ΤΟ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΓΓΔΕ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΔΕ υποβάλλει σε δημόσιο διάλογο το Σχέδιο Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος 2007 (ΚΤΧ – 2007). Ο διάλογος θα διαρκέσει μέχρι τις 30 – 06 – 2007. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων θα στέλνονται στο ΚΕΔΕ μέσω:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους κ.κ. Σαράντο Μουγιάκο και Γεωργία Αγναντιάρη στα τηλέφωνα 2103463830, 2103458910/ εσ. 315