Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής
Μ. Παπαδοπούλου, ΠΜ, Β. Τσουκαλά, ΠΜ 
 The  water footprint: a tool for water policy analysis The water footprint: a tool for water policy analysis
Arjen Hoekstra, Prof. in Water Management -University of Twente, Scientific Directir - Water Footprint Network 
 Υδατικό Αποτύπωμα και Δείκτες Λογιστικής αρδευτικού νερού Υδατικό Αποτύπωμα και Δείκτες Λογιστικής αρδευτικού νερού
Δρ Ελ. Σταυρινός, Προϊστάμενος Τμήματος Γεωργοτεχνικών - Εδαφολογικών Μελετών Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  
 Ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων στη Γεωργία με χρήση νέων τεχνολογιών Ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων στη Γεωργία με χρήση νέων τεχνολογιών
Γ. Μιγκίρος, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών