20 Μαΐου & 21 Μαΐου 2004
 
  
    Ανακοίνωση     
    Πρόγραμμα της Εκδήλωσης     
    Εισηγήσεις ομιλητών     
    Φωτογραφικό Υλικό     

. 3212/03 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕΝΤΕΛΕΣΤΗ, ΓΚΑΡΑΖ) ΟΜΗΣΗΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2004

09:30-10:00

Προσέλευση - Εγγραφή συμμετεχόντων

10:00 · 11:00

Κήρυξη έναρξης εργασιών από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γ. Σουφλιά

Ομιλία του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κ. Γιάννη Αλαβάνου

Χαιρετισμοί, Προσφωνήσεις

Ομιλία του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, κ. Θεόδωρου Σεραφίδη, ΑΜ, μέλους της ΔΕ του ΤΕΕ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

11:00 · 11:20

"Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Διαπιστώσεις · Προτάσεις"

Μάρκος Φραγκιουδάκης, ΑΜ, μέλος οργανωτικής επιτροπής

11:20 · 11:30

"Οι απόψεις του ΣΠΜΕ επί του Ν.3212/03"

Νίκος Μακρόπουλος, αναπλ. Γ. Γ. ΣΠΜΕ

11:30 · 11:40

"Αρχές και κατευθύνσεις στην παραγωγή ιδιωτικών έργων"

Βασίλης Χατζικίδης, μέλος Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

11:40 - 11:50

"Αδειοδότηση κτιριακών εγκαταστάσεων. Προβλήματα, απαιτήσεις, προτάσεις"

Απόστολος Ευθυμιάδης, Β Αντιπρόεδρος ΠΣΔΜΗ

11:50 · 12:15

Διάλειμμα - καφές

12:15 · 12:30

"Το θεσμικό πλαίσιο για το σχεδιασμό του χώρου και τα προβλήματά του"

Χρήστος Ζαμπέλης, Γενικός Διευθυντής Πολεοδομίας του ΥΠΕΧΩΔΕ

12:30 · 12:45

"Έκδοση οικοδομικών αδειών και ο ρόλος των μηχανικών"

Γιάννης Μαχαίρας, Γ. Γ. Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας του ΤΕΕ

12:45 · 13:00

"Θέματα έγκρισης, δημοσίευσης και εφαρμογής νέων πολεοδομικών μελετών"

Κωνσταντίνος Χαμηλοθώρης, ΑΤΜ, Γενική Δ/νση Πολεοδομίας, Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών ΥΠΕΧΩΔΕ

13:00 · 13:15

"Έκδοση οικοδομικής άδειας κατά το Ν. 3212/03. Μερικές παρατηρήσεις"

Αντώνης Κορόζης, Βοηθός Νομάρχη της Ν.Α Ν. Εύβοιας

13:15 · 13:30

"Το διαφορετικό στο νέο Ν.3212/03"

Βασιλική Χατζοπούλου, Δρ. ΑΜ, Πολεοδόμος

13:30 · 14:00

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

14:00 · 15:00

Διάλειμμα · μπουφέςΓΧΟΣ Κ

Α11111

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

15:00 · 15:20

"Έλεγχος κατασκευών"

Κωνσταντίνος Βαρελίδης, ΠΜ, μέλος της οργανωτικής επιτροπής

15:20 · 15:35

"Απόψεις επί του νέου θεσμικού πλαισίου παραγωγής του δομημένου περιβάλλοντος (Ν.3212/03)"

Κυριάκος Μουρατίδης, Γ.Γ. Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ

15:35 · 15:50

"Θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία στα τεχνικά έργα"

Ματίνα Πισιμίση, ΠΜ, Προιστ. Τμημ. Πρόληψης εργατικών ατυχημάτων Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

15:50 · 16:05

"Ασφάλιση επαγγελματικών κινδύνων γραφείων μελετών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων"

Γιώργος Κουτίνας, ΜΜΜ

16:05 · 16:35

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

16:35 · 17:00

Διάλειμμα · καφές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

17:00 · 17:15

"Οργάνωση και Λειτουργία Πολεοδομικών Γραφείων"

Θανάσης Γρηγορόπουλος, ΑΜ, μέλος της οργανωτικής επιτροπής

17:15 · 17:30

"Οργάνωση Πολεοδομικών Γραφείων"

Γ. Κ. Φούρλαρης, Διευθυντής ΧΩΠΟΠΕ ΝΑΑΑ

17:30 · 17:45

"Οργάνωση και λειτουργία Πολεοδομικών Υπηρεσιών"

Σταυρούλα Αγριού, ΠΜ, Διευθύντρια ΠΕΧΩ Ν.Α Μεσσηνίας

17:45 · 18:00

"Οργάνωση και Λειτουργία Πολεοδομικών Γραφείων"

Σωκράτης Αλεξιάδης, ΑΜ, μέλος ΔΕ ΤΕΕ, ΜΕ Θεμάτων Μελετητών Ιδιωτικών Έργων

18:00 · 18:30

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 1ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2004

ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν. 3212/03 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕΝΤΕΛΕΣΤΗ, ΓΚΑΡΑΖ) - ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

09:30 - 10:00

Προσέλευση συμμετεχόντων

10:00 · 10:30

"Αυθαίρετη δόμηση και διαδικασίες μετά την ισχύ του Ν. 3212/03"

Ελευθερία Ξυνομηλάκη, ΑΜ, προϊστ. Πολεοδομικού Γραφείου Καπανδριτίου ΝΑΑΑ, μέλος οργανωτικής επιτροπής

10:30 · 10:50

"ΠΔ 111/04 για τις θέσεις στάθμευσης"

Ιωάννης Κυριακόπουλος, ΠΜ, μέλος οργανωτικής επιτροπής

"Εργασίες Μικρής Κλίμακας, λοιπές ρυθμίσεις του Ν.3212/03, μεταβατικές διατάξεις άρθρο 26 του Ν.2831/00"

Ελπίδα Μακρή, ΑΜ, Διευθύντρια Χωροταξίας ΥΠΕΧΩΔΕ

"Η εφαρμογή του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης μετά τις τελευταίες πολεοδομικές ρυθμίσεις"

Θανάσης Γρηγορόπουλος, ΑΜ, μέλος οργανωτικής επιτροπής

10:50 · 11:05

"Απλούστευση διαδικασιών για την αποτελεσματική εφαρμογή της κείμενης πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, μέσω των μηχανισμών ελέγχου και επιθεωρήσεων"

Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη, ΑΜ, Πολεοδόμος, Γενική Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ

11:05 · 11:30

Διάλειμμα · καφές

11:30 · 11:45

"Ο Νόμος 3212/03 και ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός"

Άγγελος Σιόλας, Πολεοδόμος, Καθηγ. ΕΜΠ,

Αλέκος Ταβλαρίδης, ΑΜ, Πολεοδόμος ΜΕ Θεμάτων Χωροταξίας & Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΤΕΕ

11:45 · 12:00

"Δόμηση εκτός σχεδίου · Παράνομες κατατμήσεις"

Σοφία Ελευθεριάδου, ΑΜ, μέλος αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος Δ. Κρήτης του ΤΕΕ

12:00 · 12:15

"Οι απόψεις της Ένωσης Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδας (ΕΚΚΕ) για το Ν. 3212/03 και το ΠΔ 111/04 για τις θέσεις στάθμευσης στην Αττική"

Ιωάννης Ψαρρός, ΑΤΜ, Κοσμήτορας ΔΣ Ένωσης Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδας

12:15 · 12:30

"Τοπική Αυτοδιοίκηση και Νέος Νόμος για άδειες και αυθαίρετα"

Μιχάλης Ταμήλος, Π.Μ, Δήμαρχος Τρικάλων, μέλος της Μ.Ε Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΤΕΕ

12:30 · 13:30

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

13:30 · 14:30

Διάλειμμα · μπουφές

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3212/03 - ΠΟΙΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΕΣ

14:30 · 14:45

"Η εργασία του μηχανικού και η αμοιβή του. Διαπιστώσεις - Προτάσεις"

Μιχάλης Τζάρας, ΑΜ, μέλος της οργανωτικής επιτροπής

Σπύρος Νικολόπουλος, Π.Μ, μέλος της οργανωτικής επιτροπής

14:45 · 15:00

"Ευθύνες των φορέων υλοποίησης έργων"

Γεώργιος Κουτίνας, ΜΜΜ

15:00 · 15:15

"Άδεια Δόμησης: Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε"

Λούση Κιουσοπούλου, Δικηγόρος, μέλος του Νομικού Συμβουλίου του ΤΕΕ

15:15 · 15:30

"Το πλαίσιο ποινικών, αστικών και άλλων ευθυνών των Μηχανικών κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους"

Αντώνιος Βγόντζας, Δικηγόρος, μέλος Νομικού Συμβουλίου του ΤΕΕ

15:30 · 15:45

"Οι απειλούμενες ποινές στο Ν. 3212/03"

Χριστόφορος Αργυρόπουλος, Δικηγόρος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

15:45 · 16:30

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΛΗΞΗ ΔΙΗΜΕΡΟΥ