Στην περίπτωση πολυκατοικίας ή άλλων κτηρίων με πολλές ιδιοκτησίες, κατά την ενεργειακή επιθώρηση για την έκδοση ΠΕΑ ολόκληρης της πολυκατοικίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε αριθμός κτηματολογίου από τις ιδιοκτησίες του κτηρίου. Ο αριθμός κτηματολογίου δηλώνεται μόνο για την επαλήθευση της θέσης του ακινήτου, η οποία καθορίζεται από τα πρώτα ψηφία του αριθμού που αφορούν στην οριζόντια ιδιοκτησία του ακινήτου.

Στην περίπτωση πολλών ιδιοκτητών ως στοιχεία ιδιοκτήτου της πολυκατοικίας μπορούν να φαίνονται στο ΠΕΑ τα στοιχεία του διαχειριστή της πολυκατοικίας.