ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ:
 Σύντομο Ιστορικό Απόφασης Εργοληπτικών Οργανώσεων - Αναγκαιότητα Δράσης Σύντομο Ιστορικό Απόφασης Εργοληπτικών Οργανώσεων - Αναγκαιότητα Δράσης
Εμμ. Βράιλας, Αντιπρόεδρος ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ 
 Υφιστάμενη Κατάσταση Υφιστάμενη Κατάσταση
Δ. Μακρής, Πρόεδρος Επιτροπής Βελτίωσης Τιμολογίων, Γεν. Δ/ντης Συγκοινωνιακών Έργων ΥπΥΜΕΔΙ 
 Λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου νέου Συστήματος Αναλύσεως Τιμών Λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου νέου Συστήματος Αναλύσεως Τιμών
Δ. Τουλιάτος, Τεχνικός Σύμβουλος ΣΑΤΕ, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ 
 Επιχειρισιακό Πλάνο Ανάπτυξης Παρατηρητηρίου Τιμών Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων Έργων Επιχειρισιακό Πλάνο Ανάπτυξης Παρατηρητηρίου Τιμών Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων Έργων
Μ. Ροδάκης, Εταίρος Ernst and Young 
 Σύνταξη και θεσμοθέτηση των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π) και αναλυτικών Τιμολογίων όλων των κατηγοριών κατασκευών στην Ελλάδα Σύνταξη και θεσμοθέτηση των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π) και αναλυτικών Τιμολογίων όλων των κατηγοριών κατασκευών στην Ελλάδα
Γ. Κοντρούπης, Δρ. ΜΗΜΗ, Πρόεδρος ΙΟΚ, τ. Καθηγητής ΕΜΠ, Ελ. Δημοπούλου, ΗΜ, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών ΙΟΚ 
 Σύστημα αναλύσεων τιμών για τον προϋπολογισμό και την αναθεώρηση τιμών δημοσίων έργων - Ο ρόλος της Δημόσιας Διοίκησης και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σύστημα αναλύσεων τιμών για τον προϋπολογισμό και την αναθεώρηση τιμών δημοσίων έργων - Ο ρόλος της Δημόσιας Διοίκησης και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Π. Κατίκας, ΑΜ, τ. Πρόεδρος και μέλος του ΔΣ ΠΟΕ ΕΜΔΥΔΑΣ 
 Εξέλιξη του συστήμτος αναλύσεων τιμών και έργων και ο ρόλος των μελετητών Εξέλιξη του συστήμτος αναλύσεων τιμών και έργων και ο ρόλος των μελετητών
Γ. Κάζος, ΠΜ, Αντιπρόεδρος του ΣΕΓΜ 
 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Μπόυμης Αθανάσιος, Μέλος ΔΕ ΤΕΕ