Ο ΕΛΟΤ με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι δόθηκε παράταση στην εφαρμογή των Ευρωκωδίκων το αργότερο μέχρι την 2010-12-31.