Η Διμηνιαία ΄Εκδοση Τεχνικά Χρονικά είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό του Τ.Ε.Ε. το οποίο απευθύνεται σε Μηχανικούς και περιέχει ύλη γραμμένη από συναδέλφους Μηχανικούς.
Στείλτε μας το άρθρο ή τη μελέτη σας και το Τμήμα Εκδόσεων σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκδόσεων θα αξιολογήσει το κείμενό σας και ίσως αυτό να φιλοξενηθεί στις στήλες του περιοδικού.