Στις 31 Οκτωβρίου 2011 εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργείων Παιδείας & Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2406), που αφορά στη διαδικασία εκπαίδευσης και εξέτασης των μόνιμων ενεργειακών επιθεωρητών.

Παράλληλα, στην ακόλουθη ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας, έχουν αναρτηθεί σχετικές ερωτήσεις-απαντήσεις: ttp://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Lsmam4RpVN4%3d&tabid=37&language=el-GR

Τηλέφωνα επικοινωνίας για θέματα σχετικά με τους φορείς εκπαίδευσης: 210 69 74 912.