ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ TEE ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ PORTAL ΤΟΥ ΤΕΕ
www.ti-soft.com

Στο παρακάτω αρχείο παρατίθενται το τελικό σχέδιο της Ομάδας Εργασίας για την αναθεώρηση του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων. 

Η προθεσμία παραλαβής των παρατηρήσεων είναι μέχρι και την Παρασκευή 31-5-2013

Δημόσιος Διάλογος για το σχέδιο αναθεώρησης του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 71/88)


Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το 2009, ανέλαβε την πρωτοβουλία, μέσω της σύστασης Ομάδας Εργασίας του, να συντάξει  πρόταση για την αναθεώρηση του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων. Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής, το ΤΕΕ είχε ζήτησε τις απόψεις και τις προτάσεις βελτίωσης του Κανονισμού από Υπουργεία και Φορείς, τις οποίες έλαβε υπ΄όψιν η Ομάδα Εργασίας.

To Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας υποβάλλει σε Δημόσιο Διάλογο το τελικό σχέδιο της Ομάδας Εργασίας για την αναθεώρηση του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ. σχετικά με το σχέδιο αυτό.
Οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων, βελτιώσεων  κ.λ.π. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στο Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου του ΤΕΕ (Νίκης 4, 105 63 Αθήνα) το αργότερο μέχρις τις 31 Μαΐου 2013 ή μέσω της δεύθυνσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας.  pyro@central.tee.gr

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
pyro@central.tee.gr