Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)

 

 

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) μας γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκε το τελικό σχέδιο του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ), μετά από διαδικασία που διήρκεσε  εννέα  (9)   χρόνια. Το κείμενο του κανονισμού, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΠ (www.oasp.gr) .

Ο ΟΑΣΠ καλεί όλους τους μηχανικούς να συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο επί του τελικού σχεδίου του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) στέλνοντας τις παρατηρήσεις τους στον ΟΑΣΠ (Ξάνθου 32, 15451 Ν. Ψυχικό  Τηλ. 6728000, 6725233  Fax 6779561, e-mail info@oasp.gr), μέχρι το τέλος του 2009.