eng fb rss yt
tee menu 14
  
    ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ     
    ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ     
    ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ     
    ΣΥΣ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ     
    ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΝΧ     
    ΑΠΕ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ     
Ορισμός συστήματος θέρμανσης ή/και ψύξης κατά την ενεργειακή επιθεώρηση όταν υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα.

Στη περίπτωση που ένα κτίρια / κτιριακή μονάδα διαθέτει δύο συστήματα θέρμανσης ή ψύξης και τα οποία έχουν και τα δύο τη δυνατότητα κάλυψης του 100% των απαιτήσεων θέρμανσης ή ψύξης, για το σύνολο των θερμαινόμενων / ψυχόμενων χώρων, τότε, κατά την ενεργειακή επιθεώρηση προτείνεται ως βέλτιστη λύση, να οριστεί ως σύστημα θέρμανσης ή ψύξης αυτό που διαθέτει την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και καταναλώνει την χαμηλότερη πρωτογενή ενέργεια για να καλυφθούν τα απαιτούμενα φορτία θέρμανσης ή ψύξης.

 

Ορισμός συστήματος θέρμανσης κατά την ενεργειακή επιθεώρηση όταν το υπό επιθεώρησης κτίριο / κτιριακή μονάδα δεν διαθέτει κανένα (τοπικό ή κεντρικό) σύστημα θέρμανσης.

Όταν το υπό επιθεώρηση κτίριο / κτιριακό μονάδα δεν διαθέτει κανένα τοπικό ή/και κεντρικό σύστημα θέρμανσης, θεωρείτε ότι διαθέτει ένα θεωρητικό σύστημα με τεχνικά χαρακτηριστικά ίδια με αυτά του κτηρίου αναφοράς όπως περιγράφονται στην ενότητα 4.1.1.  της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010.

Δηλαδή το σύστημα θέρμανσης του κτιρίου αναφοράς περιλαμβάνει: 
α) Μονάδα παραγωγής θερμότητας λέβητα-καυστήρα πετρελαίου, με θερμικό βαθμό απόδοσης 93,5% (0,93).  
β) Δίκτυο διανομής με συντελεστή απωλειών 5% (δηλαδή θερμική απόδοση 0,95) όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.3.1 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010.
γ) Τερματικές μονάδες με θερμική απόδοση 95% (0,95) όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.4.1. της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010.


Ορισμός συστήματος θέρμανσης κατά την ενεργειακή επιθεώρηση όταν το κεντρικό σύστημα θέρμανης έχει τεθεί εκτός λειτουργίας

Σε πολλές περιπτώσεις το υπό εξέταση κτίριο διαθέτει κεντρικό σύστημα θέρμανσης (λέβητας, αντλία θερμότητα κτλ), το οποίο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω:
α) βλάβης η οποία πρόκειται να αποκατασταθεί,
β) παλαιότητας, με κατάργηση μονάδων (μερική ή πλήρη αποξήλωση εξοπλισμού),
γ) απόφασης ενοίκων, π.χ. ασυμφωνία για οικονομικούς λόγους, κτλ.

Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση δηλώνεται ως σύστημα θέρμανσης, το υφιστάμενο κεντρικό σύστημα που υπάρχει στο κτίριο εγκατεστημένο. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 189533/2011, για κάθε σύστημα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος θέρμανσης, του τρέχοντος έτους ή του προηγούμενου έτους.
Εφόσον διαπιστωθεί ότι το κεντρικό σύστημα θέρμανσης έχει καταργηθεί λόγω παλαιότητας, τότε κατά την ενεργειακή επιθεώρηση δηλώνεται ως σύστημα θέρμανσης, οποιοδήποτε άλλο σύστημα υπάρχει διαθέσιμο στο κτίριο ή κτιριακή μονάδα, για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, π.χ. ηλεκτρικά σώματα, αντλίες θερμότητας, θερμάστρες αερίου, κτλ.

Διαδικασίες συντήρησης και ρύθμισης της λειτουργίας σταθερών εστίων καύσης (λέβητες-καυστήρες). Πραγματική μετρούμενη θερμική ισχύς λέβητα.

Επιβάλλεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και ρύθμισης λειτουργίας σε σταθερές εστίες καύσης σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/9-11-2011). Η εφαρμογή είναι υποχρεωτική σε ετήσια ή εξάμηνη βάση ανάλογα με την τελική χρήση των μονάδων, θέρμανση χώρων ή/και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή/και ατμού. Ειδικά για τις μονάδες με θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 400kW η εφαρμογή της πιο πάνω Κ.Υ.Α. είναι υποχρεωτική σε μηνιαία βάση για την περίοδο λειτουργίας τους.   
Κάθε κτήριο με εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης λέβητα-καυστήρα υποχρεούται στην εφαρμογή της πιο πάνω ΚΥΑ.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 189533/2011 και το υπόδειγμα του φύλλου ελέγχου του λέβητα, το βασικό στοιχείο που προκύπτει από την ανάλυση καυσαερίων είναι ο εσωτερικός βαθμός θερμικής απόδοσης της μονάδας λέβητα-καυστήρα (ή απόδοση καύσης). Ο εσωτερικός βαθμός θερμικής απόδοσης, (αγνοώντας τις απώλειες δια ακτινοβολίας και μεταφοράς από το λέβητα), είναι ο λόγος της ωφέλιμης αποδιδόμενης από το λέβητα θερμικής ισχύος, προς την θερμική ισχύ του καυσίμου που καταναλώνει ο καυστήρας η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο: 
     
   [κατανάλωση καυσίμου] x [κατώτερη θερμογόνος δύναμη].

Η πραγματική ωφέλιμη θερμική ισχύς Pm του λέβητα, υπολογίζεται από το γινόμενο του εσωτερικού βαθμού θερμικής απόδοσης ngm της καύσης όπως μετρήθηκε, επί την θερμική ισχύ του καυσίμου που καταναλώνει ο καυστήρας:

Pm = [θερμική ισχύς καυσίμου που καταναλώνει ο καυστήρας] x [μετρούμενος βαθμός απόδοσης]


Μονάδα παραγωγής θέρμανσης. Ποια τιμή εισάγουμε ως θερμική ισχύ (kW) λέβητα;
Μονάδα παραγωγής θέρμανσης. Ποια είναι η θερμική απόδοση (%) λέβητα-καυστήρα η οποία λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς;
Έλεγχος ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ συστήματος θέρμανσης που καλύπτει παράλληλα φορτία μηχανικού αερισμού ή/και Ζ.Ν.Χ.

Σε περίπτωση που η υφιστάμενη μονάδα λέβητα-καυστήρα του κτηρίου, καλύπτει παράλληλα τις ανάγκες για θέρμανση χώρων και παροχής ζεστού νερού χρήσης, τότε στη σχέση 4.1 θα πρέπει να προστεθεί και το θερμικό φορτίο για ζεστό νερό χρήσης.

Αντίστοιχα σε περίπτωση που η υφιστάμενη μονάδα λέβητα-καυστήρα του κτηρίου, καλύπτει παράλληλα και θερμικά φορτία για τον μηχανικό αερισμό των χώρων (παροχή νωπού αέρα μέσω ΚΚΜ κ.τ.λ.), τότε στη σχέση 4.1. θα πρέπει να προστεθεί και το αντίστοιχο θερμικό φορτίο για τον μηχανικό αερισμό.

Τέλος σε περίπτωση που η υπολογιζόμενη μέγιστη θερμική ισχύς Pgen είναι μικρότερη από 20kW, τότε λαμβάνεται ίση με 20kW. Το ίδιο ισχύει και για τους τοπικούς λέβητες θερμικής ισχύος Pm μέχρι 20kW, οι οποίοι καλύπτουν συνήθως μονοκατοικίες ή διπλοκατοικίες ή τμήμα κτιρίου (π.χ. διαμέρισμα), και κατά συνέπεια στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται έλεγχος υπερδιαστασιολόγησης.


Μονάδα παραγωγής θέρμανσης σε τμήμα κτηρίου. Ποια είναι η θερμική απόδοση (%) λέβητα-καυστήρα η οποία λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς, για τμήμα κτηρίου (π.χ. διαμέρισμα);
Εστίες καύσης (τζάκια). Σε ποιες περιπτώσεις ορίζετε μια εστία καύσης (τζάκι) ως σύστημα θέρμανσης.
Καθορισμός θυρίδων αερισμού στο λογισμικό.

Ως θυρίδες αερισμού θεωρούνται τα ανοίγματα που λόγω της κατασκευής τους και της θέσης τους, συμμετέχουν στο συνεχή φυσικό αερισμό των χώρων.

Δεν θεωρούνται ως θυρίδες αερισμού οι απορροφητήρες στις κουζίνες και οι εξαερισμοί των λουτρών, καθώς εφαρμόζουν βεβιασμένη κυκλοφορία (μηχανικός αερισμός) και η χρήση τους είναι περιοδική.

 

Κτήριο χωρίς σύστημα ψύξης. Όταν το υπό επιθεώρηση κτήριο / κτιριακή μονάδα δεν διαθέτει σύστημα ψύξης, τι χαρακτηριστικά συστήματος ψύξης εισάγουμε;
Δίκτυο διανομής - Ποια τιμή εισάγουμε ως θερμική ή ψυκτική ισχύ (kW) που μεταφέρει ένα δίκτυο διανομής;
Δίκτυο διανομής - Ποια τιμή εισάγουμε ως θερμική ή ψυκτική απόδοση (%) δικτύου διανομής;
Τερματικές μονάδες. Ποια τιμή εισάγουμε ως βαθμό απόδοσης (%) τερματικών μονάδων;
Βοηθητικά συστήματα εγκαταστάσεων θέρμανσης ή ψύξης. Ποια τιμή και πότε εισάγουμε ηλεκτρική ισχύ (kW) για βοηθητικά συστήματα;
Συστήματα αντιστάθμισης για την αντιμετώπιση μερικών φορτίων. Ποια συστήματα θεωρούνται ως συστήματα αντιστάθμισης για την αντιμετώπιση μερικών φορτίων.
Κοινή μον. παραγ. θέρμ. χώρων και ΖΝΧ. Σε περίπτωση που χρησιμ. λέβητας αερίου συνδυασμένης λειτουργίας (για θέρμ. και παραγ. ΖΝΧ), πως γίνεται ο διαχωρισμός της ισχύος μεταξύ συστ. θέρμ. και συστ.παραγ.ΖΝΧ για την εισαγ. των απαιτ. στοιxείων στο λογισμ.
Ποσοστό κάλυψης ψυκτικού φορτίου κτηρίου με χρήση καταστήματος ή άλλης χρήση τριτογενούς τομέα
Ποσοστό κάλυψης ψυκτικού φορτίου κατοικίας
Καθορισμός ψυκτών απορρόφησης στο λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ
Παλαιό σύστημα μηχανικού αερισμού ή μη ύπαρξη συστήματος μηχανικού αερισμού σε κτίριο του τριτογενή τομέα.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης συστήματος μηχανικού αερισμού, τότε, θεωρείται ότι το εξεταζόμενο κτήριο του τριτογενούς τομέα διαθέτει σύστημα αερισμού παροχής νωπού αέρα σύμφωνα με τον πίνακα 2.3. της ΤΟΤΕΕ-1, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κτηρίου αναφοράς, αλλά χωρίς ανακυκλοφορία του αέρα και σύστημα ανάκτησης θερμότητας / ψύξης (εναλλάκτη θερμότητας). Το ίδιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση αδυναμίας καταγραφής και προσδιορισμού των τεχνικών χαρακτηριστικών του υφιστάμενου συστήματος μηχανικού αερισμού λόγω παλαιότητας.
Μηχανικός αερισμός κτιρίων τριτογενή τομέα.

Για εσωτερικούς χώρους κτιρίων, και κυρίως αυτών με μεγάλη συγκέντρωση ατόμων, η ελάχιστη ποσότητα νωπού αέρα καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα ΤΟΤΕΕ 2425/86 που αφορά στον σχεδιασμό συστημάτων κλιματισμού εσωτερικών χώρων. Σε κάθε περίπτωση, όταν οι απαιτήσεις σε νωπό αέρα είναι πολύ μεγάλες, η κάλυψη τους μπορεί να γίνει μόνο μέσω συστήματος μηχανικού αερισμού, προκειμένου για την αποφυγή εφαρμογής φυσικού αερισμού και κατά συνέπεια την αύξηση των θερμικών απωλειών, ιδιαίτερα κατά τις εποχές με ακραίες θερμοκρασίες.

Στο άρθρο 8 του ΚΕΝΑΚ στο (όπως διευκρινίστηκε με το εδάφιο Β.3. της εγκυκλίου 1603/4-10-2010) ο μηχανικός αερισμός κρίνεται υποχρεωτικός στα κτήρια του τριτογενούς τομέα και ιδιαίτερα στην περίπτωση μεγάλης ποσότητας παροχής νωπού αέρα, το σύστημα μηχανικού αερισμού πρέπει να διαθέτει και τις κατάλληλες διατάξεις ανάκτησης θερμότητας. Για την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου, η ποσότητα νωπού αέρα που χρησιμοποιείται κατά τους υπολογισμούς αναφέρεται στον πίνακα 2.3 της ΤΟΤΕΕ-20701-1.

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που το υπό εξέταση κτήριο του τριτογενούς τομέα, δεν διαθέτει μηχανικό αερισμός, για την κάλυψη της απαιτούμενης ποσότητα νωπού αέρα (σύμφωνα με τον πίνακα 2.3 της ΤΟΤΕΕ 20701-1), και παράλληλα σύστημα ανάκτησης θερμότητας (εναλλάκτης), τότε υστερεί ενεργειακά έναντι του κτηρίου αναφοράς.