ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Επιστημονική & Αναπτυξιακή Δραστηριότητα
Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων
Εκδηλώσεις
Τυποποίηση

Εκπροσωπήσεις
Επιτροπές ΤΕΕ
Εκδόσεις
Θεματικοί τομείς:

- Έρευνας & Τεχνολογίας
- Βιομηχανίας
- Ενέργειας
- Περιβάλλοντος
- Πολιτιστικής Κληρονομιάς
- Χωρικού Σχεδιασμού & Αυτοδιοίκησης
Παρατηρητήριο Ανασυγκρότησης
Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας
Ιστορία των Μηχανικών

Ευρωκώδικες
Τεχνικές Οδηγίες
Οδηγοί Δομικών Υλικών
Ειδήσεις - Επίκαιρα Θέματα

Eπικοινωνία

sci-work@central.tee.grsci-work@central.tee.gr
Εκδηλώσεις
 
12 Σεπτεμβρίου 2012
Βράβευση των πρωτευσάντων αποφοίτων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 και 2009-2010)
9 Ιουνίου 2008
Απονομή βραβείων στους πρωτεύσαντες αποφοίτους των Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας για τα έτη 2004-05 και 2005-2006
15 Μαρτίου 2007
Βράβευση των αριστούχων σπουδαστών των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2003 · 2004
Στις 15 Μαρτίου 2007, στην Αθήνα, το Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου του ΤΕΕ διοργανώνει Εκδήλωση....  
24 Νοεμβρίου 2005
Βράβευση των αριστούχων σπουδαστών των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2002 · 2003
Στις 24 Νοεμβρίου 2005, στην Αθήνα, το Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου του ΤΕΕ διοργανώνει Εκδήλωση....  
6, 13 και 20 Απριλίου 2005
Βράβευση των καλύτερων διπλωματικών εργασιών (έτους 2003)
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργάνωσε εκδηλώσεις βράβευσης... 
21 Οκτωβρίου 2004
Βράβευση των καλύτερων διπλωματικών εργασιών (έτους 2002)
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας πραγματοποίησε εκδήλωση για τη βράβευση... 
18 Μαρτίου 2004
Βράβευση Αριστούχων Φοιτητών
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργάνωσε Εκδήλωση για τη βράβευση...  
27 Σεπτέμβρη 2017
Τελετή βράβευσης πρωτευσάντων αποφοίτων Πολυτεχνείων & Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ....