3 και 4 Ιουνίου 2013, Αθήνα

Έργα μεταφορικών υποδομών ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας


  
    ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ     
    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     
    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ     
    ΧΟΡΗΓΟΙ     
    ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ     
    ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ     
    ΑΦΙΣΑ     
    ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ     
    ΟΡΓΑΝΩΣΗ     

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας
Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου
e-mail: sci-work@central.tee.gr, τηλ.:210 3291252-4