eng fb rss yt
tee menu 14

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ


Με την απόφαση Γ3/Σ41/2007 της ΔΕ του ΤΕΕ συγκροτήθηκε η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την ανασυγκρότηση των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2007, με την ονομασία «Παρατηρητήριο Ανασυγκρότησης».
Το Παρατηρητήριο συγκροτήθηκε από ειδικούς επιστήμονες μέλη των Επιστημονικών φορέων που απαρτίζουν το Διεπιστημονικό Συμβούλιο για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Οικονομικό Επιμελητήριο, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

« Προτάσεις και δράσεις του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Ανασυγκρότησης των Πυρόπληκτων Περιοχών », ομιλία της ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ, Δρ.Πολ.Μηχ. Συντονίστριας της επιτροπής του Παρατηρητηρίου.« Προτάσεις και δράσεις του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Ανασυγκρότησης των Πυρόπληκτων Περιοχών », ομιλία της ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ, Δρ.Πολ.Μηχ. Συντονίστριας της επιτροπής του Παρατηρητηρίου.
05/05/08 
  
    ΣΚΟΠΟΣ     
    ΜΕΛΗ     
    ΔΡΑΣΕΙΣ     
    ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ     
    ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ     
    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ     

Σκοπός και Στόχοι του Παρατηρητηρίου Ανασυγκρότησης

Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η παρακολούθηση, η συμβολή και οι παρεμβάσεις για υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανασυγκρότησης και προστασίας της φύσης των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, μέσα από ένα βιώσιμο επανασχεδιασμό, όπου θα πρυτανεύει το δημόσιο συμφέρον και η μέριμνα για την συγκράτηση και ενίσχυση του πληθυσμού στον τόπο του.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Επιτροπή του Παρατηρητηρίου:

 • Θα επεξεργαστεί και θα εξειδικεύσει τις δημοσιευμένες προτάσεις των επιστημονικών φορέων που συμμετέχουν στο Διεπιστημονικό Συμβούλιο, το έργο του οποίου κατά κύριο σκοπό θα υποστηρίζει.
 • Θα προωθεί την υλοποίηση των προτάσεων αυτών μέσα από μια λειτουργία: Συστηματικής καταγραφής και παρακολούθησης της κατάστασης στις πληγείσες περιοχές, αξιολόγησης του σχεδιασμού, των μέτρων και των διατιθέμενων πόρων από την Κυβέρνηση, όπως και συνεργασίας με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, τις Περιφέρειες, την Αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς.
 • Ιδιαίτερα για την επίτευξη του έργου της θα συνεργάζεται με τα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ και των άλλων επιστημονικών φορέων που εδρεύουν στις πληγείσες περιοχές. Θα αξιοποιεί τις προτάσεις τους, όπως και τις προτάσεις και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από σχετικές συσκέψεις, ημερίδες, επιστημονικές και λοιπές εκδηλώσεις της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων.

Αναλυτικότερα, οι στόχοι και το έργο της Ειδικής Επιτροπής, όπως προκύπτει από τις προτάσεις των επιστημονικών φορέων «για την ανασυγκρότηση των καμένων περιοχών και την προστασία των δασών» (συνέντευξη τύπου 03/09/2007), και τα αποτελέσματα των σχετικών συσκέψεων που ακολούθησαν, συνοψίζονται στα εξής:

Βασικός Στόχος :

Το συνολικό έργο, τόσο της άμεσης αντιμετώπισης της κατάστασης στις πληγείσες περιοχές, με μέτρα και ρυθμίσεις, όσο και της ανασυγκρότησης, μέσα από ένα βιώσιμο σχεδιασμό, των παραγωγικών δραστηριοτήτων και της προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, να αντιμετωπισθεί ως ένα μεγάλο δημόσιο έργο με προϋπολογισμό, επί μέρους χρονοδιαγράμματα και στάδια εργασιών (προγραμματικές φάσεις) και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, που θα αντιμετωπίζει:

1. Τα άμεσα προβλήματα στέγασης, αγροτικών και λοιπών αποζημιώσεων, αντιπλημμυρικής προστασίας, όπως και κοινωνικής και οικονομικής υποστήριξης.

2. Την άμεση και χωρίς παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις κήρυξη των καμένων δασών και δασικών οικοσυστημάτων ως αναδασωτέων και στη συνέχεια τη σύνταξη των δασικών χαρτών με αξιοποίηση και της αεροφωτογράφησης και των πρόσφατων δορυφορικών εικόνων στις πληγείσες περιοχές κ.ά.

3. Μεσοπρόθεσμα, τα προβλήματα των υποδομών, των δικτύων ενέργειας και μεταφορών και των λοιπών εγκαταστάσεων με ενίσχυση αυτών και επανασχεδιασμό στις καμένες περιοχές και την ευρύτερη περιφέρειά τους.

4. Μετά από ολοκληρωμένες μελέτες και εκτίμηση των κινδύνων και αιτιών των πλημμυρών και κατολισθήσεων στις πληγείσες περιοχές, την προώθηση ρυθμίσεων (χωροταξικές, πολεοδομικές, κτηματογράφησης κ.α.) και την υλοποίηση έργων για μια ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία, για την αντιμετώπιση των κινδύνων κατολισθήσεων (ή για τη σταθεροποίηση των εδαφών), τόσο των οικισμών όσο και της αγροτικής γης και των δασικών εκτάσεων.

5. Μετά τις άμεσες ενέργειες για τις αποζημιώσεις της φυτικής και ζωικής παραγωγής και την προστασία της αγροτικής γης να αναζητηθούν νέες συμπληρωματικές μορφές αγροτικής οικονομίας, όπως η βιολογική κτηνοτροφία, η χωροταξική κατανομή του ζωικού κεφαλαίου ανάλογα με την ικανότητα της κάθε περιοχής κ.α. με στόχο η γεωργία να συμβάλλει στην οικονομική αναγέννηση των περιοχών με φιλικές για το περιβάλλον και ταυτόχρονα αποδοτικές μεθόδους.

6. Μέσα από ένα βιώσιμο επανασχεδιασμό να ανασυγκροτηθούν οι πληγείσες περιοχές, να ενισχυθούν πρότυπες επενδύσεις στη μεταποίηση, να δημιουργηθούν πρότυποι οικισμοί ενταγμένοι στο φυσικό περιβάλλον και να διορθωθούν όπου απαιτείται με στοχευόμενες δράσεις και μέτρα οι κατευθύνσεις του Εθνικού Χωροταξικού και των Ειδικών Πλαισίων.

7. Να υλοποιηθούν Προγράμματα ενίσχυσης της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, έτσι ώστε να υποστηριχθεί η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των περιοχών.      Να εκπονηθούν ή να προσαρμοσθούν οι εγκεκριμένες ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για τις περιοχές του δικτύου Natura που καταστράφηκαν με τη συνδρομή  ειδικών επιστημόνων. Άμεση ανάγκη είναι να αποκατασταθεί ο χώρος της Αρχαίας Ολυμπίας και ο βιότοπος του Καϊάφα και να συνταχθούν σχέδια διατήρησης, βιώσιμης διαχείρισης και ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου.

8. Να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατές πηγές χρηματοδότησης από την ΕΕ: Ταμείο Αλληλεγγύης, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Γ ΚΠΣ 2000 - 2006, ΕΣΠΑ και Εθνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013.

9. Σε όλες τις προγραμματικές φάσεις κυρίαρχη θα πρέπει να είναι η μέριμνα για τη συγκράτηση και ενίσχυση του πληθυσμού, όπως και η ηθική, ψυχολογική και οικονομική υποστήριξη του πληθυσμού, ώστε να αποφευχθεί η εσωτερική μετανάστευση.

Γενικότεροι στόχοι

 • Να συσταθεί συντονιστικός φορέας δασοπροστασίας, στον οποίο θα μετέχουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες (Πυροσβεστικό Σώμα, Δασική Υπηρεσία,
  ΟΤΑ, εθελοντές δασοπυροσβέστες, ακόμα και οι ένοπλες δυνάμεις) και θα ασχολείται με τον σχεδιασμό, την πρόληψη, την καταστολή και την κινητοποίηση ανθρώπινων και υλικών «πόρων». Να υλοποιηθούν και όσες άλλες προτάσεις είναι επίκαιρες από το ομόφωνο διακομματικό πόρισμα της Βουλής του 1993.
 • Να αναπτυχθούν και εγκατασταθούν ηλεκτρονικά συστήματα άμεσου
  εντοπισμού δασικών πυρκαγιών, αξιοποιώντας έρευνες και μεθόδους που ήδη
  έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Παράλληλα να συσταθεί Μόνιμη Επιτροπή για τη συλλογή, σύνθεση, ερμηνεία και δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων για τις μεγάλες πυρκαγιές, την τεκμηρίωση και εφαρμοσμένη έρευνα. κ.ά.

Φορείς - Μέλη Διεπιστημονικού Συμβουλίου και ιστότοποί τους

 ΓΕΩΤΕΕ ΓΕΩΤΕΕ
 Οικονομικό Επιμελητήριο Οικονομικό Επιμελητήριο
 Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων
 Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Τεχνικό Επιμελητηριο ΕλλάδοςΤεχνικό Επιμελητηριο Ελλάδος
 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο