Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυλόπουλος. 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιάννης Αλαβάνος 

Ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Περιβάλλον κ. Στ. Δήμας 

Το Προεδρείο της Εκδήλωσης 

Άποψη της Αίθουσας