Αν υπάρχει αυθαίρετο τμήμα στο κτήριο (π.χ. ημιυπαίθριος χώρος που έχει κλείσει), με ενιαία λειτουργία ως προς τους υπόλοιπους χώρους του κτηρίου, θα πρέπει να καταγραφεί και αυτός ο χώρος και να ληφθεί υπόψη (ως λειτουργικός θερμαινόμενος χώρος) στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοση του κτηρίου.
Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση του κτηρίου καταγράφονται όλοι οι λειτουργικοί χώροι του κτηρίου ως κατασκευασθέντος ανεξαρτήτως των όσων αναφέρονται στην οικοδομική άδεια και οι ενεργειακοί επιθεωρητές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν παραβάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας. Δεν αναφέρεται πουθενά στην κείμενη νομοθεσία ότι οι ενεργειακοί επιθεωρητές εντέλλονται να ελέγξουν πολεοδομικές παραβάσεις.