Διεύθυνση Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας  
  

Εκδήλωση παρουσίασης της νέας Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.:
«Οδηγίες Σχεδιασμού και Ελέγχου Εγκαταστάσεων Οδοφωτισμού»

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018

Το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης
Το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης

Δελτίο Τύπου: Τί ειπώθηκε στην εκδήλωση
  
    Εισηγήσεις     
    Video     
    Φωτογραφίες     
    Πρακτικά     
 Παρουσίαση Δομής ΤΟΤΕΕ και Διαδικασίας Εκπόνησης/Διαβούλευσης Παρουσίαση Δομής ΤΟΤΕΕ και Διαδικασίας Εκπόνησης/Διαβούλευσης
E. Αθήνη, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας ΤΕΕ 
 Εισαγωγή στις αρχές και τους στόχους της Φωτοτεχνίας και αναγκαιότητα της ΤΟΤΕΕ για ποιοτικό, ασφαλή, ενεργειακά αποδοτικό και περιβαλλοντικά σωστό οδοφωτισμό Εισαγωγή στις αρχές και τους στόχους της Φωτοτεχνίας και αναγκαιότητα της ΤΟΤΕΕ για ποιοτικό, ασφαλή, ενεργειακά αποδοτικό και περιβαλλοντικά σωστό οδοφωτισμό
Φ. Τοπαλής, Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ομάδας Εργασίας 
 Σχεδιασμός έργων οδοφωτισμού με τη χρήση της νέας ΤΟΤΕΕ και τεχνικοί έλεγχοι ορθής υλοποίησης Σχεδιασμός έργων οδοφωτισμού με τη χρήση της νέας ΤΟΤΕΕ και τεχνικοί έλεγχοι ορθής υλοποίησης
Κ. Μπουρούσης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός και Μηχ/κός ΗΥ, Μέλος της Ομάδας Εργασίας 
 Κριτήρια Τεχνο-Οικονομικής Αξιολόγησης Κριτήρια Τεχνο-Οικονομικής Αξιολόγησης
Χ. Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Μέλος της Ομάδας Εργασίας