22-23 Σεπτεμβρίου 2009, Αθήνα

Ισχύον Πλαίσιο Μελετών Δημοσίου

Εφαρμογή - Προβληματισμοί - Βελτιώσεις

                  

22-23 Σεπτεμβρίου 2009, Αθήνα

 

Διημερίδα:   Ισχύον Πλαίσιο Μελετών Δημοσίου

                        Εφαρμογή - Προβληματισμοί - Βελτιώσεις

Οργάνωση: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Σύλλογος Μελετητών Ελλάδας,  Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων      Μελετών, Σύλλογος  Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας

Χώρος:         Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

                        Ακαδημίας 7

                        Αίθουσα "Ερμής", 6ος όροφος

 

Ώρα έναρξης: 9:30 πμ

Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου ΤΕΕ, τηλ.    210-3291642, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: meletes@central.tee.gr

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.


 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΤΟΧΟΙ
 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ:
 Δελτιο Τυπου ΤΕΕ Δελτιο Τυπου ΤΕΕ
 Δελτιο Τυπου ΤΕΕ Δελτιο Τυπου ΤΕΕ