3 και 4 Ιουνίου 2013, Αθήνα

Έργα μεταφορικών υποδομών ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας


  
    ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ     
    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     
    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ     
    ΧΟΡΗΓΟΙ     
    ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ     
    ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ     
    ΑΦΙΣΑ     
    ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ     
    ΟΡΓΑΝΩΣΗ     

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Παρακαλούμε, συμπληρώστε την παρακάτω δήλωση συμμετοχής και στέιλτε την υπόψη κ. Α. Μαϊτού, μέσω e-mail στο amaitos@central.tee.gr ή με fax στο 2103226015

 

 Πιέστε εδώ για να εμφανισθεί η φόρμα εγγραφής στη Διημερίδα Πιέστε εδώ για να εμφανισθεί η φόρμα εγγραφής στη Διημερίδα