίου Πανεπιστημίου
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
(ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ)
τεύχος 2/2003
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
371 ΤΟΣΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ., Συγκοινων. MSc
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Δρ Συγκοινων.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, Συγκοινων. MSc
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, Συγκοινων. MSc
Σ.Α.Σ.Θ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τεύχος 2/2005
Μάρτιος-Απρίλιος
 
372 ΤΟΣΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Συγκοινωνιολόγος, Πρόεδρος Σ.Α.Σ.Θ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΑΣΘ)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.
τεύχος 4/2007
Ιούλιος-Αύγουστος
 
373 ΤΟΣΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Συγκοινωνιολόγος, Πρόεδρος Σ.Α.Σ.Θ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΑΣΘ)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.
τεύχος4/2007
Ιούλιος-Αύγουστος
 
374 ΤΡΙΑΝΤΗ Ε., Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΜΩΡΟΥ Χ.,
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ Ι.,
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ τεύχος 6/2008
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
375 ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ Δ., Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Αν. Διευθ. Συμβ. Ετ. Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Διευθ. Συστ. Σταθμ. Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΓΙΟΚΑΡΗΣ Α., ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΗΣΑΪΑΣ Χ., Project Manager, Διευθ. Εργ. Παρ. J&P-ΑΒΑΞ, Γεν. Διευθ. PolisPark
ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Πρόεδρ. και Διευθ. Συμβ. e-On Integration S.A.
ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μ., Ομ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Εκπρ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εντετ. Ερευν. ΙΜΕΤ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Ειδ. Γραμ. ΣΕΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚ., Εταιρ. TREDIT Α.Ε.
ΚΑΤΣΙΚΑΣ Α., Γεν. Διευθ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
NICK LESTER, Vice-President European Parking Association
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
376 ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ Δ., Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ Α., Πολ.Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ <<ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ>> (ΔΔΑ) ΚΑΙ <<ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ>> (ΔΔΣ) τεύχος 1/2007
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
377 ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΣΥΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  τεύχος 1/2003
Ιούλιος-Αύγουστος
 
378 ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΦΩΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Υφυπ. Οικονομικών
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Γεν. Γραμ. Συγχρηματ. Έργων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου  Ελλάδας
ΣΥΡΓΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Πρόεδρος Συνδ. Τεχν. Εταιρ. Ανωτ. Τάξεων
ΚΟΤΣΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Διευθ. Μεγ. Έργων Εθν. Τραπ. Ελλάδας
Οργάνωση:
ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΒΕΕ
ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. METEC 2010 τεύχος 4/2005
Ιούλιος-Αύγουστος
 
379 ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ Ν., Πρόεδρ. Κέντρου Προστασίας Καταναλωτή, Συντ. Εθν. Συμβ. Καταναλωτή
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Α., Δρ Χημ Μηχ., Προεδρεύων Επιτρ. Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ, Δρ Μηχ. Περιβ.-Χωροτ.
ΣΙΔΗΡΑΣ Ν., Καθηγ. Γεωργίας, Γεωπ. Παν. Αθηνών
VETTORI A., DG Environment EC
ΜΟΔΙΝΟΣ Μ., Δρ Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός
ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ Ι., Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ
ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘ., Γεν. Γραμματ. Καταναλωτή, Υπ. Αν.
HELECO '05: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ τεύχος 4/2005
Ιούλιος-Αύγουστος
 
380 ΤΣΙΠΑΣ Δ.,
Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.                                                               
ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Ν.,
ΒΟΥΡΛΙΑΣ Γ.,
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ Γ.
,
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΛΑΤΟΝΕΦΩΣΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.    τεύχος 3/2006                                                                                                                                                                                    Μαιος-Ιούνιος  
381 ΤΣΙΠΑΣ Δ.,
Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ Γ.,
ΒΟΥΡΛΙΑΣ Γ.,
ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Ν.
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  τεύχος 1/2006
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
382 ΤΣΟΥΒΑΔΑΚΗΣ Ι., Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ
ΔΟΥΜΑ Σ., Πολιτικός Μηχανικός
ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ τεύχος 5/2008
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
383 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ, Μηχ. Μηχ. Η ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΩΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ τεύχος 2/2005
Μάρτιος-Απρίλιος
 
384 ΤΣΟΥΤΣΟΣ Θ.,Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ Γ.,Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΛΑΤΟΣ Μ.,Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΜΕΘΥΜΑΚΗ Ι.,Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ τεύχος 5/2006 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος                                                                                                                                                                                      
385 ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Πολυτεχνείο Κρήτης
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ, Πολυτεχνείο Κρήτης
ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, Πολυτεχνείο Κρήτης
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
τεύχος 5/2008
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
386 ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Τμήμα Μηχανικών
Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
Τμήμα Μηχανικών
Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ τεύχος1/2008
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
387 ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗ Α., Δρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α., Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.,  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ τεύχος 4/2006                                                                                                                                                                                    Ιούλιος-Αύγουστος  
388 ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ι.,
Δρ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Επιβλέπων Καθηγητής: Γ. ΤΣΩΧΟΣ.
Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής:
Γ. ΤΣΩΧΟΣ,
Καθηγητής Α.Π.Θ.,
Μ. ΠΙΤΣΙΑΒΑ - ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ,
Καθηγητής Α.Π.Θ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ  τεύχος 2/2006
Μάρτιος-Απρίλιος 
 
389 ΦΑΒΒΑΤΑ ΜΑΡΙΑ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Δ.Π.Θ.
Επιβλέπων Καθηγ.:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ, Καθηγητής Α.Π.Θ.
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΩΡΟΦΩΝ ΚΩΣ τεύχος5/2007
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
390 ΦΑΒΒΑΤΑ ΜΑΡΙΑ, Πολιτικός Μηχανικός
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
Καθηγητής. Α.Π.Θ.
ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΎΨΟΣ ΟΡΟΦΩΝ τεύχος5/2007
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
391 ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ., Εκπρ. Τεχν. Επιμ. Κεντρ. Μακεδον.
ΓΙΩΤΑΚΗΣ Κ., Διευθ. Περιοδ. ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΑΧΙΑΟΣ Ν., Μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Αγρ. Τοπ. Μηχ.
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Δ., Γεν. Γραμ. Χωρ. & Περιβ.
ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Α., Γεν. Γραμ. Υπ. Εσωτερικών
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Ι., Νομάρχης Φλώρινας, Μέλος Δ.Σ. ΕΝΑΕ
ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Κ., Δήμαρχος Λαρισαίων, Εκπρ. ΚΕΔΚΕ
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, Δρ, Μέλος Συντ. Γραμ. HELECO
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Χ., Γεν. Γραμ. Περιφ. Αττικής
Προεδρείο:
ΤΑΧΙΑΟΣ Ν., Μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Αγρ. Τοπ. Μηχ.
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ Δ., Μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Μηχ. Ηλεκτρ. Μηχ.
HELECO '05: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ τεύχος 4/2005
Ιούλιος-Αύγουστος
 
392 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ Μ.,Γεωλόγος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Δρ.ΕΜΠ                                                                                                                   ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Μ.Γ. Επιβλέπων καθηγητής:  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ τεύχος 3/2006                                                                                                                                                                                    Μαιος-Ιούνιος  
393 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Αν. Καθηγ.
ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α., Καθηγ.
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Καθηγ.
ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Αν. Καθηγ.
ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Αν. Καθηγ.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
394 ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μ., Ομ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Εκπρ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εντετ. Ερευν. ΙΜΕΤ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Ειδ. Γραμ. ΣΕΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚ., Εταιρ. TREDIT Α.Ε.
ΚΑΤΣΙΚΑΣ Α., Γεν. Διευθ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
NICK LESTER, Vice-President European Parking Association
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ Δ., Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Αν. Διευθ. Συμβ. Ετ. Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Διευθ. Συστ. Σταθμ. Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΓΙΟΚΑΡΗΣ Α., ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΗΣΑΪΑΣ Χ., Project Manager, Διευθ. Εργ. Παρ. J&P-ΑΒΑΞ, Γεν. Διευθ. PolisPark
ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Πρόεδρος και Διευθ. Συμβ. e-On Integration S.A.
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
395 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μ., Ομ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ τεύχος 1/2007
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
396 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μ., Ομ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Εκπρ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εντετ. Ερευν. ΙΜΕΤ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Ειδ. Γραμ. ΣΕΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚ., Εταιρ. TREDIT Α.Ε.
ΚΑΤΣΙΚΑΣ Α., Γεν. Διευθ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
NICK LESTER, Vice-President European Parking Association
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ Δ., Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Αν. Διευθ. Συμβ. Ετ. Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Διευθ. Συστ. Σταθμ. Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΓΙΟΚΑΡΗΣ Α., ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΗΣΑΪΑΣ Χ., Project Manager, Διευθ. Εργ. Παρ. J&P-ΑΒΑΞ, Γεν. Διευθ. PolisPark
ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Πρόεδρος και Διευθ. Συμβ. e-On Integration S.A.
ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
397 ΦΩΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Υφυπ. Οικονομικών
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Γεν. Γραμ. Συγχρηματ. Έργων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Πρόεδρ. Τεχν. Επιμ. Ελλάδας
ΣΥΡΓΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Πρόεδρ. Συνδ. Τεχν. Εταιρ. Ανωτ. Τάξεων
ΚΟΤΣΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Διευθ. Μεγ. Έργων Εθν. Τραπ. Ελλάδας
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
Οργάνωση:
ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΒΕΕ
ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. METEC 2005 τεύχος 4/2005
Ιούλιος-Αύγουστος
 
398 ΦΩΤΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δρ. Η.Μ. Ε.Μ.Π.  ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΟΡΤΙΣΕΩΝ: ΤΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ   τεύχος 6/2006
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
399 ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπ. Δρ ΕΜΠ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Καθηγητής ΕΜΠ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΝΕΡΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ τεύχος 4/2008
Ιούλιος-Αύγουστος
 
400 ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ναυπ. Μηχ. Μηχ. Ε.Μ.Π.
Επιβλέπων Καθηγ.: ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ ΗΡΕΜΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ τεύχος 4/2005
Ιούλιος-Αύγουστος
 
401 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, Συγκοινων. MSc
ΤΟΣΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ., Συγκοινων. MSc
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Δρ Συγκοινων.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, Συγκοινων. MSc
Σ.Α.Σ.Θ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τεύχος 2/2005
Μάρτιος-Απρίλιος
 
402 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ
Ευρωβουλευτής, πρώην Πρόεδρος Επιτροπής Περιφ. Πολιτικής & Μεταφορών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ  ΜΕΓΑΛΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΤΟΥ  Κ.Π.Σ.  ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΑΤΙΑ ΜΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ τεύχος 3/2003
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
403 ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΔΗΣ Γ., ΜΜ, Υποψήφιος Διδάκτωρ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΓΛ., Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ τεύχος 3/2008
Μάιος-Ιούνιος
 
404 ΧΑΤΖΗΦΡΑΓΚΙΟΣ-ΜΑΡΚΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ., Αρχιτέκτων Μηχανικός                                                                                                             Επιβλέπων Καθηγ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ι., Καθηγητής Ε.Μ.Π. Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ τεύχος 1/2007
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
405 ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Θ., Δρ, Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ρ. Γ., Δρ, Επιμ. Σχ. Ικάρων
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΝΤΗΖΕΛ τεύχος 1/2005
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
406 ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καθηγ. Α.Π.Θ.
ENGINEERING GEOLOGICAL FACTORS OF DAMAGE AT GREEK MONUMENTS AND SITES INCLUDED IN THE WORLD HERITAGE LIST OF UNESCO  τεύχος2/2003
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
407 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Εκπρ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εντετ. Ερευν. ΙΜΕΤ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Ειδ. Γραμ. ΣΕΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚ., Εταιρ. TREDIT Α.Ε.
ΚΑΤΣΙΚΑΣ Α., Γεν. Διευθ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
NICK LESTER, Vice-President European Parking Association
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ Δ., Αν. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Αν. Διευθ. Συμβ. Ετ. Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Διευθ. Συστ. Σταθμ. Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΓΙΟΚΑΡΗΣ Α., ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΗΣΑΪΑΣ Χ., Project Manager, Διευθ. Εργ. Παρ. J&P-ΑΒΑΞ, Γεν. Διευθ. PolisPark
ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Πρόεδρος και Διευθ. Συμβ. e-On Integration S.A.
ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μ., Ομ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ τεύχος 3/2005
Μάιος-Ιούνιος
 
408 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣ, Δρ Αρχιτέκτονας – Πολεοδόμος ΑΠΘ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τεύχος 6/2008
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
409 ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Μηχ.και Αεροναυπηγός Μηχ., Παν. Πατρών, MBA, Παν. Πειραιώς 
Επιβλέπων :
ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Επ.Καθηγητής Παν. Πειραιά
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ    ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
τεύχος5/2007
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
 
410 ΨΑΡΑΥΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, Καθηγητής ΕΜΠ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ: ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ τεύχος 6/2008
Νοέμβριος-Δεκέμβριος
 
411 ΨΥΧΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Αρχ. Μηχ. Συγκοιν.
VALLET M.,
Institute AEDIFICE
VANHONACKER P.,
Dr
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
Εντ. Επικ. Καθηγ. Παν. Θεσσαλίας
HELECO' 05: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ τεύχος 2/2005
Μάρτιος-Απρίλιος
 
412 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Αρχ.Μηχ.ΕΜΠ
ΨΑΡΑΚΗ ΒΟΥΛΑ,
Λέκτορας ΕΜΠ
ΡΟΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ,
Καθηγητής ΕΜΠ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΟΙ ΜΟΧΛΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΌΣ ΝΕΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ τεύχος 1/2010
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
413 ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ Π.ΛΩΡΕΝΣ , Δρ. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.Τεχνική εισαγωγή, Πιστοποιήσεις και Επίκαιρα Νομικά Θέματα τεύχος 1/2010
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
414 ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Δρ.Μηχ.Παραγωγής και Διοίκησης
Επιβλέπων καθηγητής:
ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Επικ.καθ.Πολυτ.Κρήτης
Τριμελής Επιτροπή:ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ,Επικ.καθ.Πολυτ.Κρήτης,
ΚΟΥΪΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,Καθ.Πολυτ.Κρήτης,
ΚΛΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Καθ.ΕΜΠ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΕΝΙΑΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ τεύχος 1/2010
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
415 ΤΣΙΤΣΙΟΥΜΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ, Επιβλέπουσα ΣΕΠ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Ν. ΤΗΝΟ Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ τεύχος 1/2010
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
416 ΤΣΟΡΟΣ ΣΤΑΜΟΣ, Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός
ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Επ.Καθηγητής ΕΜΠ,ΠΜ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Φ/Β) τεύχος 1/2010
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
417 ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Ο "ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ" ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ τεύχος 1/2010
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
418 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Μηχανικός Περιβάλλοντος
Επιβλέπων καθηγητής:
ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Επικ.καθ.Πολυτεχνείου Κρήτης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
τεύχος 1/2010
Ιανουάριος-Φεβρουάριος
 
419 ΒΛΑΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, Καθηγητής ΕΜΠ
ΜΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, Τοπογράφος Μηχανικός
Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΑΤΩΝ τεύχος 2/2010
Μάρτιος-Απρίλιος
 
420 ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Χημικός Μηχανικός
ΚΑΤΣΙΦΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, Χημικός Μηχανικός
ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ., Χημικός Μηχανικός
ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Επικ. καθηγητής ΕΜΠ
ΗΛΙΑΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ (ΦΟΥΡΝΟΙ) τεύχος 2/2010
Μάρτιος-Απρίλιος
 
421 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Πολιτικός Μηχανικός ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ τεύχος 2/2010
Μάρτιος-Απρίλιος
 
422 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ, Δρ Μηχανικός Περιβάλλοντος.-Χωροτάκτης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: 7 ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ  τεύχος 2/2010
Μάρτιος-Απρίλιος
 
423 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Α., Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ε., ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ (www.wtert.gr)
ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ., TEI Πειραιά
ΘΕΜΕΛΗΣ N., Earth Engineering Center, Columbia University
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  τεύχος 2/2010
Μάρτιος-Απρίλιος
 
424 ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ
Επιβλέπων Καθηγητής:
ΚΛΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟ τεύχος 2/2010
Μάρτιος-Απρίλιος
 
425 ΜΗΤΣΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Επιβλέποντες καθηγητές: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΗ, 
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ τεύχος 2/2010
Μάρτιος-Απρίλιος
 
426 ΧΑΛΚΙΑΣ Δ., Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ., Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ
ΑΠΟΝΕΡΑ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΜΟΝΟΓΑΣΤΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ τεύχος 3/2010
Μάιος - Ιούνιος
 
427 ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  τεύχος 3/2010
Μάιος - Ιούνιος
 
428 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Γενικός Διευθυντής Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ. ΙΔΡΥΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ τεύχος 3/2010
Μάιος - Ιούνιος
 
429 ΑΡΜΕΝΗ ΗΡΩ,  Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΜΠΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΤΕΛΕΣΙΛΛΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗ… J.A. CODERCH τεύχος 3/2010
Μάιος - Ιούνιος
 
430 ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Επιβλέπων καθηγητής:
ΜΠΙΡΗΣ Μ.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ 1912-1947 τεύχος 3/2010
Μάιος - Ιούνιος
 
431 ΜΠΙΣΚΕΤΖΗΣ Ν., Δρ ΕΜΠ
Επιβλέπων καθηγητής:
ΤΟΠΑΛΗΣ Φ.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΙΚΗΣ ΟΡΑΣΕΩΣ τεύχος 3/2010
Μάιος - Ιούνιος
 
432 ΨΑΡΡΟΣ Γ., ΕΜΠ
Επιβλέποντες:
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής ΕΜΠ
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ,
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ τεύχος 3/2010
Μάιος - Ιούνιος
 
433 ΣΠΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ, Ηλεκτρ. Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΚΑΘΟΔΙΚΑ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ τεύχος 4/2010
Ιούλιος - Αύγουστος
 
434 ΜΠΟΥΡΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δρ ΕΜΠ  ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ τεύχος 4/2010
Ιούλιος - Αύγουστος
 
435 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Φ., Καθηγητής ΕΜΠ
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ Δ., Καθηγητής ΕΜΠ
ΜΑΣΙΚΟΣ Μ., Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, MOBIPARK τεύχος 4/2010
Ιούλιος - Αύγουστος
 
436 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ, Δρ Goldsmiths College O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ τεύχος 4/2010
Ιούλιος - Αύγουστος
 
437 ΠΑΝΟΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, ΔΠΘ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ 
Η ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ] τεύχος 4/2010
Ιούλιος - Αύγουστος
 
438 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΖΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ τεύχος 4/2010
Ιούλιος - Αύγουστος
 
439 ΑΓΓΕΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Μεταλλειολόγος Μηχανικός ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙ¬ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ τεύχος 5/2010
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος
 
440 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΚΥΚΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ τεύχος 5/2010
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος
 
441 ΚΟΜΠΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΕΡΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΡΕΟΥΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ, ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ Ή ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ τεύχος 5/2010
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος
 
442 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Φυσικός, Δρ ΕΜΠ  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΑΣΕΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΙΚΗΣ ΟΡΑΣΕΩΣ τεύχος 5/2010
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος
 
443 ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΜΕΣΟΥ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ τεύχος 5/2010
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος
 
444 ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός
ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Πολιτικός Μηχανικός
ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Αν. Καθηγητής Πολ. Κρήτης
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ τεύχος 5/2010
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος
 
445 ΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Αρχιτέκτονας  Μηχανικός
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
ΤΣΙΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ, Πολιτικός Μηχανικός   
ΕΞΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ τεύχος 5/2010
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος