ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ TEE ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ PORTAL ΤΟΥ ΤΕΕ
www.ti-soft.com

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ»

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, διοργανώνει 15 ημερίδες ενημέρωσης των μελετητών για την σύνταξη της Ενεργειακής Μελέτης, με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ», διάρκεια 5 ωρών (15:00 ως 20:00). Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, την περίοδο 25 Ιανουαρίου έως 25 Φεβρουαρίου 2011

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις ημερίδες, παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση ενδιαφέροντος, στην παρούσα ιστοσελίδα και θα ειδοποιηθούν με ηλεκτρονική πρόσκληση για την ημέρα συμμετοχής τους και τον χώρο διεξαγωγής της ημερίδας. Η ηλεκτρονική πρόσκληση θα είναι ονομαστική και λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων δεν θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή άλλων ατόμων, πέρα αυτών που θα έχουν ειδοποιηθεί.

Πρόγραμμα Ημερίδων
(Διάρκεια 5 ώρες)

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των μελετητών για την σύνταξη της «Ενεργειακής Μελέτης» που υποβάλλεται στην πολεοδομία για τα νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια σύμφωνα με τον Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ και με τα όσα ορίζουν οι σχετικές Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Πρόγραμμα Ημερίδας
15:00 έως 20:00
Θεματική Ενότητα 1. Εισαγωγή στον ΚΕΝΑΚ: Νομοθετικό πλαίσιο, Ενεργειακή Κατάταξη κτηρίου, Κτήριο Αναφοράς, Τεχνικές Οδηγίες, Μεθοδολογία υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων. (1 ώρα).

Θεματική Ενότητα 2. Λογισμικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων: Γενικές και ειδικές χρήσεις λογισμικού, ενεργειακή μελέτη, λήψη παραμέτρων από έντυπα ΤΟΤΕΕ, απλοποιήσεις υπολογισμών, αξιοπιστία υπολογισμών, εγχειρίδιο λογισμικού, κ.α. Επίδειξη παραδείγματος εφαρμογής, σενάρια βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. (2 ώρες).

Θεματική Ενότητα 3. Σύνταξη Ενεργειακής Μελέτης: Παρουσίαση παραδείγματος ενεργειακής μελέτης, δομή μελέτης, χρήση μελέτης κατά την ενεργειακή επιθεώρηση, απαιτούμενα δεδομένα. Τεκμηρίωση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Τεκμηρίωση ελάχιστων προδιαγραφών & απαιτήσεων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας κτιρίου ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010. Δεδομένα και αποτελέσματα υπολογισμών: καταναλώσεις ενέργειας, πρωτογενής ενέργεια, ενεργειακή κατάταξη κτιρίου. Λίστα ελέγχου για πολεοδομίες (2 ώρες).

Συμμετοχή
 Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής
<< επιστροφή στην σελίδα για το ΚΕΝΑΚ