1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Εναρκτήριες ομιλίες 1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Εναρκτήριες ομιλίες
Εισήγηση-Πλαίσιο της Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας
Γ. Ηλιόπουλος, Β Αντιπρόεδρος «Α» ΤΕΕ. 
Ολοκληρωμένος πράσινος σχεδιασμός διαχείρισης αστικών απορριμμάτων βασισμένος στο τρίπτυχο πρόληψη-ανακύκλωση-κομποστοποίηση.
Φ. Κυρκίτσος, Δρ Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης  
Σύγχρονες τεχνολογίες στη διαχείριση Απορριμμάτων
Λοϊζίδου Μαρία, ΧΜ, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Πρόεδρος Συγκλητικής Επιτροπής Περιβάλλοντος ΕΜΠ  
Επιχειρηματικές ευκαιρίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα
Κ. Αραβώσης, Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ, Λέκτορας ΕΜΠ  
 2Η  ΕΝΟΤΗΤΑ: Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης  ΑΣΑ μετά την παραγωγή    τους: Ανακύκλωση, Ανάκτηση, Διάθεση  2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης ΑΣΑ μετά την παραγωγή τους: Ανακύκλωση, Ανάκτηση, Διάθεση
Η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα
Α. Σκορδίλης, Γενικός Διευθυντής ΕΟΕΔΣΑΠ 
Θερμική Επεξεργασία Αστικών Στερεών Απορριμμάτων με Ανάκτηση Ενέργειας
Ε. Καλογήρου, Δρ ΧΜ, Πρόεδρος Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
Ενεργειακή αξιοποίηση υπολειμμάτων ανακύκλωσης ΑΣΑ στη τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ
Σ. Δεμερτζής, Στέλεχος Τσιμεντοβιομηχανίας 
ΚΕΙΜΕΝΟ: «ΔΕΔΙΣΑ»,ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση ΑΣΑ, εφαρμοσμένη γνώση και εμπειρία
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: «ΔΕΔΙΣΑ», ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση ΑΣΑ, εφαρμοσμένη γνώση και εμπειρία
Λ. Κοπάσης, ΗΜ MSc, Πρόεδρος «Α» ΤΕΕ Δυτ. Κρήτης, Σύμβουλος ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ Χανιά, Πρόεδρος Δικτύου Φο.Δ.Σ.Α. 
Η συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως οδηγός σχεδιασμού έργων Δ.Σ.Α. και αξιοποίησης κοινοτικών πόρων: Η περίπτωση της Ρουμανίας
Θ. Λώλος, ΧΜ, Γ. Ταβουλάρης, Δρ ΧΜ, Γ. Ράπτης, Δρ ΧΜ, Μελετητές-Σύμβουλοι 
Διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση Υπολειμμάτων Τροφών - Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Αθηναίων και Κηφισιάς
Α. Μπούρκα, ΧΜ MSc, Μελετητής-Σύμβουλος 
 3Η   ΕΝΟΤΗΤΑ: Χρηματοδοτικό πλαίσιο και θεσμοί/μηχανισμοί υλοποίησης  έργων ΔΣΑ 3Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Χρηματοδοτικό πλαίσιο και θεσμοί/μηχανισμοί υλοποίησης έργων ΔΣΑ
Ωρίμανση και χρηματοδότηση έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Αλέξανδρος Ζαχάρωφ, Στέλεχος ΕΤΕπ - Ομάδα Εργασίας διαρθρωτικών ταμείων  
Οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους στην επιτυχή υλοποίηση δράσεων/προγραμμάτων και έργων ΔΣΑ
Φ. Κουρμούσης,, Πρόεδρος Ένωσης Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας, σύμβουλος Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ