Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γ. Αλαβάνος με τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μ. Λιάπη 

Το Προεδρείο της Ημερίδας 

Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μ. Λιάπης  

Άποψη της Άιθουσας