10 - 11 Απριλίου 2009, Χαλκίδα
Αιολική Ενέργεια: Εφαρμογές και προβλήματα της διείσδυσης μεγάλης κλίμακας

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ